Mária Légió

A BELVÁROSI MÁRIA LÉGIÓ RÖVID TÖRTÉNETE

Eredete:
Írországban, Dublinban 1921. szeptember 7-én, Szűz Mária születésnapjának előestéjén alapította néhány személy, akik valami nagyot akartak tenni Jézusért. Az alapítók az Egyház harcát szemlélve, a Római Birodalom hadseregének nevét és kifejezéseit alkalmazták magukra. A Mária Légió serege és fegyverei azonban nem e világból valók. Az alapítástól eltelt időszakban Földünk minden részén elterjedt ez a katolikus világi lelkiségi mozgalom. Így hazánkban is újra működik 1989 óta.
A Mária Légiót az elmélyülést kereső, hitüket megélni és továbbadni kívánó emberek hozták létre. A mozgalom lényege a felismerés: „ahogy Mária adta a világnak Jézust, úgy kell nekünk is mindennap megmutatnunk Öt az embereknek.”

Felépítése:

A világszervezet központja Írország fővárosában, Dublinban van. A hazai vezető szervezet, a Magyar Mária Légió Régiája Budapesten a Szent István Bazilikában székel, melyhez a területi alapon szerveződő Curiák tartoznak, melyeket egy körzetben, városban vagy egy településen két vagy több Praesidium megalakulásakor kell létesíteni. A Mária Légió legkisebb csoportja a Praesidium, amely egy-egy plébánián, illetve településen alakítható meg.

Így történt ez Szolnokon is, ahol 2000-ben jött létre az első Praesidium, Titkos Értelmű Rózsa névvel, melynek alapítója és első vezetője Acsai Józsefné Julika testvérünk volt. Ma ezt a Praesidiumot Parázsó Lajosné Magdika testvérünk vezeti. A Praesidium lelki vezetését Turai János plébános atya látta el. Nem sokkal később 2002-ben újabb, a második Praesidium is megalakult plébániánkon Szűz Mária Közbenjárónk Jézusnál névvel, amelyet jelenleg Huszai Mária vezet. Mivel időközben a környező településeken is alakultak Praesidiumok (Abony, Ceglédbercel, Csépa, Rákóczifalva), így 2002-ben megalakításra került a Szép Szeretet Anyja nevű Curia, melyet Gyurcsányi Sándorné Erzsike testvér vezet.

Összejövetel:
A Praesidiumok közösségei hetente egyszer (hétfő és csütörtök délután 15-16 óráig a Szent Klára teremben), a plébánián tartják összejövetelüket. A megszabott rend szerinti ülés időtartama kb. másfél óra. Az ülést a tagok által megválasztott elnök (lelki vezető) vezeti a Kézikönyv által meghatározott rend szerint, mely Szentlélekhívással és öt tized Rózsafüzér elimádkozásával kezdődik. Ezt követi a Kézikönyvből történő felolvasás, majd megosztják egymással az előző hét apostolkodásának örömeit, és megbeszélik a következő heti feladatokat. Közben a lelkivezető 5-10 perces buzdítást mond, majd ezt követően záróimával fejeződik be a lelki együttlét.

Ki lehet a Mária Légió tagja?
Mindenki alkalmas a légiós munkára, ha egyházilag rendezett életet él: római katolikus, rendszeresen töltekezik a szentségek kegyelmi erejéből, magánélete rendezett és késztetést érez az apostolkodásra.
Aktív tagság feltételei: vállalja a részvételt a hetenkénti üléseken, a munkavégzést és azt, hogy naponta elimádkozza a légiós imádságot – a Tesszerát – (kb. 5 perc).
Háttér-imádkozó tag bárki lehet, aki naponta elimádkozza a légiós imádságot és öt tized Rózsafüzért. Ha egyébként is szokta más szándékra imádkozni, az beleszámít. Nagyon fontos az ő tevékenységük, mivel ők segítik imáikkal az aktív tagok apostoli munkáját.

Milyen feladatokat látnak el a Mária Légiós csoportok plébániánkon?
A legfontosabb, hogy a Praesidiumok közösséggé váltak az idők folyamán. A heti összejövetelek lehetőséget adnak arra, hogy a lelki közösséget erősítsék, a közös ima, a közös feladatvégzés és a közös élmények által. Plébániánkon a Légiósok részt vállalnak, a közösség egyedülálló tagjainak felkarolásában (látogatás, együttimádkozás, segítségnyújtás, stb.), a kegytárgy – és vallásos irodalom terjesztésében, árusításában, felkérésre a szentségimádáson történő közreműködésben, az Úrnapján az egyik körmeneti oltár kialakításában, segítséget nyújtanak a közösségi rendezvények előkészítésében, a templom takarításában való részvételben.

A Szociális Otthonok időseivel való együttlét során, imaóra megtartása, rózsafüzér imádkozása, beszélgetés, apró ajándékokkal való kedveskedés. A Mária imahelyek, feszületek, stb. környezetének rendbentartása, friss virág folyamatos biztosítása. A kórházi lelkigondozók munkájának segítése, betegek kisérése szentmisére, beszélgetés és imádkozás. Esetenként részt vesznek a Karitász csoport munkájában is.

Szeretettel várja a Mária Légió hétfői csoportja azokat a testvéreket, akik szívesen csatlakoznának a közösséghez. Az összejövetelek hétfőnként vannak a Belvárosi Plébánia kis hittantermében 16 órától. A közösségek lelki vezetője Vízy Domonkos és Hartung Ferenc atyák. A közösség vezetője Tóth Péterné.