Egyházi hozzájárulások

EGYHÁZI HOZZÁJÁRULÁSOK, STOLADÍJAK, ADOMÁNYOK

Az egyházközség anyagi ügyeit és gazdálkodását a Gazdasági Tanács koordinálja. Bevételeink a templomi perselyből, az önkéntes egyházi hozzájárulásból, az ún. stóladíjak bevételéből és az adományokból tevődnek össze. Kiadásaink nagy részét a közüzemi díjak (villany, víz, gáz, telefon stb.), valamint a 4 főállású alkalmazott és a plébános fizetése, és a járulékok jelentik. Emellett természetesen kell áldoznunk a templom és a plébánia épületek karbantartására, felújítására és nem utolsó sorban a karitászra, a szegények és rászorulók megsegítésére és a közösségépítésre (főként közösségi rendezvények).

Hogy kiadásainkat fedezni tudjuk, ahhoz szükség lenne arra, hogy minden hozzánk tartozó testvérünk hozzájáruljon a közteherviseléshez. A Magyar Katolikus Püspöki Konferencia útmutatása szerint, minden jövedelemmel rendelkező testvér, éves nettó jövedelmének 1 %-ával járuljon hozzá egyházközségének fenntartásához. (Fix összeget nem lehet meghatározni, mert annyira differenciáltak a jövedelmek). A különböző kis egyházak és szabad egyházak, – bibliai alapokra hivatkozva 10%-ot kérnek híveiktől. Mi nem akarjuk ennyire megterhelni többnyire idős és a szegényebb réteghez tartozó híveinket, ezért kérünk csupán 1%-ot!

A beérkezett jövedelmekről és kiadásokról a Gazdasági Tanács minden évben számadást készít, amelyet – általában az egyházközségi újságunkban – közzé teszünk. Így bárki betekinthet az egyházközség gazdálkodásába!

Bevételi forrásaink tehát:
Egyházi hozzájárulás: (jövedelem 1%-a): ebből kellene fedeznünk a plébánia rezsi költségét és az alkalmazottak fizetését és járulékait. Be lehet fizetni a plébánia irodájában személyesen iroda időben: munkanapokon de. 9-12-ig vagy du. 15-17-ig; vagy a templomi perselyen elhelyezett egyházközségi utalványon; vagy pedig befizetni az OTP-ben, az egyházközség számlájára a következő számlaszámon: 11745011-20040118 „egyházi hozzájárulás” megjelöléssel.

Az un. Stóladíj az egyházi szolgáltatásokért (temetés, esküvő…) nyújtott juttatás.

Esküvő orgonával 30.000.Ft. Csendes 15.000.Ft.
Temetés kántorral 34.500.Ft. Csendes 28.500.Ft.
Szentmise orgonával 3.000.Ft. Csendes 1.500.Ft.

Templomi persely: A vasárnapi szentmisék alatt perselyezünk, mint a templomok túlnyomó többségében. A bejáratnál elhelyezett álló perselybe is be lehet dobni az adományokat, amelyek a templom fűtését, világítását díszítését és fenntartási kiadásait szolgálják. A perselybe dobott adomány nem helyettesíti az egyházi hozzájárulás befizetését!
Adomány: A templom fenntartására, vagy az egyházközség működésére befizetett adomány levonható az adóból. Amennyiben ezt a kedvezményt igénybe akarják venni, a befizetéskor jelezni kell és az adóazonosító szám bemutatása után igazolást adunk a befizetésről!

Egyházhoz tartozásunkat ki kell fejeznünk az Egyház anyagi támogatásával is!