2021.04.11-én, Húsvét 2. vasárnapja

            Szeretettel köszöntjük a Kedves Testvéreket 2021.04.11-én, Húsvét 2. vasárnapján.

1. Az online szentmise közvetítések minden hétköznap és szombaton 18,00 órakor kezdődnek, vasárnap 9, 30 –kor, melyek követhetők plébániánk web és facebook oldalán. Április 12 –én, hétfőn, a szentmisét az áprilisban születettekért ajánljuk fel. 

2 Kérjük, hogy az adóbevallás alkalmával a személyi jövedelemadó 1 %-át a MAGYAR KATOLIKUS EGYHÁZ javára ajánlja fel, melynek technikai száma:0011.Felajálható egy másik 1 % is az adónkból valamely alapítvány vagy közhasznú szervezet számára.Így válik lehetővé a SZOLNOK BELVÁROSI TEMPLOMÉRT ALAPÍTVÁNY részére is az adónk 1 %-nak felajánlására,melynek adószáma :18833520-1-16.illetve a VÁR-TEMPLOMÉRT ALAPÍTVÁNY részére,melynek adószáma:19221197-1-16.

 Kedves Testvérek!

Az alábbi rendelkezés fényében, jövő vasárnap, április 18 -tól, a megszokott rendben lesznek a vasárnapi szentmisék. Belváros: 8 és 9, 30 és 18, Vár 11 óra, Szandaszőlős 9 óra, Szentlélek templom 10 óra, Görög katolikus templom 15 óra.

Szeretettel és imával:

István atya

Járványügyi rendelkezések a Váci Egyházmegyében, 2021. április 9.

Figyelembe véve a járványhelyzetet és ezzel összefüggésben az állami rendelkezések változását, összhangban más egyházmegyékkel, különösen a szomszédos Esztergom-Budapesti Főegyházmegyével és az Egri Főegyházmegyével a Váci Egyházmegyére a következő rendelkezéseket hozom:

1. 2021. április 17. szombattól ismét a nép részvételével végezhetjük a szentmiséket.

2. Továbbra is kötelező a maszkviselés, a kézbe áldoztatás, a kézfertőtlenítő használata és a távolságtartás.

3. Az MKPK március 5-ei egyhangú határozata (521/2021) szerint a vasárnapi szentmisén való részvétel kötelezettsége alóli felmentés további intézkedésig érvényben marad.

4. Templomainkon kívül, plébániáinkon és az oktatási, szociális, egészségügyi és más intézményeinkben továbbra is mindenben kövessük az állami előírásokat. A hatóságokkal mindenben működjünk együtt, és legyünk figyelemmel az általuk kiadott általános irányelvekre.

5. Felhívjuk a figyelmet, hogy aki a koronavírus-betegség bármilyen tünetét észleli magán vagy családján, az maradjon távol a liturgikus közösségtől.

Vác, 2021. április 9.

Marton Zsolt

 váci püspök

2021.04.04-én, Húsvétvasárnap

Szeretettel köszöntjük a Kedves Testvéreket 2021.04.04-én, Húsvétvasárnap.

1.Húsvéthétfőn 9,30-kor a hét többi napján 18,00 órakor kezdődnek az online szentmisék, melyek követhetők plébániánk web és facebook oldalán.

2.Kérjük, hogy az adóbevallás alkalmával a személyi jövedelemadó 1 %-át a MAGYAR KATOLIKUS EGYHÁZ javára ajánlja fel, melynek technikai száma:0011.Felajálható egy másik 1 % is az adónkból valamely alapítvány vagy közhasznú szervezet számára.Így válik lehetővé a SZOLNOK BELVÁROSI TEMPLOMÉRT ALAPÍTVÁNY részére is az adónk 1 %-nak felajánlására,melynek adószáma :18833520-1-16.illetve a VÁR-TEMPLOMÉRT ALAPÍTVÁNY részére,melynek adószáma:19221197-1-16.

2021.03.28-án, Virágvasárnap.

            Szeretettel köszöntjük a Kedves Testvéreket 2021.03.28-án, Virágvasárnap. 

A nagyhéten minden szertartás online követhető plébániánk web és

facebook oldalán

Nagyhétfő: 18 óra, utána vezetett szentségimádás

Nagykedd: 18 óra, utána vezetett szentségimádás

Nagyszerda: 18 óra, utána vezetett szentségimádás

Nagycsütörtök: 8, 30 Vezeklők visszafogadása és Jeremiás siralmai

                             10 óra Krizmaszentelési szentmise követhető a

Váci Egyházmegye weboldalán.

                            18 óra Az utolsó vacsora emlékmiséje,és

virrasztás. Áldozási lehetőség 19, 30 -kor a Belvárosi, Vár és a

Szandaszőlősi Szent Orbán templomnál.

