Szent Márton Közösség

A közösségbe elsősorban a katekumenátusból kikerült, a szentségeket már felvett híveket várjuk soraink közé, akik a hit igazságaiba és titkaiba már beavatást nyertek, de ismereteik tágítását, a lelki élet elmélyítését bérmálásuk után is folytatni kívánják. A katekumenátus ideje alatt megszokott közösségi teret, az egyéni hitélmények elbeszélhetőségének lehetőségét igyekszünk megteremteni együttléteink során.