Beszámoló a Szent Imre Művelődési Ház 2014. évi tevékenységéről

A Szent Imre Művelődési Ház tevékenysége egyházi közművelődési intézményként elválaszthatatlan a szolnoki Belvárosi Római Katolikus Főplébánia életétől. A művelődési otthon vezetőjeként látom el a Főplébánia gondnoki feladatait és munkatársaimmal együtt részt veszünk a különféle programok, rendezvények, közösségi események tervezésében, szervezésében és lebonyolításában. Ezenkívül művelődési házunk helyet biztosít közösségeink rendezvényeinek is.

A Szent Imre Művelődési Ház 2013. évét nagyban meghatározta Boldog Sándor István szalézi szerzetes vértanú személyének megismertetése ünnepek, megemlékezések és egyéb események kapcsán, amely a 2014. évben is folytatódott. Megemlékeztünk születésének 100. évfordulójáról, megvalósult – a művelődési ház és a Főplébánia közös Szentháromság terén – a világon elsőként Boldog Sándor István köztéri, egész alakos szobrának felállítása. A 2014. évi eseményekkel nem szeretnénk, ha elhalványulna a szalézi vértanú személye és példája, hanem állandó törekvésünk az Ő további megismerése és megismertetése.

2014. évi életünkre rányomta bélyegét az április végén átadott és Beer Miklós megyéspüspök által megáldott Mustármag Római Katolikus Óvoda, amely Európai Uniós támogatással valósult meg és nyomon követhettük épülését, szépülését és segédkeztünk a bepakolásban is.

Ez évben is nagyon jó az együttműködésünk a Belvárosi Plébánia Szent Erzsébet Karitász csoportjával, akik hagyományosan nálunk szervezik a jótékonysági Szüreti Bált és a szegények karácsonyi megajándékozását. Tagjaik nagy segítséget nyújtanak programjaink lebonyolításához (teafőzés, szendvics készítés, élelmiszer vásárlás). Együttműködésünket összekovácsolja, hogy Művelődési Intézményünk lehetőséget nyújt hátrányos helyzetű emberek önkéntes munkavégzésére vagy kötelezően kiszabott munkavégzés letöltésére. Ilyenkor sok esetben nagyon nehéz sorsokkal találkozunk, ahol a karitász munka szóba jöhet.

A művelődési ház több szabad teremmel rendelkezik. Ezeknek a termeknek a bérbeadásából próbálom fedezni a fenntartáshoz szükséges minimális feltételeket. Ezekben a termekben felnőttképzési tanfolyamok, énekpróba és a LAURUS Alapfokú Művészetoktatás Intézmény által bérelt termekben zenei oktatás folyik. Ezekért terembérleti díjat fizetnek a használók.

Nagy lépéseket téve a 2014. évre új belsőt kapott művelődési házunk, amely érintette a teljes színházterem festését, a színpad újraburkolását, a világítási rendszer megújulását, a parketta javítását. Külsőt tekintve a homlokzati felirat, a bejárati ajtó újult meg és tető felújításokat végeztünk. Hosszabb távú terveinkben a külső állagmegóvó munkálatok mindenképpen szerepelnek.

A külső és belső megújulással párhuzamosan a tartalmi munka megújításához is nagy jelentőségű a Nemzeti Művelődési Intézettel való együttműködésünk a Kulturális Közfoglalkoztatási Programban, amelynek keretében több ún. közösségi munkást tudunk foglalkoztatni, akik a napi teendőkön túlmenően közösség szervezéssel, program szervezéssel és lebonyolítással, valamint sok egyéb értékes – a Művelődési Intézet által is támogatott – szakmai munkával tudják tevékenységünket fejleszteni.

Befejezésképpen szeretném röviden ismertetni a művelődési házban folyó programokat.