Nagypéntek: 9 óra Jeremiás siralmai

                         15 óra Vezetett online keresztút a Belvárosi

templomból. A Vár és a Szandaszőlősi Szent Orbán templom nyitva lesz

azok számára, akik keresztutat szeretnének végezni.

                         18 óra Nagypénteki ünnepi liturgia

Szigorú böjti nap. Ezen a napon 14 éves kortól nem eszünk húst, 18 és 60

év között háromszor eszünk és egyszer lakunk jól.

Nagyszombat: 9 óra Jeremiás siralmai

Napközben a Belvárosi, Vár és a Szandaszőlősi Szent Orbán templom nyitva

lesz 10 – 18 óráig szentsírlátogatásra.

                         20 óra Feltámadási vigília szertartás

Húsvétvasárnap és Húsvéthétfőn: 9, 30 -kor online szentmise a plébániánk

web és facebook oldalán.

2. Az online misehallgatás etikettje. Érdemes tudatosítanunk, hogy az eucharisztikus ünnep tehát nem nézelődésre való, hanem aktív bekapcsolódásra hív. Ezért úgy nézzük a miseközvetítést, ahogy a templomi szentmisén is részt vennétek:

– csak akkor kezdjetek bele, amikor rá tudom szánni a teljes 60 percet,

– közben ne telefonáljak, nem menjek ki a fürdőszobába vagy a konyhába, nem eszek, iszok közben

– imádságos lelkülettel, a liturgikus feleleteket fennhangon mondva, az énekekbe kapcsolódva veszek részt.

 – amikor tiszteletünk jeleként állni szoktunk, akkor a szobátokban mi is felállunk a székből,

– amikor pedig az áldozásra kerül sor, akkor szítsuk fel magunkban a vágyat, hogy a köztünk is jelen lévő Krisztussal találkozzak.

– érdemes meggyújtani egy gyertyát/mécsest a monitor mellett, ami Krisztus világosságát, és az általa nekünk hozott lelki világosságot, valamint a mi készségünket szimbolizálja.

Akinek nem jár Adorémus, az alábbi linken megtalálhatja: https://ujember.hu/

3. Ebben a rendkívüli helyzetben Közösen, összefogva kell cselekednünk, látva a járványügyi helyzet súlyosságát mindannyiunk szívesen segítene,

de tudjuk, ma azzal teszünk a legtöbbet, hogy otthon maradunk és igyekszünk betartani az egészségügyi intézkedéseket.

Mégis CSELEKVÉSRE szólítalak benneteket! Közösségünk adományt gyűjt,

hogy a befolyt összeget felhasználva, plébániánk infratsruktúrájának fenntartására és ezáltal is segítséget nyújthassunk a leginkább rászorulóknak.

Kérlek benneteket cselekedjünk mindannyian és a szolkat.hu weboldalon egyszerű bankkártyás utalással támogassátok Közösségünk célját! keressétek fel adományoldalunkat a szolkat.hu-t.

4. Élő beszélgetés István atyával.

Kedves Testvéreim, Barátaim, kedves szolnokiak. Sokan jeleztétek felém, hogy megszokott módon misék utáni kis párbeszédek most hiányoznak, 

sajnos a misék továbbra sem látogathatók csak online, viszont szeretnék Veletek találkozni, beszélgetni, 

így meghívlak benneteket a Plébániám társalgójába, természetesen ONLINE, kedden 18 órától a facebook oldalunkon, www.facebook.com/szolkat

Szívesen válaszolok az ott feltett kérdésekre, gondolatokra, kicsit közelebb kerülhessünk egymáshoz!

5.Szeretettel értesítjük a Kedves Testvéreket, hogy a Belvárosi Plébánia irodája visszaköltözött a kolostor épületébe,(Templom út 8/a), ezért 2021.03.29-től(Nagyhétfőtől) ide várjuk a Kedves Testvéreket. Továbbá hirdetjük,hogy a nagyhéten,csak Nagyhétfőn ,Nagykedden és Nagyszerdán lesz irodai szolgálat, a megszokott időben. 9-12 ig, és 15-17 óráig. 

                                                  Nagyszombat

            Nagyszombat az Úr sírban nyugvásának, az Egyház életében pedig csendes imádság és a szentsír-látogatásnak a napja. Napközben nincs liturgia, a hivő nép imádsággal, szentsír-látogatással tölti a napot, szerény ebéd után (a böjt igazán csak a feltámadási vigília után ér véget) a nagy virrasztással, Húsvét szent éjszakájára készülődik. 

A szent asztal megfosztva áll, a szent áldozatot nem mutatják be mindaddig, amíg az ünnepi vigília, vagyis a feltámadás éjszakai virrasztva várásának liturgiája be nem fejeződik. 

