Hírlevél: Évközi 6. Vasárnap

             Szeretettel köszöntjük a Kedves Testvéreket 2021. 02. 14-én, az évközi 6. vasárnapon.

  1. A héten Hamvazószerda lesz, szigorú böjti nap. Életünk végéig, 14 éves kortól e napon nem eszünk húst, 18 és 60 év között, 3x eszünk és 1x lakunk jól. Szentmisék a Belvárosi templomban 7 és 17 órakor, a Vár templomban és a Szentlélek templomban 17 órakor, Szandaszőlősön 18 órakor lesznek. Jövő vasárnap nagyböjt első vasárnapja lesz. 
  2. Azok a férfiak, akik szívesen részt vennének a felnőtt asszisztenciában, számukra szerdán, az esti szentmise után a Belvárosi templomban lesz megbeszélés. 
  3. Jövő vasárnap a Belvárosi templomban, a 9, 30 –as szentmisén lesz az elsőáldozók bemutatása. 
  4. Jövő vasárnap a Cserkészházban indul 11 órakor a jegyes felkészítő. Ha tudunk olyan jegyespárról, aki templomainkban szeretne házasságot kötni, kérjük, továbbítsuk feléjük az időpontot. 
  5. A Szandaszőlősi Szent Orbán templomban Február 17-én, Hamvazószerdán 7,00-18,00 óráig Szentségimádást tartunk,18,00 órakor Szentmisével zárjuk. Mindenkit szeretettel várunk.
  6. Az idén a járvány miatt, a Betegek szentségének közösségben való kiszolgáltatása elmarad. Kérjük a Kedves a Testvéreket, hogy egyénileg kérjék az atyáktól, a szentség felvételét.
  7. “Közösségben lenni, együtt pihenni, s egyúttal nemcsak élményekben, hanem lelkiekben is gazdagodni…”, állítják, akik már voltak családtáborban. Ennek szellemében szeretnénk megszervezni közösségünk első családtáborát. A nyári szünetben megrendezésre kerülő, öt napos (négy éjszakás), teljes ellátással szerveződő táborban, a családokat közös és fakultatív programokkal várjuk. Család, szülők és gyerekek, de természetesen egyedülállók is jöhetnek, hisz a kisközösségünk is egy család. A helyszín kiválasztásánál szempont a víz, strand, kirándulóhely közelsége, a közösségi együttlétek megszervezésére alkalmas terek, feltételek megléte. Természetesen a fentiek “csak” látványos keretbe foglalják a tábort, és annak lelki iránytűjét, Jézust. A közös lelki alkalmakkal szeretnénk meghitté s teljessé tenni a keresztény családok pihenését és lelki töltekezését. A táborba felekezeti hovatartozástól függetlenül várjuk a családokat, aki a tábor keresztény értékrendjével azonosulni tud. Részvételi szándékot jelezni az alábbi helyen elérhető online kérdőív kitöltésével 2021.02.20-ig lehet: https://forms.gle/krhyYwUJrwUx7ZhL7 Minden érdeklődő családot szeretettel várunk 2021. február 22-én 18 órakor a Szentháromság Belvárosi Nagytemplomban tartandó tájékoztatóra.

A SZENT NEGYVENNAP

A szent negyven nap felkészülés a húsvét titkában való elmélyülésre, vagyis az egyesülésre Jézus halálával és feltámadásával: magával Jézussal, aki értünk meghalt és feltámadt; Hogy mi is készek legyünk Vele meghalni a bűnnek, önzésünknek, s Vele élni a szeretet feltámadott életét.

A szent negyven nap ezért természetszerűen a szentségekre felkészülés utolsó ideje – a katekumenek utolsó “lelkigyakorlata”. Hiszen a katekumenek a szentségekben éppen azt kérik, hogy egyesüljenek Jézussal: az ő halálával és feltámadásával. De ugyanezért volt ez az időszak az egész közösség ünnepe is, hiszen mindannyian ugyanezt az elhatározást újították meg magukban: hogy egyesülni szeretnének Jézus halálával és feltámadásával, s szeretnék hogy önmagukban és maguk között megjelenhessen Ő, a Feltámadott.

A hívő ember életének első nagy fordulata, amikor felfedezi a Végtelen Istent – a teremtő és mindenható Szeretetet – aki átöleli őt, szereti, gondját viseli… de aki valamiképpen “kívül” van, távol van…

A második megtérés hogy felfedezzük a közeli Isten, aki “belül” van önmagukban, és aki “köztünk” is megjelenhet, ha tudatosan próbáljuk úgy szeretni egymást, ahogyan Ő szeret minket. Idei nagyböjtünk sajátos meghívása lehet, hogy fedezzük fel, és újra és újra “szüljük meg” Jézust magunk között (Mt 18,20).  Ez a megtérés minden napos új nekiindulást kíván, hogy ma ismét tetekkel próbálom szeretni embertársaimat, és sajátosan azokat, akikkel Jézus szeretete összeköt.

Hogyan kerülhetünk élő kapcsolatba a bennünk élő Jézussal? Ha törekszünk az Ő szemével látni, az Ő szavaival szólni, az Ő lelkével gondolkodni…; s ha Vele egyesülten fordulunk embertársaink felé.

Aki a benne élő Jézussal alakítja kapcsolatait keresztény testvéreivel (és embertársaival), az megtapasztalja, hogy Jézus megjelenik közöttük (Mt 18,20).

A Szent Negyven Nap vasárnapi olvasmányai a legjobb útmutatóink a Jézussal való benső találkozás útján. – Ezek alapján készíthetünk lelki tervet a nagyböjt 6 hetére:

Hamvazószerda utáni csütörtök, péntek, szombat

Minden porrá lesz, ami nem szeretetből fakad.

Nagyböjti feladat: Tervezzük meg nagyböjtünk elhatározásait: 

                        a napi jótetteket (konkrétan mit is fogok tenni ezen a héten pl. a családban?)

                        valamiről lemondok (édesség,  TV) vagy valamit vállalok szeretetből

                        a családi közös ima mikor és hogyan lesz?

Kiengesztelődés ideje – Istennel (gyónás?!) – embertársaimmal (kivel is kellene kiengesztelődnöm?)

Ima: Uram arra hívsz, hogy térjetek meg. Szeretnék megtérni! átadni neked nagyböjtömet. Szentlélek újíts meg – alakítsd bennem Jézust… Adj fényt, hogy felfedezzem bűneimet – s tudjak hinni az újrakezdésben. Add, hogy Te légy világosság bennem mások számára!

1. hét. Evangélium: Jézus megkísértése… Minket is megkísért a test, a hiúság, a pénz..

Ige: “Nemcsak kenyérrel él az ember, hanem minden igével, amely Isten ajkáról való!” (Mt 4,4)

Heti feladat: Ha még nem tettük meg – tervezzük meg a nagyböjtöt. Vö. előző hét feladata. 

Minden lemondás figyelmeztessen: a földi dolgoknál (kenyérnél) sokkal nagyobb, ha Isten akaratát teszem – ha szeretek

Ajánlás: Mondjunk Igent azonnal, örömmel Istennek – családtagok kérésére, Isten hívásaira, lefekvésre, felkelésre. Hogy ne a test uralkodjék rajtunk (nemcsak kenyérrel él az ember), hanem Isten igéje

Ima: “Dicsőítelek Uram, Istenem, hogy minden földi teljesítményemnél, erőforrásomnál Te nagyobb vagy… S ha nem a földi támaszokban – kenyérben – bízok, a Te Igéd isteni módon képes megújítani.”