 

A 2014. évi szakmai tevékenységünk kiemelt területei:

– Családok

– Jegyesek, fiatal házasok

– Gyermekek, (óvodások, iskolások, hittanosok) ifjúság (cserkészek és más ifjúsági közösségek)

– Hátrányos helyzetűek

– Idősek

Alkotó művelődési közösségek:

– Szolnoki Jubilate Kórus

– Veritas Scola Kórus

– Senior Kórus

– Ifjúsági Énekkar

– Csillagfény Gyermekkórus

– Gitárosok közössége

– VIVALDI Ökumenikus Kamarazenekar

 

Öntevékeny közösségek, civil szerveződések, körök:

– Damjanich János Cserkészcsapat

– Házas Hétvége közösség

– Családcsoport

– Óvodás szülők közössége

– Iskolás szülők közösség

– Szolnokért Egyesület

– Keresztény Értelmiségiek Szövetsége (KÉSZ)

– Katekumen csoportok

– Akolitusok közössége

– Ministránsok közössége

– Cursillo közösség

– Karitász csoport

– Pénteki csoport

– Életige közösség

– Fokoláre lelkiség felnőtt csoport

– Fokoláre lelkiség ifjúsági csoport

– Szent Márton Közösség

– Karizmatikus közösség

– Ifjúsági csoport

– Filmklub

– Mária Légió közösség

– Hitoktatók közössége

– Biblia kör

– Szolnok Belvárosi Templomért Alapítvány

 

1. Rendezvények, programok:

01.06. Ökumenikus lelkészkör találkozó Helyszín: Szent Imre Művelődési Ház

A vízkereszt ünnepével véget ért a karácsonyi ünnepkör, ezzel megkezdődött a farsangi idő

01.08. Katekumen kezdő csoport felkészítő Helyszín: Belvárosi Főplébánia felújított előadó terem

01.11. Ismerjük meg Önmagunkat (önismereti előadás) Előadó: Dr. Székely János Esztergom-Budapest Főegyházmegye segédpüspöke Helyszín: Szent Imre Művelődési Ház.

01.12. Elsőáldozók befogadása Tiszaparti Római Katolikus Általános Iskola és Gimnázium 3.-4.-5.-6. osztály Helyszín: Belvárosi R. K. Templom

01.13. Egyháztanács Gyűlés Helyszín: Belvárosi Főplébánia felújított előadó terem

01.14. Szent Márton közösség tanácskozás Helyszín: Szent Imre Művelődési Ház

01.15. Katekumen haladó oktatás Helyszín: Belvárosi Főplébánia felújított előadó terem

01.19. Elsőáldozók befogadása Helyszín: Belvárosi Főplébánia felújított előadó terem

01.21. Katekumen kezdő felkészítés Helyszín: Szent Imre Művelődési Ház

01.28. Szent Márton közösség tanácskozás Helyszín: Szent Imre Művelődési Ház

01.29. Katekumen haladó felkészítés Helyszín: Belvárosi Főplébánia felújított előadó terem

02.02. Csoportos Jegyes oktatás kezdete Helyszín: Szent Imre Művelődési Ház

02.03. Keresztény Értelmiségiek Szövetsége szervezésében Dr. Nemes András gyermekpszichiátriai szakorvos előadása „Személyes közügyeim” Helyszín: Szent Imre Művelődési Ház Színházterem