            Csak ezután lesz értelme a húsvéti örömnek, amelynek bőséges folyama 50 napra árad ki. Az ősi hagyomány szerint ezt az éjszakát az Úrnak kell szentelni. 

A nagyhét lelkiségében a virrasztás nagyon fontos. A hit lényeges eleme “az Úrnak szentelt éjszaka”. Az ApCsel-ben az egyház virraszt Péterért. Éjszaka virrasztani Istenért, Istenre várakozva, Krisztus Egyházának ez a leglényegesebb vonása. 

            Gyertyával a kezünkben hasonlóvá válunk azokhoz a szolgákhoz, akik urukra várnak.

A virrasztás lényege az, hogy éjfél után is várom az Urat. Ez a konokság, az Isten hűségére való építés, ténylegesen maga a szentség. 

            Ez a krízis a hétköznapjainkban is jelentkezik, amikor belefáradunk Isten szolgálatába, s ha ekkor mégis maradunk Jézusért, akkor lépett rá a szentség útjára. 

Ha az Egyház nem virrasztana Krisztusra várva, megszűnne hitelesen imádkozni, megszűnne Jézus Krisztus Egyháza lenni.

            A liturgia megtanít arra, hogy az ember az egész testével imádkozzék. A virrasztásban az egész ember várakozik. Mit mond a napfényben meggyújtott gyertya? Semmit! Értelmét vesztette. Húsvét éjszakájának szertartása az egyházi év középpontja, “minden vigíliák anyja”.

Drámai kifejlődésben éli át a liturgia Krisztus feltámadását, a világosság győzelmét a sötétség fölött.

             A keresztény nép a teljes sötétségbe borult templomban gyülekezik. Elmúlt a nap, elérkezik a második éj azóta, hogy az Úr a sírban pihen.. De a templomban, ahogy a szívünkben, érzésvilágunkban, még éjszaka uralkodik. Csak Istentől várhatjuk az igazi fényt.

            I. rész A Tűzszentelés igen merész szimbólum, mert azt akarja ábrázolni, amit nem lehet – a feltámadás pillanatát. Sem a teremtésnek, sem a kivonulásnak, sem a feltámadásnak nincs tanúja, nincs archeológiai lelet. Mégis a liturgia arra merészkedik, hogy szemléletessé tegye a pillanatot, ahogy föllobban a láng a parázsból. 

            Először azonban megszenteli a tüzet. A Szentlélek az az igazi mennyei tűz, akit a feltámadt Krisztus nekünk adott első ajándékul.

            Miután megáldotta a tüzet, feldíszíti a húsvéti gyertyát: a kereszt, az Alfa és Omega betű, az évszám azt hirdeti, hogy Krisztusé a kezdet és a vég, az idő és az örökkévalóság. 

Az öt tömjénszem, Jézus öt sebhelyére emlékeztet minket, e sebek őriznek és védnek minket. Miután meg gyújtotta a feltámadt Krisztust jelképező gyertyát, odalép a koromfekete templom elé, és 3x, egyre emeltebb hangon, bekiáltja az éjszakába: “Krisztus világossága”, és a keresztény nép ajkáról, sóhajként száll fel az ének, “Istennek legyen hála”. Közben a fény egyre terjed Krisztusról az Egyházba, a hívek is meggyújtják a gyertyáikat a húsvéti gyertyáról. 

            II. rész, fényünnep csúcspontja a húsvéti örömhír meghirdetése, az exsultet eléneklése.  A világból, a templomhajóján át a Szentéjbe ért a menet, a világosság terjed.

            A gondolat mélysége, költői lendülete és dallam gazdagsága tekintetében semmiféle más liturgikus szöveg nem szárnyalja túl.  

            A bevezető rész a húsvéti öröm ünnepélyes meghirdetése, az énekes kérése a hívekhez hogy támogassák őt imádságukkal az ünnepi szolgálatban.

Az első részben az angyalok örömét énekli meg, a másodikban a kozmoszét, a harmadik az Egyházét idézi föl, s így jutunk a negyedik szakaszban a helyi egyházig, a templomban összegyűlt közösségig, azon belül az örömhírt meghirdető szerpap szerepéig. A helyi egyházban, lesz most angyallá a szerpap, aki rövidesen ajkához illeszti asz üdvösséget hirdető harsonát s bevezetéssel, készülődik reá, hogy hamisság nélkül, tisztán és ércesen zendítse meg annak hangját. 

