Magyarok Nagyasszonya templom

Plébános-helyettes: Hartung Ferenc atya
Sekrestyés: Hernádi Ferenc
Kántor: Bagi Attila
Irodai szolgálat a Belvárosi plébánián.