02.05. Katekumen kezdő Helyszín: Belvárosi Főplébánia felújított előadó terem

02.06. Ökumenikus lelkészkör találkozó Helyszín: Szent Imre Művelődési Ház

02.11. Szent Márton közösség tanácskozás Helyszín: Szent Imre Művelődési Ház

02.12. Katekumen haladó felkészítés Helyszín: Belvárosi Főplébánia felújított előadó terem

02.13.-15. Diákonusok találkozója Helyszín: Szent Imre Művelődési Ház

02.16. Csoportos Jegyes oktatás Helyszín: Szent Imre Művelődési Ház

02.19. Dr. Rétvári Bence államtitkár előadása Helyszín: Szent Imre Művelődési Ház

02.22. Mustármag R. K. Óvoda Farsangi Bálja Helyszín: Szent Imre Művelődési Ház Színházterem

02.25. Szent Márton közösség találkozó Helyszín: Szent Imre Művelődési Ház

02.26. Katekumen haladó felkészítés Helyszín: Belvárosi Plébánia felújított előadó terem.

03.01. Farsangi Bál Helyszín: Szent Imre Művelődési Ház Színházterem

03.02. Csoportos Jegyes oktatás Helyszín: Szent Imre Művelődési Ház Színházterem

03.03. Ökumenikus lelkészkör Találkozó Helyszín: Szent Imre Művelődési Ház

03.03. Keresztény Értelmiségiek Szövetség szervezésében „Felkészülés a választásokra”  címmel Előadók: Dr. Bene Ildikó, Szalay Ferenc, Dr. Póta Sándor  Helyszín: Szent Imre Művelődési Ház

03.05. Katekumen kezdő felkészítése Helyszín: Belvárosi Plébánia felújított előadó terem.

03.06. Váci Egyházmegyei zsinat – zsinati előadás 6. téma Helyszín: Szent Imre Művelődési Ház Színházterem

03.11. Szent Márton közösség találkozó Helyszín: Szent Imre Művelődési Ház

03.12. Katekumen haladó felkészítés Helyszín: Belvárosi Főplébánia felújított előadó terem

03.13. Ökumenikus lelkészkör találkozó Helyszín: Belvárosi Főplébánia felújított előadó terem

03.16. Csoportos Jegyes oktatás Helyszín: Szent Imre Művelődési Ház

03.19. Katekumen kezdő felkészítés Helyszín: Belvárosi Főplébánia felújított előadó terem

03.25. Szent Márton közösség találkozó Helyszín: Belvárosi Főplébánia felújított előadó terem

03.26. Katekumen haladó felkészítés Helyszín: Belvárosi Főplébánia felújított előadó terem

03.29. Nagyböjti Lelki nap Előadó: dr. Beer Miklós megyéspüspök Helyszín: Szent Imre Művelődési Ház

03.30. Csoportos Jegyes oktatás Helyszín: Szent Imre Művelődési Ház

03.31. Keresztény Értelmiségiek Szövetsége szervezésében Nagy Károly atya „Bódi Mária Magdolna életéről és vértanúságáról” előadása. Helye: Szent Imre Művelődési Ház Színházterem

04.05. Váci Egyházmegye Énekkarinak találkozója Helyszín: Szent Imre Művelődési Ház

04.07. Ökumenikus lelkészkör találkozó Helyszín: Belvárosi Főplébánia felújított előadó terem

04.09. Katekumen haladó felkészítő Helyszín: Belvárosi Főplébánia felújított előadó terem

04.12. Akolitus rekollekció találkozó Helyszín: Szent Imre Művelődési Ház

04.13. Komolyzenei koncert „Haydn: Krisztus hét szava a keresztfán” Előadó: Vivaldi Keresztény Kamarazenekar Helyszín: Belvárosi R. K.  Templom

04.16. Katekumen kezdő felkészítő Helyszín: Belvárosi Főplébánia felújított előadó terem

04.23.  Komolyzenei Hangverseny Helyszín: Belvárosi Templom.

04.27.  Mustármag Katolikus Óvoda ünnepélyes átadása megáldása Vendég: Dr. Beer Mikós megyéspüspök atya

05.05. Dr. Tóth Tihamér ünnepség halálának 75. évfordulója – emléktábla megáldás és előadás Helyszín: Szent Imre Művelődési Ház

05.05-07. Katekumen konferencia Helyszín: Szent Imre Művelődési Ház

05.06. Szent Márton közösség találkozó Helyszín: Szent Imre Művelődési Ház

05.07. Katekumen haladó felkészítés Helyszín: Belvárosi Főplébánia felújított előadó terem

05.14. Szolnoki Bartók Béla Kamarakórus hangversenye Helyszín: Belvárosi R. K. Nagytemplom

05.17. Lelki nap és gyógyító összejövetel – „Isten győzelmet ad” Előadó: Sipos Gyula atya Helyszín: Szent Imre Művelődési Ház

