2021.05.09-én, Húsvét 6. vasárnapja

          Szeretettel köszöntjük a Kedves Testvéreket 2021.05.09én, Húsvét 6. vasárnapján. 1. Májusban minden esti Szentmise előtt, fél órával,Lorettói litániát imádkozunk.2. Minden csütörtökön, egész napos csendes szentségimádás lesz a Belvárosi templomban, melyre szeretettel várunk mindenkit. Reggel 8 órától, délután 17 óráig templomunk nyitva lesz, és az oltáriszentség előtt lehet imádkozni. Kitettünk egy ívet, hátul az asztalra, melyre feliratkozva 1-1 óra szentségőrzést lehet vállalni.3. Jövő vasárnap Menybemenetel ünnepe lesz. 4. Két hét, múlva Pünkösd ünnepe lesz. Pünkösd vigíliáján, május 22 –én, szombaton 18 órakor a Belvárosi templomban ünnepélyes vigília szentmise lesz. A szentmise után a Tisza túl partján, pünkösdi virrasztásra, Szentlélek várásra, Városunkért való imára hívunk mindenkit. Szandaszőlősön ugyanígy, az esti szentmise után lesz Szentlélek várás a Szent Orbán templomban. Pünkösdvasárnap a megszokott időpontokban lesznek a szentmisék. Pünkösdhétfőn a Belvárosi templomban 10órakor és 18 órakor, Szandaszőlősön 18 órakor a Vár templomban 8 órakor lesz szentmise. Ezen napon tartjuk egyházközségi majálisunkat. 5. Május 15-én, szombaton, zarándoklatot, szervezünk a KEREKUDVARI NEPOMUKI SZENT JÁNOS kápolnához. Indulás reggel 9:00 órakor autókkal, érkezés délután 18:00 órára. Előadások, tanúságtételek,szabadtéri szentmise, dicsőítés. Jelentkezni lehet Hartung Ferenc atyánál.6. Hirdetjük a kedves testvéreknek, hogy május 24-én majális programot szervezünk, melyre szeretettel várunk mindenkit. 7 órától gyülekező, 8 órától főzés, 10.00 órakor ünnepi szentmise, 10.00-11.30 kézműves foglalkozás, cserkészet, táncház,

11.30-12.30 István atya előadása szülőknek, 12.30 –’tricikli-kerékpár-autó’ megáldása

13.00- ebéd, 14.00- gyerekeknek meglepetés program /íjászat, nyuszi simogató, zenés előadás/ szabad programlesz. Jelentkezni itt lehet: www.szolkat.hu/majalis

Szentlélek kilenced házaspároknak

Testvérek, ha tehetitek, imádkozzátok velem a Szentlélek kilencedet. (Szénégető István atya elmélkedései)

Bíró László püspök írja:
“A házaspárok sem tudhatják, milyen nehézségek, gondok várnak rájuk, mire lesz szükségük egy-egy konkrét probléma megoldásához. Elsődlegesen nem lakást vagy autót, jó állást vagy lottónyereményt kell kérniük, hanem éber figyelmet a Lélek szavára, erőt és bátorságot a Lélek irányításának követésére, lehetőséget a munkára azokért a javakért, amelyekért meg kell dolgozniuk. Merjünk mindig a Lélek vezetésére hagyatkozni! Ha Isten marad létünk középpontjában, ha létünk Istenre irányul, vagyis ha a Lélek indításait követjük, akkor a dolgok helyükre kerülnek, a Lélek adományai segítségével boldogok és boldogítók leszünk.”

1. nap – Belső fegyelmezettség

Üljünk le… csendesedjünk el. Teremtsünk csendet a földies, csapongó, gyötrődő gondolataink között… Összeszedetten, alázattal és bizalommal Istenhez járulhatunk. Vágyódjunk az Ő tiszta Lelke után. Hangosan vagy csak a szívünk csendjében mondjuk ki a hívó szót: Jöjj el, Szentlélek. Költözz a szívünkbe. Vigasztalj… irányíts…

Kérdezzük meg magunktól: mi az, ami eltávolít a Lélektől? Zavarja valami békémet? Imádkozz tisztánlátásért és erőért, hogy szándékadat megvalósíthasd. 

2. nap – A jóság

Jöjj, Szentlélek Úristen! Jöjj el, Jóság Lelke! Ma felnézünk az égre és csodáljuk a Napot… az esőt… mely életet ad jóknak, gonoszoknak egyaránt.

“A mással jót tevő ember megkövéredik, és aki mást felüdít, maga is felüdül” (Péld. 11,25). Ha figyelmes vagyok másokkal szemben, Isten is figyelmes lesz velem szemben, és valamilyen formában megadja annak jutalmát. Ha gondoskodom mások szükségleteiről, Isten is gondoskodik rólam. Ha törődöm a gyermekekkel, Isten tulajdon gyermekeként törődik velem. Ha legeltetem az Ő nyáját, Ő is legeltet engem. Ezt Jézus ígérte nekünk.

Félthetem betegesen magamat, amíg aztán valóban beteg leszek, figyelgethetem az érzéseimet, amíg nem érzek már semmit; siránkozhatom gyengeségemen, amíg már nincs erőm a panaszkodáshoz sem. Mindennél többet érne, ha önzetlenül, az Úr Jézus iránti szeretetből elkezdenék törődni azokkal, akik körülöttem élnek.

“Senki sem jó, csak egyedül az Isten” – mondja Jézus. De ha Szentlelke szívembe költözik, az Ő jósága kezd élni bennem és körülöttem. Mitől leszek jó feleség… férj… jobb ember, jobb keresztény… mit jelent ez most nekem? Kérjük egy imabeszélgetésben az Urat, hogy tisztogasson önzéseinktől, és töltsön el ma a Jóság Lelkével. Testvérek, hálaadással, ma is szánjunk pár percet a Lélek hívására. Erősíthet az a tudat, hogy többen, sokan imádkozunk együtt.

3. nap – Az erősség

Jöjj, Szentlélek Úristen! Jöjj el, Erősség Lelke! Ma képzeljetek magatok elé egy fát, annak gyökérzetével együtt… Benne az élet rezdüléseinek szilárd tartása, stabilitása van. Erő van benne, de nem erőszakos. Állandó, mégis évszakonként megújul.

“És a ház nem dőlt össze, mert sziklára épült” (Mt 7,25). Isten ma erővel akar felruházni, a kitartás és a hűség lelkületével. Törékenységemben, sebezhetőségemmel hívom a Lelket. Fizikai és lelki fáradalmaimban, vállalkozásaimban vágyakozok az Erős Lélekre, elkezdett munkáimban, hivatásom feladataihoz kérem kegyelmét. Szentlélek, jöjj és erősíts meg engem… frissíts, bátoríts! Ne engedd, hogy beleszürküljek… belefásuljak… reménytelenné váljak hétköznapi rutinjaimban. Kérem az elevenség, éberség, az őszinte benső derű ajándékát. 

Erős Lélek, jöjj és Te lélegezz bennem, hogy gerinces, jellemes keresztény legyek. “Jött az áradat, nekizúdult a háznak, de az nem dőlt össze” (Mt 7,27).

Miben lehetek még következetesebb, hol újíthatom meg hűségemet?

Kérjük egy imabeszélgetésben az Urat, hogy akarata szerint erősítsen meg minket és családunkat. 

Testvéreim, ma szánjunk egy kicsivel több időt az imára, mint előző napokon.