            Az angyalok szavát fogja felidézni, az Egyház üzenetét közvetíteni, s hallgatója lesz az itt egybegyűlt több száz ember, éppúgy, mint az emberiség milliárdjai. Ha ez a szó nem hangzik el évről évre a századokon át a világ templom ezreiben, akkor elhal az örömhír, ítélet vár mindazokra, akik elmulasztották, hogy a megfeszített és feltámadt Krisztust hirdessék. 

            III. rész: 5 Ószövetségi olvasmánnyal folytatódik tovább a liturgia.

–          1. Teremtés könyve – megérteti velünk, hogy mindenestül isten teremtményei vagyunk, s hogy a teremtésben megnyilvánuló isteni erő működik keresztségi újjáteremtésünkben is.

–          2. Ábrahám és Izsák története – Izsák feláldozása a keresztáldozat előképe.

–          3. Az Ószövetségi Húsvét felidézése. Ahogy a szidók megszabadultak a Vörös-tengeren keresztül a fáraó rabságából, úgy szabadulunk meg mi is a bűn rabságából.

            Ezután a prófétai olvasmányok következnek, akik Krisztusra mutatnak rá. 

            IV. Rész,  a pap a Glóriát intonálja be. A szenvedés idején elhallgatott a szent nép ajkán a dicsőítő ének, a Glória. 

Nagycsütörtök este drámai módon búcsúztunk el tőle. Most elérkezett az ünnepélyes pillanat, miután felkérték, a pap újra intonálja a Glóriát, mire megszólalnak a harangok a csengők, az orgona. 

Mi ez, ha nem egy ősi karizmatikus nyelv megengedett, drámaian visszafogott változata. A megzendülő orgona kíséretével énekeljük végig ezt a csodálatos őskeresztény himnuszt.

            Szentlecke szent Pál római leveléből van – a keresztségben Krisztus halálába temetkeztünk el, s vele együtt új életre támadtunk.

            Az alleluja visszaadása. Nagyböjtben az alleluja éneklésével is böjtöltünk, 40 napja nem énekeltünk, egész nagyböjtben nélkülöznünk kellett ezt az igazi húsvéti öröméneket. Most a szerpap mintegy újra megtanít rá. Szinte berozsdásodtak hangszálaink.

            Az evangélium: a feltámadás jó híre Szent Márk evangéliuma szerint.

            V. Rész, Keresztkútszentelés, keresztségi szertartás.

            Az ősegyház ezen az éjszakán szentelte meg a keresztvizet, s ezen az éjszakán szolgáltatta ki a szentséget, hogy jelezze: Krisztus húsvéti misztériumait a keresztség közvetíti az egyes emberhez. 

Az evangélium után átvonulunk a keresztkúthoz, ahol, a Mindenszentek litániáját énekeljük, a megdicsőült Egyházzal közösségben kérjük a szentségi kegyelem működését. 

Ezután történik, ha van keresztség, ill. a keresztségi fogadalom megújítása, majd a pap meghinti a népet ezzel az új teremtő vízzel.

            VI. Rész, az Eukarisztia liturgiája.

            Régi magyar szokás szerint a mise végén a pap a szentsírhoz megy, hogy a feltámadt Krisztus dicsőséges megjelenését felidézze, majd ezután indul útjára a körmenet.

            A húsvéti körmenetben a feltámadás örömhírét visszük meg a világba, s tanúságot teszünk a feltámadásba vetett hitünkről. 

De egyben túláradó örömmel ünnepeljük, énekeljük a köztünk haladó Krisztust, akire emlékeztet a feltámadási szobor, a húsvéti gyertya, de valóságosan is ott megy köztünk az Oltáriszentségben. 

Belekiáltjuk tehát az éjszakába, hogy emberek ébredjetek, feltámadt az Úr, a templom falai nem tudják maguk közt tartani azt az örömet, mit ekkor érez a keresztény ember.

2021.03.21-én, Nagyböjt 5. vasárnapja

           Szeretettel köszöntjük a Kedves Testvéreket 2021.03.21-én, Nagyböjt 5. vasárnapján


1. A Megyéspüspök úr rendelkezése alapján visszavonásig, templomainkban a nyilvános szentmisék szünetelnek. Minden hétköznap 17 órakor és vasárnap 9, 30 -kor online mise közvetítés lesz, mely megtekinthető plébániánk web és facebook oldalán. Segítsük az idősebbeket, hogy ők is követni tudják a számítógépen a szentmiséket. A szentmisék után vezetett szentségimádás lesz. Péntekenként 16,15 kor online keresztutat tartunk. Templomaink napközben továbbra is nyitva lesznek. Szeretettel kérjük, hogy mindenki lelkiismereti kötelességének érezze, hogy a vasárnapi szentmisére szánt adományát, plébániánk infrastruktúrának működéséhez akár átutalással, akár a perselybe dobással eljuttassa.