05.20. Szent Márton közösség találkozó Helyszín: Szent Imre Művelődési Ház

05.21. Katekumen haladó felkészítő Helyszín: Belvárosi Főplébánia felújított előadó terem

05.25. Lietó Művészeti Iskola és Kuzma Levente orgonaművész komolyzenei hangversenye Helyszín: Belvárosi R. K. Nagytemplom

06.02. Előadás: Himfy Ferenc atya (volt Szolnoki plébános) életéről, munkásságáról Előadó: Keresztfalvi Péter Bencés szerzetes Helyszín: Helyszin: Szent Imre Művelődési Ház

06.03. Katekumen csoportok közös záró összejövetele Helyszín: Belvárosi Főplébánia felújított előadó terem.

06.08. Hálaadó szentmise Sándor István emlékére Vendég: P. Ábrahám Béla atya Szalézi Tartományfőnök Helye: Belvárosi Nagytemplom

06.09. Pünkösdi Majális Szent Imre Műv. Ház és a Belvárosi R. K. Plébánia szervezésében, Helyszín: Belvárosi R. K. Plébánia kertrészén

06.12.  Házas Hétvége Találkozó Helyszín: Szent Imre Művelődési Ház

07.06. Komolyzenei Orgonakoncert Előadó: Kovács Szilárd orgonaművész Helyszín: Belvárosi R. K. Nagytemplom Szervező: Szent Imre Műv. Ház.

08.16.  Komolyzenei Orgonakoncert Előadó:Ella István orgonaművész Helyszín: Belvárosi R. K. Nagytemplom Szervező: Szent Imre Műv. Ház.

09.01. Boldog Sándor István (világon elsőként) köztéri szobrának felavatása. Szervező: Belvárosi R. K. Plébánia és a Szent Imre Műv. Ház

09.09. Szent Márton közösség tanácskozás Helyszín: Szent Imre Művelődési Ház

09.10. Katekumen haladó felkészítés Helyszín: Belvárosi Főplébánia felújított előadó terem

09.17. Katekumen kezdő felkészítés Helyszín: Belvárosi Főplébánia felújított előadó terem

09.20. Nyitott Templomok éjszakája „Udvari zene” címmel Helyszín: Belvárosi Nagytemplom és kolostorrész Szervező: Belvárosi R. K. Plébánia és Szent Imre Műv. Ház

09.24. Katekumen haladó felkészítés Helyszín: Belvárosi Főplébánia felújított előadó terem

10.01. katekumen kezdő felkészítés Helyszín: Belvárosi Főplébánia felújított előadó terem

10.03. Előadás „Szolnok középkori templomai” címmel Előadó: Dr. Kertész Róbert régész  Helyszín: Szent Imre Művelődési Ház

10.08. Katekumen haladó felkészítő Helyszín: Belvárosi Főplébánia felújított előadó terem

10.09.Váci Egyházmegyei zsinat 7. téma Helyszín: Szent Imre Művelődési Ház

10.11. Szent Erzsébet Karitászcsoport Jótékonysági Szüreti Bálja Helyszín: Szent Imre Művelődési Ház

10.16. Egyházmegyei zsinat 10.téma Helyszín: Szent Imre Művelődési Ház

10.22. Katekumen haladó Helyszín: Belvárosi Főplébánia felújított előadó terem

10.24-25. Országos Szalézi Animátor találkozó Helyszín: Szent Imre Művelődési Ház

10.29. Katekumen kezdő felkészítés Helyszín: Belvárosi Főplébánia felújított előadó terem

11.04.  Szent Márton közösség találkozó Helyszín: Szent Imre Művelődési Ház

11.05. Katekumen kezdő felkészítés Helyszín: Belvárosi Főplébánia felújított előadó terem

11.12. Szolnoki Bartók Béla Kamarakórus komolyzenei koncertje  Kovács Szilárd orgonaművész közreműködésével Helyszín: Belvárosi Nagytemplom

