A templomról

1911-ben szentelték fel a nagybirtokosok és a helyi szőlősgazdák közadakozásból épített kápolnát. Megépítését Dr. Körösy Lajos szőlőbizottsági elnök és Árva Ferenc szolnoki ferences plébános helynök szorgalmazta, Pápay Antal szolnoki építész építette, az egykori padokat és az ajtót pedig Majláth Gyula helybéli és Dusek Ferenc szolnoki asztalos készítette. Névadója a 230-ban vértanúhalált halt Szent Orbán pápa, aki többek közt a szőlők és szőlőművesek védőszentje. Az 1930-as évek elején a hívek adodányaiból a kápolnát kibővítették, az épülethez új homlokzatot, szentélyt és sekrestyét építettek, és Dr. Hanauer Árpád István váci püspök 1934. szeptember 30-án szentelte templommá, ugyancsak Szent Orbán pápa tiszteletére. A templom titulusának ünnepe május 25. A lelkipásztori szolgálatot 1947-ig a szolnoki ferences atyák végezték, a váci püspök hivatalosan ez év október 5-én alapította meg a szandaszöllősi plébániát és állított egyházmegyés papot a plébánia élére. 1966-ban új vas harangláb épült, mivel az eredetileg fából készült 19. századi harangláb összerogyott. A templom sekrestyéje 1977-ben lett átalakítva.

Az oltárkép Szent Orbán pápát ábrázolja ünnepi díszben, fején pápai hármas korona, kezében kampós pásztorbot és egy tál szőlő. A 180×260 cm-es olajfestményt 1911-ben festette vászonra Szirmai Antal festőművész. Mellette két oldalt Jézus és Mária nevét ábrázoló klasszicizáló fafaragásos pajzsokat ifj. Máriahegyi János budapesti szobrászművész készítette 1957-ben a nándorfehérvári diadal 500-adik évfordulójára. A szentély fölötti boltíven a „Szent Orbán, könyörögj érettünk!” felirat olvasható. A templom északi és déli oldalfalának 4-4 ívelt színes üvegablakát és a szentély két ablakát Perczel Dénes budapesti építész és munkatársai készítették 1980-ban. A képek a hét szentséget és az Anyaszentegyházat ábrázolják. A karzat 2004-ben épült, amelyen 2011 húsvétjától 3 manuálos, 2×22 regiszteres digitális orgona szól. A templom előtti kertben található a település legrégebbi szabadtéri szobra, Szent Orbán pápa festett homokkő szobra, ismeretlen szobrász műve. Eredetileg 1902-ben állították fel az egykori Nyárfa dűlőben (jelenleg Kiss János utca), s csak 2002-ben szállították mostani helyére. A templom déli oldalán a harangláb előtt álló kőkereszt felirata: „Emeltette a szandai szöllő közbirtokosság 1889”.

A plébánián szolgáló atyák:

1947–1952: Kindlovics István
1952–1960: Dr. Szabó György Polikárp OFM
1960–1965: Simon Lajos
1965–1973: Felföldi Bertalan
1973–1981: Pásztor Győző
1981–1986: Tölgyesi Miklós
1987–1996: Téglás Pál
1996–1999: Hernádi László
1999–2000: Dr. Faragó Artúr
2000–2020: Kómár István
2020-tól: Gáspár István