2. Vasárnaponként, a 9, 30 –as online mise közvetítés után, 10, 45 –kor áldoztatás lesz a Belvárosi, Vár és a Szandaszőlősi Szent Orbán templomnál azok számára, akik végig követték a szentmise közvetítést. Jövő vasárnap, virágvasárnap. A fent említett templomokból, az áldoztatás után, a megszentelt barkák elvihetők.

3. Hétfőn, 18 órakor felnőtt asszisztencia próba lesz a Belvárosi templomban.

4. Március 25 –én, csütörtökön, Gyümölcsoltó Boldogasszony ünnepe lesz. Szeretettel várjuk a képernyők elé a kismamákat a 17 órakor kezdődő online szentmise közvetítésre a plébánia web és facebook oldalán. 

5. Szeretettel kérjük, hogy a húsvéti szentgyónásunkat ne halasszuk az utolsó pillanatra. Gyónási lehetőség lesz jövő szombaton, március 27 –én, 16 – 17 óráig a Belvárosi, Vár és a Szandaszőlősi Szent Orbán templomban.

6.Szeretettel fogadunk továbbra is tartós élelmiszereket, melyeket a Belvárosi Plébánia irodájában, irodaidőben 9-12 óráig, 15-17 óráig lehet leadni, március 26- ig.

7.Kérjük, hogy az adóbevallás alkalmával a személyi jövedelemadó 1 %-át a MAGYAR KATOLIKUS EGYHÁZ javára ajánlja fel, melynek technikai száma:0011.Felajálható egy másik 1 % is az adónkból valamely alapítvány vagy közhasznú szervezet számára.Így válik lehetővé a SZOLNOK BELVÁROSI TEMPLOMÉRT ALAPÍTVÁNY részére is az adónk 1 %-nak felajánlására,melynek adószáma :18833520-1-16.illetve a VÁR-TEMPLOMÉRT ALAPÍTVÁNY részére,melynek adószáma:19221197-1-16.

8. Az online misehallgatás etikettje. Érdemes tudatosítanunk, hogy az eucharisztikus ünnep tehát nem nézelődésre való, hanem aktív bekapcsolódásra hív. Ezért úgy nézzük a miseközvetítést, ahogy a templomi szentmisén is részt vennétek:

– csak akkor kezdjetek bele, amikor rá tudom szánni a teljes 60 percet,

– közben ne telefonáljak, nem menjek ki a fürdőszobába vagy a konyhába, nem eszek, iszok közben

– imádságos lelkülettel, a liturgikus feleleteket fennhangon mondva, az énekekbe kapcsolódva veszek részt.

 – amikor tiszteletünk jeleként állni szoktunk, akkor a szobátokban mi is felállunk a székből,

– amikor pedig az áldozásra kerül sor, akkor szítsuk fel magunkban a vágyat, hogy a köztünk is jelen lévő Krisztussal találkozzak.

– érdemes meggyújtani egy gyertyát/mécsest a monitor mellett, ami Krisztus világosságát, és az általa nekünk hozott lelki világosságot, valamint a mi készségünket szimbolizálja.

Akinek nem jár Adorémus, az alábbi linken megtalálhatja: https://ujember.hu/

                                                            Kedves Szülők!

Nagy szeretettel várjuk Önöket és gyermekeiket a Tiszaparti Római Katolikus Általános Iskola és Gimnázium 1. osztályába előzetes jelentkezésre! A beiratkozás előtt szeretnénk lehetőséget biztosítani a személyes tájékozódásra, beszélgetésre, akár online formában is. Kérem, keressék Tóth-Szepcsik Renáta alsós igazgatóhelyettest a 0620/553-2488-as telefonszámon, vagy a toth-szepcsik.renata@tiszaparti.com email címen, illetve bármely elérhetőséget, ami a honlapunkon szerepel (https://www.tiszaparti-szolnok.hu/index.php/kapcsolat)!

Szeretettel ajánlom figyelmükbe az iskolánkról készült kisfilmünket is: https://youtu.be/Blknvon0dV0

Keressenek bennünket bizalommal!                     

      Tisztelettel: Balog Zsolt, intézményvezető

Tiszaparti Római Katolikus Általános Iskola és Gimnázium

                                                                 NAGYPÉNTEK

            Nagypéntek, az év legcsendesebb, legmegrendültebb liturgiája.

            Mélységes fájdalom, gyász borul az egész világra. A Jézust jelképező oltár díszek nélkül, csupaszon áll. De emlékeztethet ma a csupasz oltár a Golgota csupasz sziklatömbjére is, melyen a megváltás áldozata történt. Rá állítjuk majd a fölfeszített Krisztus keresztjét a kereszthódolatkor. 

            Urunk halálának emléknapja. 

