2021.03.21-én, Nagyböjt 5. vasárnapja

           Szeretettel köszöntjük a Kedves Testvéreket 2021.03.21-én, Nagyböjt 5. vasárnapján


1. A Megyéspüspök úr rendelkezése alapján visszavonásig, templomainkban a nyilvános szentmisék szünetelnek. Minden hétköznap 17 órakor és vasárnap 9, 30 -kor online mise közvetítés lesz, mely megtekinthető plébániánk web és facebook oldalán. Segítsük az idősebbeket, hogy ők is követni tudják a számítógépen a szentmiséket. A szentmisék után vezetett szentségimádás lesz. Péntekenként 16,15 kor online keresztutat tartunk. Templomaink napközben továbbra is nyitva lesznek. Szeretettel kérjük, hogy mindenki lelkiismereti kötelességének érezze, hogy a vasárnapi szentmisére szánt adományát, plébániánk infrastruktúrának működéséhez akár átutalással, akár a perselybe dobással eljuttassa.

2. Vasárnaponként, a 9, 30 –as online mise közvetítés után, 10, 45 –kor áldoztatás lesz a Belvárosi, Vár és a Szandaszőlősi Szent Orbán templomnál azok számára, akik végig követték a szentmise közvetítést. Jövő vasárnap, virágvasárnap. A fent említett templomokból, az áldoztatás után, a megszentelt barkák elvihetők.

3. Hétfőn, 18 órakor felnőtt asszisztencia próba lesz a Belvárosi templomban.

4. Március 25 –én, csütörtökön, Gyümölcsoltó Boldogasszony ünnepe lesz. Szeretettel várjuk a képernyők elé a kismamákat a 17 órakor kezdődő online szentmise közvetítésre a plébánia web és facebook oldalán. 

5. Szeretettel kérjük, hogy a húsvéti szentgyónásunkat ne halasszuk az utolsó pillanatra. Gyónási lehetőség lesz jövő szombaton, március 27 –én, 16 – 17 óráig a Belvárosi, Vár és a Szandaszőlősi Szent Orbán templomban.

6.Szeretettel fogadunk továbbra is tartós élelmiszereket, melyeket a Belvárosi Plébánia irodájában, irodaidőben 9-12 óráig, 15-17 óráig lehet leadni, március 26- ig.

7.Kérjük, hogy az adóbevallás alkalmával a személyi jövedelemadó 1 %-át a MAGYAR KATOLIKUS EGYHÁZ javára ajánlja fel, melynek technikai száma:0011.Felajálható egy másik 1 % is az adónkból valamely alapítvány vagy közhasznú szervezet számára.Így válik lehetővé a SZOLNOK BELVÁROSI TEMPLOMÉRT ALAPÍTVÁNY részére is az adónk 1 %-nak felajánlására,melynek adószáma :18833520-1-16.illetve a VÁR-TEMPLOMÉRT ALAPÍTVÁNY részére,melynek adószáma:19221197-1-16.

8. Az online misehallgatás etikettje. Érdemes tudatosítanunk, hogy az eucharisztikus ünnep tehát nem nézelődésre való, hanem aktív bekapcsolódásra hív. Ezért úgy nézzük a miseközvetítést, ahogy a templomi szentmisén is részt vennétek:

– csak akkor kezdjetek bele, amikor rá tudom szánni a teljes 60 percet,

– közben ne telefonáljak, nem menjek ki a fürdőszobába vagy a konyhába, nem eszek, iszok közben

– imádságos lelkülettel, a liturgikus feleleteket fennhangon mondva, az énekekbe kapcsolódva veszek részt.

 – amikor tiszteletünk jeleként állni szoktunk, akkor a szobátokban mi is felállunk a székből,

– amikor pedig az áldozásra kerül sor, akkor szítsuk fel magunkban a vágyat, hogy a köztünk is jelen lévő Krisztussal találkozzak.

– érdemes meggyújtani egy gyertyát/mécsest a monitor mellett, ami Krisztus világosságát, és az általa nekünk hozott lelki világosságot, valamint a mi készségünket szimbolizálja.

Akinek nem jár Adorémus, az alábbi linken megtalálhatja: https://ujember.hu/

                                                            Kedves Szülők!

Nagy szeretettel várjuk Önöket és gyermekeiket a Tiszaparti Római Katolikus Általános Iskola és Gimnázium 1. osztályába előzetes jelentkezésre! A beiratkozás előtt szeretnénk lehetőséget biztosítani a személyes tájékozódásra, beszélgetésre, akár online formában is. Kérem, keressék Tóth-Szepcsik Renáta alsós igazgatóhelyettest a 0620/553-2488-as telefonszámon, vagy a toth-szepcsik.renata@tiszaparti.com email címen, illetve bármely elérhetőséget, ami a honlapunkon szerepel (https://www.tiszaparti-szolnok.hu/index.php/kapcsolat)!

Szeretettel ajánlom figyelmükbe az iskolánkról készült kisfilmünket is: https://youtu.be/Blknvon0dV0

Keressenek bennünket bizalommal!                     

      Tisztelettel: Balog Zsolt, intézményvezető

Tiszaparti Római Katolikus Általános Iskola és Gimnázium

                                                                 NAGYPÉNTEK

            Nagypéntek, az év legcsendesebb, legmegrendültebb liturgiája.

