Alapítvány

SZOLNOK BELVÁROSI TEMPLOMÉRT ALAPÍTVÁNY

A Szolnok Belvárosi Templomért Alapítványt 2000.05.22-én vette nyilvántartásba a Jász Nagykun Szolnok Megyei Bíróság

Jogállása: 2000.06.13. óta Közhasznú Alapítvány
Adószám: 18833520 – 1 – 16
Számlaszám: 11745004 – 20077679
Alapították:
Turai János esperes plébános
Józsa Csaba 1C CLEANING Bt. Ügyvezető igazgatója
Pálhidy Csaba P&V. üzletvezetője
Képviseli: Pafféri Zoltán, a kuratórium elnöke

Az alapítvány célja:
A Belvárosi Római Katolikus Főplébániához tartozó épületkomplexum – műemlék templom, műemlék volt gimnázium, műemlék volt ferences rendház,   művelődési ház – állapotának helyreállítása, megóvása, JÓ KARBAN TARTÁSA. Az épületkomplexum adta kulturális lehetőségek kihasználásának biztosítása a keresztény hit és erkölcs elmélyítése céljából. Ezen belül kiemelt helyet foglal el a műemlék templom restaurálásának és állagmegóvásának elősegítése.
Az alapítvány célja, hogy anyagilag is hozzájáruljon az épített örökség megóvását célzó állami célkitűzések, valamint az egyházmegyei célok megvalósításához, továbbá minden egyéb, már meglévő, vagy későbbiekben elhatározásra kerülő egyházmegyei és egyházközségi cél anyagi – szellemi támogatása.
Az alapítvány célja, hogy az ifjúság erkölcsös nevelését elősegítse, az időseket és elesetteket támogassa

Kuratórium elnöke: Pafféri Zoltán
Kuratórium tagjai: dr. Hoksári László, Pápai János
Felügyelő bizottság elnöke: Félegyházi Török Imre
Felügyelő bizottsági tagok: dr. Agócs Klára, Kas András

 

AZ ALAPÍTVÁNY EDDIGI TEVÉKENYSÉGEI

2003-ban:
– templom felújítás támogatása
– leporelló megjelentetése a műemlék Belvárosi nagytemplom történetéről

2004-ben:
– templom felújítás támogatása
– 250. jubileumi rendezvények támogatása
            * A 250 éves Belvárosi Nagytemplom című könyv megjelentetése
            * Jubileumi emlékplakett készíttetése

2005-ben:
– – templom felújítás támogatása
– 2 fő részvételének támogatása a Thaiföldön megrendezett nemzetközi cserkésztalálkozón (Jamboree)

2006-ban:
– – templom felújítás támogatása
– a templomunkban levő hangversenyorgona teljes felújításának támogatása
– a működési feltételek javításához nyomtató és fénymásoló vásárlása
– a Damjanich János cserkészcsapat hagyományos vízitúráinak támogatása (6 csónak vásárlása)

2007-ben:
– templom felújítás támogatása
– a működési feltételek javításához berendezési tárgyak vásárlása (asztal, szék, szekrény)
– a Mustármag Katolikus Óvoda beindításának támogatása

2008-ban:
– a templom világítás felújításának támogatása
– a Mustármag Katolikus Óvoda működésének támogatása (játékok)
– működés korszerűsítéshez számítógép (laptop) vásárlása