E napon nincs Szentmise, mert ma az örök Főpap miatta be véres áldozatát a kereszt oltárán. Jól tudjuk, hogy a Szentmise a kereszt áldozat megjelenítése, jelenbe hozatala. Mivel ezen a napon történt meg a keresztáldozat, ezért az Egyház ezen a napon nem mond Szentmisét. Ezen a napon a templomokban keresztutakat tartanak.

            Bárki megállapíthatja, hogy a Nagypénteki délutáni liturgia hasonlít a Szentmisére. A hasonlóság azt is jelenti, hogy sok mindenben el is tér tőle. A hasonló az benne, hogy az olvasmányok, az evangélium és az egyetemes könyörgések után áldoztatás van. Az Úrfelmutatás helyén azonban kereszt felmutatása van. Konszekráció azonban nincs, tehát nem Szentmise. Az egyház lemond konszekrációrol ezen a napon, de az áldozásról nem.

            Ezen a napon a szent liturgia meglepően erős jeleket használ, melyek talán az egész év során nem kerülnek elő. Ezen a napon különösen igaza van János apostolnak (3, 15), aki hittel rátekint Krisztus keresztjére, az üdvözül. 

A rátekintés itt János evangélium összefüggésében érthető. Két fajta látás van. Van az egyszerű látni tudás, ez olyan, mint az állaté. Ezzel az ember üdvösségét illetően semmire sem megy. Hiába látták ui. kortársai Jézust. Ide mélyebb látás kell, a lényeget kell meglátni. Ha valaki a szinoptikus evangéliumokat olvassa, elkezd irigykedni Jézus kortársaira, ha a Jánost, akkor nem irigykedik többé. Jézus felismeréséhez a Szentlélek megvilágosítása, a hit látása kell. 

            Mikor a liturgia kezdetén belépünk a templomba, az Isten háza kopár, megfosztva minden ékességétől, a tabernákulum nyitva, nincs benne semmi. Nincs csengő, nincs orgona, a pap bevonulása alatt nincs ének, csak mélységes hallgatás. Gyertyák sem égnek az oltáron. A pap a vértanúság piros ruhájában jelenik meg és leborul az oltár előtt. 

Mikor megsejtjük, hogy mi történt ezen az éjszakán, hogy meghalt értem az Isten, akkor ott nem lehet állva maradni, ott le kell borulni. Ez a földön való tehetetlen fekvés jelzi az imádást, a gyászt, a hódolatot, az egész földdel való egységet, melyre Jézus vére ráfolyt.

            Nem lehet kifejezni szavakkal. Isten csendjére az ember csendje válaszol. Nincs gyülekező ének, nincs köszöntés, nincs közösség egymással, hanem a nyitott tabernákulum csöndje előtt a keresztény nép leborul a földre.

            Az első olvasmány Izaiás próféta jövendölése a Fájdalmak Férfiáról. Az olvasmányközi ének a szenvedő Messiásnak, de egyben az elesett emberiségnek is segélykérő panaszkiáltása.

            A második olvasmány Szent Pál tanítása Krisztus főpapságáról és áldozatáról. A szertartás olvasmányos része a János passióval fejeződik be. Annak evangéliumát olvassuk, aki végig ott állt a kereszt lábánál, mint szenvedés hűséges tanúja. 

Ezután az ünnepélyes nagy könyörgések következnek, melyek jól illenek Jézus szavaihoz: 

            A csendes egyéni ima után, a pap az Egyház nevében ünnepélyesen az Atya elé terjeszti Jézus Krisztus által a kérést: az Egyházért, a pápáért, a püspökökért, papokért, hívekért, keresztelendőkért, az egységért, a zsidókért, akik nem hisznek Krisztusban, akik nem hisznek Istenben, a világ vezetőiért, a szenvedőkért.

             A mai nap szertartásának csúcspontja, a kereszt, a megváltás jele előtti hódolat. Ez a szertartás igen régi. Jeruzsálem keresztényei egykor az igazi kereszt előtt hódoltak és azt csókolták. 

Amikor János azt írja, első levelében, hogy mi tapintottuk az Élet Igéjét, akkor ezt most mi is elmondhatjuk. 

            Ezen a délutánon a kereszt maga Krisztus. Érinteni, tapintani kell a szent keresztet és megcsókolni.

            Ez a pillanat, ha hittel tesszük életünk csúcspontja lehet, mint ahogy Tamás apostolnak is az volt. Ebben a csókban beleleheljük Isten utáni vágyunkat, megújított odaadásunkat és azt a visszavonhatatlan igent, mely válasz a megváltó Isten szeretetére.

            A liturgia végeztével a szent keresztet a szent sírhoz visszük, ahol csendben imádkozunk, virrasztunk.

