Temetés

Szolnokon a temetések kb. fele polgári szertartással történik, ami tulajdonképpen nem más, mint egy gyászbeszéd, amit a hozzátartozókkal egyeztetve a beszédmondó állít össze az elhunyt életútjának ismertetéseként. A legtöbben úgy gondolják, hogy csupán annyi a különbség az egyházi és világi temetés között, hogy az egyiket a pap mondja el, a másikat pedig egy világi szónok.

Ezzel szemben az egyházi temetés nem gyászbeszéd, hanem a Katolikus Egyház által az évszázadok során kialakított szertartás, Istentisztelet, amelynek két fontos eleme van:

1. Imádság az elhunytért. Hiszünk abban, a Biblia útmutatása alapján: “Szent és üdvös dolog imádkozni a halottakért, hogy feloldozást nyerjenek bűneiktől” (2Makkabeus 12,46), hogy elhunyt szeretteinken ezzel tudunk segíteni, számadásukat megkönnyebbíthetjük.

2. Az Isten Igéje (vagyis a Szentírás tanítása) alapján vigasztalást adunk a hozzátartozóknak.

Az egyház egyik legfontosabb feladata, hogy tanúságot tegyen a Beteljesedésről, az Életről, a Szeretetről, amely “soha el nem múlik” (lKor 13,8).

Egyházi temetésen csak akkor tudunk személyesebb hangot megütni, ha az elhunyt, vagy a családja az egyházi közösség aktív tagja, egyébként falsul és idegenként hangzik a pap szájából olyan valakiről “személyeskedni”, akit sose látott és nem ismert, s akinek a hozzátartozóival is ott találkozik először. Természetesen az egyházi temetésen is megvan a lehetőség arra, hogy valamely hozzátartozó, rokon, barát, munkatárs méltassa az elhunytat, és néhány személyes szóval felidézze az elhunyt alakját, példáját. Ennek megvan a helye a szertartásban, amit a temetést végző pappal előzetesen egyeztetni kell. Arra viszont nincs lehetőség, hogy a pap polgári gyászbeszédet mondóval együtt végezze a temetést.

Mi a polgári temetést nem tartjuk konkurenciának. Természetesnek vesszük, hogy a nem hívő emberek hozzájuk fordulnak. Szívesen állunk azok rendelkezésére, akik a hitük alapján, vagy elhunyt szerettük hitét tiszteletben tartva, keresnek fel bennünket.

Temetési ügyintézés:

A urnahelyet a Belvárosi Plébánián lehet intézni munkanapokon de. 9-12-ig, ill. du. 15-17 óráig.

A temetési szertartást az illetékes plébánia végzi, illetve anyakönyvezi. Az illetékesség tekintetében a Temetőgondnokság az elhunyt lakóhelyének ismeretében pontos tájékoztatást tud adni.

Plébániánkon az ügyintézés munkanapokon de. 9-12-ig, ill. du. 15-17 óráig lehetséges. A temetési szertartás és a hozzákapcsolódó gyászmise költsége: 34.500 Ft. (Az összeg a pap, a kántor költségét, és az útiköltséget is tartalmazza.)