            Mélységes fájdalom, gyász borul az egész világra. A Jézust jelképező oltár díszek nélkül, csupaszon áll. De emlékeztethet ma a csupasz oltár a Golgota csupasz sziklatömbjére is, melyen a megváltás áldozata történt. Rá állítjuk majd a fölfeszített Krisztus keresztjét a kereszthódolatkor. 

            Urunk halálának emléknapja. 

E napon nincs Szentmise, mert ma az örök Főpap miatta be véres áldozatát a kereszt oltárán. Jól tudjuk, hogy a Szentmise a kereszt áldozat megjelenítése, jelenbe hozatala. Mivel ezen a napon történt meg a keresztáldozat, ezért az Egyház ezen a napon nem mond Szentmisét. Ezen a napon a templomokban keresztutakat tartanak.

            Bárki megállapíthatja, hogy a Nagypénteki délutáni liturgia hasonlít a Szentmisére. A hasonlóság azt is jelenti, hogy sok mindenben el is tér tőle. A hasonló az benne, hogy az olvasmányok, az evangélium és az egyetemes könyörgések után áldoztatás van. Az Úrfelmutatás helyén azonban kereszt felmutatása van. Konszekráció azonban nincs, tehát nem Szentmise. Az egyház lemond konszekrációrol ezen a napon, de az áldozásról nem.

            Ezen a napon a szent liturgia meglepően erős jeleket használ, melyek talán az egész év során nem kerülnek elő. Ezen a napon különösen igaza van János apostolnak (3, 15), aki hittel rátekint Krisztus keresztjére, az üdvözül. 

A rátekintés itt János evangélium összefüggésében érthető. Két fajta látás van. Van az egyszerű látni tudás, ez olyan, mint az állaté. Ezzel az ember üdvösségét illetően semmire sem megy. Hiába látták ui. kortársai Jézust. Ide mélyebb látás kell, a lényeget kell meglátni. Ha valaki a szinoptikus evangéliumokat olvassa, elkezd irigykedni Jézus kortársaira, ha a Jánost, akkor nem irigykedik többé. Jézus felismeréséhez a Szentlélek megvilágosítása, a hit látása kell. 

            Mikor a liturgia kezdetén belépünk a templomba, az Isten háza kopár, megfosztva minden ékességétől, a tabernákulum nyitva, nincs benne semmi. Nincs csengő, nincs orgona, a pap bevonulása alatt nincs ének, csak mélységes hallgatás. Gyertyák sem égnek az oltáron. A pap a vértanúság piros ruhájában jelenik meg és leborul az oltár előtt. 

Mikor megsejtjük, hogy mi történt ezen az éjszakán, hogy meghalt értem az Isten, akkor ott nem lehet állva maradni, ott le kell borulni. Ez a földön való tehetetlen fekvés jelzi az imádást, a gyászt, a hódolatot, az egész földdel való egységet, melyre Jézus vére ráfolyt.

            Nem lehet kifejezni szavakkal. Isten csendjére az ember csendje válaszol. Nincs gyülekező ének, nincs köszöntés, nincs közösség egymással, hanem a nyitott tabernákulum csöndje előtt a keresztény nép leborul a földre.

            Az első olvasmány Izaiás próféta jövendölése a Fájdalmak Férfiáról. Az olvasmányközi ének a szenvedő Messiásnak, de egyben az elesett emberiségnek is segélykérő panaszkiáltása.

            A második olvasmány Szent Pál tanítása Krisztus főpapságáról és áldozatáról. A szertartás olvasmányos része a János passióval fejeződik be. Annak evangéliumát olvassuk, aki végig ott állt a kereszt lábánál, mint szenvedés hűséges tanúja. 

Ezután az ünnepélyes nagy könyörgések következnek, melyek jól illenek Jézus szavaihoz: 

            A csendes egyéni ima után, a pap az Egyház nevében ünnepélyesen az Atya elé terjeszti Jézus Krisztus által a kérést: az Egyházért, a pápáért, a püspökökért, papokért, hívekért, keresztelendőkért, az egységért, a zsidókért, akik nem hisznek Krisztusban, akik nem hisznek Istenben, a világ vezetőiért, a szenvedőkért.

             A mai nap szertartásának csúcspontja, a kereszt, a megváltás jele előtti hódolat. Ez a szertartás igen régi. Jeruzsálem keresztényei egykor az igazi kereszt előtt hódoltak és azt csókolták. 

Amikor János azt írja, első levelében, hogy mi tapintottuk az Élet Igéjét, akkor ezt most mi is elmondhatjuk. 

            Ezen a délutánon a kereszt maga Krisztus. Érinteni, tapintani kell a szent keresztet és megcsókolni.

            Ez a pillanat, ha hittel tesszük életünk csúcspontja lehet, mint ahogy Tamás apostolnak is az volt. Ebben a csókban beleleheljük Isten utáni vágyunkat, megújított odaadásunkat és azt a visszavonhatatlan igent, mely válasz a megváltó Isten szeretetére.

            A liturgia végeztével a szent keresztet a szent sírhoz visszük, ahol csendben imádkozunk, virrasztunk.

            Nagyszombaton, nincsen szertartás az egyházban. Ezen a napon csend van, várakozás, időzés, elmélkedés Jézus sírjánál.  Régi szép szokás, nagyszombaton a szentsír látogatás.