            Nagyszombaton, nincsen szertartás az egyházban. Ezen a napon csend van, várakozás, időzés, elmélkedés Jézus sírjánál.  Régi szép szokás, nagyszombaton a szentsír látogatás.                                                                     

2021.03.14-én, Nagyböjt 4. vasárnapján

           Szeretettel köszöntjük a Kedves Testvéreket 2021.03.14-én, Nagyböjt 4. vasárnapján


1. A Megyéspüspök úr rendelkezése alapján visszavonásig, templomainkban a nyilvános szentmisék szünetelnek. Minden hétköznap 17 órakor és vasárnap 9, 30 -kor online mise közvetítés lesz, mely megtekinthető plébániánk web és facebook oldalán. Segítsük az idősebbeket, hogy ők is követni tudják a számítógépen a szentmiséket. A szentmisék után vezetett szentségimádás lesz. Péntekenként 16,15 kor online keresztutat tartunk. Templomaink napközben továbbra is nyitva lesznek. Szeretettel kérjük, hogy mindenki lelkiismereti kötelességének érezze, hogy a vasárnapi szentmisére szánt adományát, plébániánk infrastruktúrának működéséhez akár átutalással, akár a perselybe dobással eljuttassa.

2. Vasárnaponként, a 9, 30 –as online mise közvetítés után, 10, 45 –kor áldoztatás lesz a Belvárosi, Vár és a Szandaszőlősi Szent Orbán templomnál azok számára, akik végig követték a szentmise közvetítést. 

3. Szeretettel kérjük, hogy a húsvéti szentgyónásunkat ne halasszuk az utolsó pillanatra. Gyónási lehetőség lesz jövő szombaton, március20 –án, 16 – 17 óráig a Belvárosi, Vár és a Szandaszőlősi Szent Orbán templomban.

4.Szeretnénk azoknak megköszönni a munkájukat, akik részt vettek a hétfői bútorpakolásban.

5.Szeretettel fogadunk továbbra is tartós élelmiszereket, melyeket a Belvárosi Plébánia irodájában, irodaidőben 9-12 óráig, 15-17 óráig lehet leadni, március 26- ig.

6. Jövő pénteken 14, 30 -kor ministránsgyűlés a Belvárosi templomban.

7. Az online misehallgatás etikettje. Érdemes tudatosítanunk, hogy az eucharisztikus ünnep tehát nem nézelődésre való, hanem aktív bekapcsolódásra hív. Ezért úgy nézzük a miseközvetítést, ahogy a templomi szentmisén is részt vennétek:

– csak akkor kezdjetek bele, amikor rá tudom szánni a teljes 60 percet,

– közben ne telefonáljak, nem menjek ki a fürdőszobába vagy a konyhába, nem eszek, iszok közben

– imádságos lelkülettel, a liturgikus feleleteket fennhangon mondva, az énekekbe kapcsolódva veszek részt.

 – amikor tiszteletünk jeleként állni szoktunk, akkor a szobátokban mi is felállunk a székből,

– amikor pedig az áldozásra kerül sor, akkor szítsuk fel magunkban a vágyat, hogy a köztünk is jelen lévő Krisztussal találkozzak.

– érdemes meggyújtani egy gyertyát/mécsest a monitor mellett, ami Krisztus világosságát, és az általa nekünk hozott lelki világosságot, valamint a mi készségünket szimbolizálja.

Akinek nem jár Adorémus, az alábbi linken megtalálhatja: https://ujember.hu/

                                                                      Nagycsütörtök

Krizma szentelési mise

            Nagycsütörtök délelőtt, az egyházmegyei papjai és hívei összegyűlnek a püspöki székhelyeken, hogy az apostolutóddal közösségben vegyenek részt az olajszentelési szentmisén. A jelenlévő papok, ekkor újítják meg a szenteléskor tett ígéreteiket, hisz nagycsütörtök a papság alapításának a napja.

            Ezen a Szentmisén szenteli meg a püspök a szent olajakat, melyet egész évben, egyházmegyénkben használni fogunk.

Az Oltáriszentség alapításának miséje

Az utolsó vacsora Szentmiséje

Az esti szentmisével megkezdődik a Szent három nap, hitünk legnagyobb titkának, a megváltásnak 3 napos ünnepe, mely az egész egyházi év tetőpontjaként tündöklik.

Nagycsütörtök az utolsó vacsora, az első Szentmise, az első Szentáldozás, az első papszentelés emléknapja – a testvéri szeretet és az egység parancsának estéje. 