11.15. Schola Veritas énekkar Gregorián hangversenye Helyszín: Belvárosi Nagytemplom Szervező: Szent Imre Művelődési Ház

11.19. Katekumen haladó felkészítés Helyszín: Belvárosi Főplébánia felújított előadó terem

11.21. Komolyzenei Hangverseny „Angyalok zenéje” címmel Művészek: Tóth Adrienn Opera énekesés Egyházi Géza Operaénekes Helyszín: Belvárosi Nagytemplom

11.26. Katekumen kezdő felkészítő Helyszín: Belvárosi Főplébánia felújított előadó terem

12.01. Ökumenikus lelkészkör Találkozó Helyszín: Belvárosi Főplébánia felújított előadó terem

12.02. Szent Márton közösség tanácskozás  Helyszín: Belvárosi Főplébánia felújított előadó terem

12.03. Katekumen haladó felkészítés Helyszín: Belvárosi Főplébánia felújított előadó terem

12.06.SZOMICS” (Szolnoki Mikulás Csata) Szervezők: Szolnoki Damjanich János Cserkészcsapat és Szent Imre Műv. Ház Helyszín: Szent Imre Művelődési Ház

12.11.  Szolnoki II. Rákóczi Ferenc Általános Iskola karácsonyi hangversenye Helyszín: Belvárosi Nagytemplom

12.17. Adventi Gála műsor a LAURUS Művészeti Iskola tanulói közreműködésével Helyszín: Szent Imre Művelődési Ház

12.19. Szolnoki Kodály Kórus komolyzenei hangversenye Helyszín: Belvárosi Nagytemplom

12.31. SZILVESZTERI BÁL. Belvárosi R. K. Főplébánia és Szent Imre Művelődési Ház közös szervezésében. Helyszín: Szent Imre Művelődési Ház.

Térítés ellenében folytatott programok, melyeket bérlőink szerveztek: 

– Intézményünkben az elmúlt évben is hetente több alkalommal, folyamatosan működött az „Arany Csillag” Társastánc Klub.

– Az LAURUS Alapítványi Művészeti Alapiskola működéséhez biztosítottunk helyet, ahova a művészet különböző ágaira (képzőművészet, zene, néptánc, modern tánc) jelentkezhettek az iskoláskorú gyermekek.

– A szolnoki ARS-IN-KOM Hangverseny iroda szervezett hangversenyt.

– A szolnoki Aba-Novák Kulturális Központ Nonprofit Kft szervezett hangversenyt.

– A szolnoki SZOLDANCE TÁNCSPORT EGYESÜLET heti több alkalommal tart próbákat

– Az oktatási épületben, folyamatosan oktatási rendszeren kívüli felnőttoktatás folyt a Kereskedelmi és Idegenforgalmi Továbbképző Kft. szervezésében.

Képzések, ismeretterjesztés: 

– Felnőttként keresztségre készülők felkészítése.

– Az akolitusok képzések (rekollekció)

– Elsőáldozók felkészítése

– A kórházi lelki gondozók (3 fő) kötelező képzésen vettek részt. Nagy elismeréssel szólnak áldozatos munkájukról.

Jegyes kurzust indítottunk 34. jegyespár részvételével. A jegyes kurzus vezetői: Máthé György plébános, és szentségi házasságban élő önkéntes házaspárok. A kurzus hasznos segítséget nyújt a jegyesek házaséletre való felkészítéséhez.

2. A bemutatott tevékenység hatása Szolnok kulturális életére

Kulturális programjainkkal, igyekszünk értéket közvetíteni a résztvevők számára oly módon, hogy a személyességet, a közösségi és értékátadó együttlétet tartjuk fontosnak rendezvényeinken (Szilveszteri- és Farsangi Bál, adventi, húsvéti, pünkösdi ünnepkörhöz kapcsolódó rendezvények), ahol a vidámság is helyet kap, melyre szeretettel várjuk a város és a környék minden lakóját.

Ahogy az elmúlt évek során, így tavaly is, az intézményben működő kórusok, kamara zenekarok jelentős szerepet töltöttek be a város kulturális életében, fellépéseikkel gazdagították a zenei életet. Az év folyamán rendszeresek voltak a komolyzenei és igényes könnyűzenei koncertek, hangversenyek melyeknek állandó látogatói Szolnok város zeneszerető közönsége.

