Szentségek felvétele

A szentségek Isten láthatatlan kegyelmének látható jelei, és elővételezik a örök üdvösség örömét. Az Egyházban hét szentség van, ezeket szokás szerint három csoportba soroljuk. A beavató szentségek: a keresztség, a bérmálás és az Oltáriszentség (Eucharisztia); a gyógyítás szentségei: a bűnbocsánat (gyónás) és a betegek kenete; a közösségi szolgálat szentségei: a házasság és az egyházi rend (papság). A szentségeket Urunk Jézus Krisztus alapította, és a krisztushívőkre (az Egyházra) bízta kiszolgáltatásukat a hívek megszentelése végett. Maga Krisztus működik bennük a Szentlélek által, és Isten erejéből valósulnak meg, ezért a szentséget kiszolgáltató ember életszentségétől függetlenül hatékonyak („ex opere operato”), mindazonáltal gyümölcseik a fogadó fél lelki felkészültségén is múlnak. A szentségek nemcsak föltételezik a hitet, hanem egyszersmind táplálják, erősítik és ki is fejezik. „Amikor az Egyház a szentségeket ünnepli, az apostoloktól kapott hitet vallja meg.” (KEK 1125) A szentségeket liturgia keretében ünnepeljük.

A keresztség felvétele