Jézus szeretetének kiáradásáét tapasztaljuk meg. Ezen az estén a templom, különösen is az utolsó vacsora terme. A Szentmisét bemutató pap Jézust képviseli, a hívek, az apostolokat. Jézus ezért ma különösen is nekünk mondja: “Vegyétek és egyétek, ez az én testem…” Ezért, aki csak teheti, ma áldozik.     

Csodálatos kettőség figyelhető meg tehát ezen a Szentmisén, az ünnep és a fájdalom, a mise elejének jelképei, az utolsó vacsora örömének hangulatát idézik. Ezért van a pap fehér miseruhában (a fehér, mindig az örömnek, az ünnepnek a színe), ezért szól a Szentmise elején az orgona, ezért van virág az oltáron, ezért szólalnak meg dicsőségre minden templomban a harangok, a csengők, az orgona. A Dicsőség eléneklése után (egészen nagyszombatig) mindez elnémul. Döbbenetes a csend. Már érezzük ennek az éjszakának a drámáját: megkezdődik Jézus haláltusája, vérelverejtékezése. 

Jézus teljesen elveszti szabadságát, találkozik a halállal. Ez az éjszaka: “Szomorú a lelkem mindhalálig”, ugyanekkor mondja, hogy „Vágyva vágytam veletek enni ezt a húsvéti vacsorát”.

            A szenvedésre induló Jézus búcsúestéje övéivel. Jézus “vágyva vágyott” évek óta -igazából örök idők óta- készült erre a vacsorára. Ekkor adta át búcsú ajándékait:

1. Szeretetének jelét a lábmosásban, 2. Testének és Vérének szentségeit, 3. A papi átváltoztató hatalmat, 4. Végrendeletül elmondja a búcsúbeszédet, 5. És elmondja Egyházáért főpapi imáját.

Azután elénekli a hálaadó zsoltárokat, hosszú gyötrődésben, imádságban, teljes magárahagyatottságban elfogadja az Atya akaratát, engedi magát Júdás által megcsókolni, s elfogatásával megkezdi szenvedését. 

Jézus az ószövetségi keretet használja fel megváltó áldozatának emlékezetét ránk hagyva. 

            Nagycsütörtökön Jézus közösséget alapított. Egyébről se szól a búcsúbeszéd, mint egy megdöbbentő egymásba levésből. Jézus az Atyában van. Az Atya Őbenne. Jézus bennünk van, és mi Őbenne vagyunk.A vérrel verejtékezésre emlékező kis virrasztás után magára hagyjuk Jézust. Aludni megyünk. És ekkor jön egy nagy csöndes éjszaka, amelyből majd csak a passióban hallgatjuk vissza pert, amely éjszaka folyt le.A Szentmise Glóriájára megszólalnak a harangok, a csengők, az orgona, hogy azután gyász jeléül elhallgassanak egészen Húsvét éjszakájáig. A plébánia népe, egy családként ünnepli együtt a szent vacsorát. Ezt az éjszakát csak a kereszt rávetődő árnyékában ünnepelhetjük, mert Nagycsütörtök minden ajándéka a keresztből nyeri erejét.   Az evangélium után kerül sor a lábmosásra

Ennek liturgiájában rájövünk, hogy Isten nem felülről néz le ránk, hanem alulról néz fel ránk, mintegy alázatos szolga. Péter ezt nem tudja elfogadni.Oltárfosztás.

            A Szentmise végén oltárfosztás van. A minden díszétől megfosztott templom a pusztaság és vigasztalanság képét mutatja. A szentáldozat bemutatása szünetel, egészen addig, amíg az Úr fel nem támad. Régen az oltárt illatos vízzel, vagy borral és vízzel lemosták, majd szárazra törölték: a Krisztust jelképező oltáron mintegy elvégezték a holttestnek kijáró régi szolgálatot, vagy mintha verejtékes arcát törölnénk le. Mintegy, az apostoloktól elhagyatott, minden emberi vigasztalástól megfosztott Jézus képe. 

A pap az Eukarisztiát a Szentmise utolsó könyörgése után a mellékkápolnában rejti el, a tabernákulum üresen áll, hiszen elvitték közülünk a Mestert. Most elkísérhetjük az Úr Jézust a Getszemáni kertbe.

Búcsúbeszéd.

            A búcsúbeszédnek az olvasása, Nagycsütörtök estéjének lényeges mozzanata. Nehezen lehet ezt az estét úgy elképzelni, hogy a búcsúbeszédet nem olvassuk el, legalább egyénileg.

            Holnap nagypéntek, szigorú böjti nap. Jézus halálára emlékezve kerüljünk minden hangoskodást, zenét, 18 év fölött háromszor ehetünk, egyszer lakva jól és már 14 év fölött kerüljük a húsevést. Legyen ez csendes, elmélkedő nap a számunkra. Kerüljük a zajongást és hangos zene hallgatását.