Karácsony táján rendszeresen tartják ünnepségeiket a Nagytemplomban az általános és középiskolák.

Évek során nagy tetszést arat a város lakosainak körében a „Nyitott Templomok Éjszaka” művészi összeállítása és tanúságtevő ereje.

Pótolhatatlan jelentőségét érezzük a jegyes kurzusnak, mely a város, házasságra készülő jegyespárjait készíti fel a családi életre, mely esetenként egy új életforma kezdetét is jelenti számukra és a közösség aktív tagjaivá válnak.

A város minden korosztálya számára lehetőséget biztosítunk a hit megismerésére, elmélyítésére különböző közösségek, előadások, lelki napok révén, ezáltal sok magányos, helyét kereső ember találja meg a biztonságot adó közösséget.

Szolidaritást vállalva a legkiszolgáltatottabbakkal, ünnepek alkalmával műsorral, ajándékkal próbáljuk elviselhetőbbé tenni számukra helyzetüket.

Az intézményben működő művészeti iskola és társastánc klub színvonalas képzést és szórakozást biztosít a város fiataljai számára.

3. A megnevezett programokon résztvevők köre, száma

Programjainkon az elmúlt évben legnagyobb arányban a felnőtt korosztály vett részt, de jellemző, hogy sokszor egyszerre szerveztünk programot a család minden tagja számára, ezzel is erősítve a család szerepét és megtartó erejét.

– 14 alkotó művészi közösségben 744 alkalommal összesen 384 fő találkozott és tartotta próbáit.

– Öntevékeny közösségek, civil szervezetek /klubok, körök/ 944 alkalommal 450 fő részvételével tartották összejöveteleiket.

– Négy tábort szerveztünk összesen 54 gyermek, 62 fő fiatal felnőtt és 40 fő vegyes korosztály részvételével.

– 8 saját szervezésű rendezvényünk volt, melyen összesen 4980 fő vett részt.

– 18 alkalommal szerepelt programunkban ismeretterjesztés 1180 fő részvételével.

Külső szervek 21 alkalommal vették igénybe az intézmény szolgáltatásait 1426 fővel, elsősorban oktatás céljára.

Az intézmény összes látogatóinak létszáma az elmúlt évben: 93 3120 fő volt.

 

4. Az eltelt időszak alatt történt személyi, tárgyi változások ismertetése.

Az elmúlt évben az intézményben személyi változás nem történt. Intézményvezető: Fózer Zoltán és kulturális-, közcélú közfoglalkoztatott kollégák, valamint önkéntes munkatársak és segítők látják el az intézmény működtetését.  Nagy segítséget jelent, mind munkáltató, mind munkavállaló számára, hogy az Önkormányzat, a Munkaügyi Központ és a Nemzeti Művelődési Intézet által 5 tartós munkanélküli személyt tudunk foglalkoztatni, mint befogadó intézmény. Közfoglalkoztatásban 5 személyt alkalmaztunk.

 

Tárgyi változások az alábbiak szerint történtek:

A színházterem megvilágítása meg újult. Így már kiváló tárgyi feltételekkel tudjuk biztosítani az oktatásokat vendégelőadásokat.

Fentieket a Szolnok Megyei Jogú Város Önkormányzatának segítségével, érdekeltségnövelő pályázat keretében sikerült megvalósítani. (393.000ft)

 

5. A Szolnok Megyei Jogú Város Önkormányzata által biztosított támogatás felhasználásának módja.

A Szolnok Megyei Jogú Város Önkormányzata kulturális programjainkat az általa fenntartott Szolnoki Bartók Béla Kamarakórus és a Szolnoki Szimfonikus Zenekar szerepeltetésével támogatta.

 

6. Egyéb források bevonásának lehetősége.

Az önkéntes segítők bevonása nélkül nehezen működne az intézmény, ezért az egyik legfontosabb az ő segítségük. Ebben sok segítséget kapunk az Önkéntes Centrumtól.  Jelentős a Szolnok Templomért Alapítvány támogatása. Lehetőségeik szerint minimális mértékben támogatnak bennünket a szolnoki vállalkozók. Bevételi forrásainkat pályázatokkal, a terembérleti díjak emelésével, a termek jobb kihasználásával tudjuk növelni.

 

7. Kapcsolódás, együttműködés más intézményekkel, szervezetekkel, azok programjaival.

– Szolnok Megyei Jogú Város Önkormányzata

– Szolnokért Egyesület

– Keresztény Értelmiségiek Szövetsége

– Szolnok Belvárosi Templomért Alapítvány

– Damjanich János Cserkészcsapat

– a Katolikus Mustármag Óvoda

– Tiszaparti Római Katolikus Általános Iskola és Gimnázium.

– a Karitász Szolnoki Csoportja

– az egyházközség különböző közösségei, (hitoktatók, énekkarok, ifjúsági hittanosok, cserkészek, katekumenek, Házas Hétvégések, Mária Légió, Család csoport, akolitusok, stb.)

– a városi kulturális és oktatási intézményei

– Önkéntes Centrum

– a bérlőink

– az ARS-IN-KOM Hangverseny Iroda

– a Varga Katalin Gimnázium

– a II. Rákóczi Ferenc Általános Iskola

– az Aba-Novák Kulturális Központ Nonprofit Kft

 

8. Pályázatokon való részvétel és azok sikeressége.

Önkormányzati pályázataink az utóbbi években eredményesek, fontos szerepük volt intézményünk tárgyi feltételeinek javításában és szakmai programjaink megvalósításában.

 

9. Szakmai fejlesztések, elképzelések a következő évre.

Programjainkkal, közösségeinket és a város lakosságát szeretnénk megnyerni a Belvárosi Római Katolikus Főplébánia a hozzá tartózó Szent Imre Művelődési Ház programjaiban való részvételéhez. Szeretnénk rendezvényeinket és egyházközségünket vonzóbbá tenni.

 

10. Az Önkormányzattal tervezett együttműködés formái.

Az önkormányzat és intézményünk között együttműködési megállapodás van érvényben, melynek alapján közművelődési feladatok ellátását vállaljuk. Konkrét feladatként ifjúság nevelése. Jegyes kurzus keretében, jegyeseket készítünk fel a házasságra és az életre.

Továbbra is fontos szerepe lehet az önkormányzattal való együttműködésben – idegenforgalmi és kulturális szempontból is műemlékként nyilvántartott Belvárosi Nagytemplomnak.

A Szent Imre Művelődési Ház törekszik a kultúra eszközeivel az értékek és a hit közvetítésében egyre nagyobb szerepet betölteni.

 

11. A kulturális szolgáltatást igénybe vevők partneri igény és elégedettség mérésének formái, adatai.

Az intézményhez érkező elsősorban szóbeli, ritkán írásbeli visszajelzések elégedettséget tükröznek, más módon nem történik mérés, mivel a folyamatos kapcsolattartás ezt nem teszi egyelőre szükségessé.

 

12. Marketing tevékenység bemutatása.

– Programjainkról a vasárnapi szentmisék után a plébános folyamatosan tájékoztatja a híveket.

– Az egyházközségek „hírlevele” hetente megjelenő ÉLŐVÍZ című szórólapon szolgálunk információkkal.

– A Belvárosi Plébánia honlapján: www.szolkat.hu közzé tesszük és reklámozzuk programjainkat.

– Rendezvényeinkről plakátokról, szórólapokról és a helyi médiából is értesülhetnek az érdeklődők.

– Tapasztalatunk az, hogy az elmúlt évben is a személyhez szóló közvetlen meghívás bizonyult a leghatékonyabbnak.

Beszámolóm zárásaként szeretném megköszönni Szolnok város önkormányzatának, külön Szalay Ferenc polgármester úrnak, hogy minden tekintetben támogatták a 2014. évben is törekvéseinket.

 

Kelt: Szolnok, 2015.02.27.

Fózer Zoltán, intézményvezető

Szent Imre Művelődési Ház