Beszámoló Szent Imre Művelődési Ház 2019. évi tevékenységéről

Szent Imre Művelődési Ház

2019. évi tevékenységéről

 

 

A Szent Imre Művelődési Ház, mint egyházi közművelődési intézményként továbbra is szorosan kapcsolódik a fenntartó Belvárosi Római Katolikus Főplébánia életéhez. A Művelődési Ház egész évben tartott rendezvényei a Belvárosi Római Katolikus Főplébániával közös szervezésben valósulnak meg. A Szent Imre Művelődési Ház a kultúra eszközeivel arra törekszik, hogy a keresztény értékek és hit közvetítésében jelentős szerepet töltsön be.

A Nemzeti Művelődési Intézettel – a kulturális közfoglalkoztatás keretében- öt éven keresztül volt együttműködési megállapodásunk. Ez rendkívülien nagy segítséget jelentett közművelődési tevékenységünk ellátásában. Az általunk befogadott kulturális közösségi dolgozók tevékenyen vettek részt intézményünk életében: a napi adminisztrációs tevékenységben való részvétel által, illetve segítettek intézményünk rendezvényeinek koordinálásában. A Nemzeti Művelődési Intézet által biztosított személyi és tárgyi feltételek nélkül nehezebben tudtuk volna ellátni művelődési házunk feladatait.

Sajnálatos módon 2018. február végén a NMI-vel való együttműködésünk megszűnt, de az általános közfoglalkoztatás keretében sikerült az intézmény működtetésének személyi feltételeit biztosítani.

Konkrét feladataink:

  • Az ifjúság, a fiatalok nevelése, nevelésének segítése (cserkészet)
  • A házasságra való felkészítés (jegyes kurzus)
  • Családi rendezvények megszervezése és lebonyolítása

Szent Imre Művelődési Ház 2019. évi működésének bemutatása és hatása Szolnok város kulturális életére:

közösségi rendezvények

Programjainkkal értéket közvetítünk a résztvevők számára oly módon, hogy a közösséghez tartozást, a feltétel nélküli elfogadást, a közösségi és értékátadó együttlétet tartjuk fontosnak rendezvényeinken (pl.: szilveszteri bál, farsangi bál, pünkösdi majális, szüreti bál, lelki napok, KÉSZ előadások, a katolikus óvoda és iskola rendezvényei, hangversenyek, stb.). Ezek az események hagyományosan több éve kerülnek megrendezésre. Rendezvényeinkre szeretettel várjuk a város és a környék minden családját, lakóját. Törekszünk a család minden tagja és minden korosztály számára jó hangulatú, közösségi rendezvényeket biztosítani, ahol erősödhet a család, a közösséghez tartozás érzése, megtartó ereje. Lehetőséget biztosítunk a hit megismerésére, elmélyítésére különböző közösségek, előadások, lelki napok révén. Ezáltal sok helyét kereső ember is, és a magányosan élők is találhatnak biztonságot adó közösségeket.

Rendezvényeink jó alkalmakat biztosítottak a közösségek kohéziójára, hiszen az előkészületek, a közös szervező munka, a fellépő csoportok jó hangulatú próbái a közösségi érzést erősítik.

Ebben az évben farsangi rendezvényünkkel negyedik alkalommal csatlakoztunk a „Kultúrházak Éjjel- Nappal” rendezvény- sorozathoz, amelyet az következő években is folytatni szeretnénk.

Szervezett, kötött formákban biztosítottunk minőségi időtöltést a közösségeknek, az érdeklődőknek a programokon, előadásokon: pl. az adventi és húsvéti előkészület időszakában tartott lelki napok, ahol meghívott előadók segítették és vezették a résztvevők felkészülését az ünnepekre.

Regionális egyházi találkozóknak is  folyamatosan  során helyet  biztosított az évek során intézményünk (pl. „Kovászoló” ifjúsági vezetői képzések, ifjúsági találkozók).

A művelődési ház biztosít székhelyet a szolnoki 196. Damjanich János Cserkészcsapatnak (kb.:70 fő), és 1990 óta itt kerülnek lebonyolításra az általuk szervezett programok is.

A cserkészet alapvető viselkedési mintát ír elő minden tag számára: ez egy életforma. A cserkészek nevelésének gerincét a folyamatos, ösztönző és változatos programok képezik.

Jelenleg Kiss Márton cserkész segédtiszt parancsnoksága alatt működik a cserkésznevelés. A tagok Szolnok különböző általános iskoláiból kerülnek ki, ezzel is összekapcsolva a különböző intézményeket.
Az őrsi foglalkozások (8-10 fő), a rajfoglalkozások (20-25 fő) és a csapatprogramok (60-65 fő) folyamatosan zajlanak a tanévben. A csapat rendszeresen megjelenik és segédkezik a fenntartó plébánia programjain, a művelődési ház rendezvényein, és ünnepein (lelki gyakorlatok, ünnepi szentmisék) illetve Szolnok város programjain (nemzeti ünnepeink, városi rendezvények).

1999 óta minden decemberben Mikulás naphoz közel eső hétvégén a szolnoki csapat két napos intenzív cserkész programot szervez (SZOMICS: Szolnoki Mikulás Csata) saját, és a környező települések csapatai számára, de érkeznek cserkész fiatalok Budapestről, Debrecenből, Egerből és Szegedről is. Ezeken a hétvégeken 200-250 cserkész van jelen városunkban. Az aktuális keret-történet alapján ki kell szabadítani a fogva tartott Mikulást, hogy újra eljöhessen a jó gyerekekhez. A szervezők a programokat városunk különböző pontjaira szervezik, így a gyerekek jobban megismerhetik, felfedezhetik annak értékeit, szépségeit (pl. városi vetélkedők, számháború a város parkjaiban).

A szolnoki cserkészcsapat sok éves munkájának elismeréséért 2017-ben megkapta a „Szolnok Város Ifjúsági Díját”, amely a Művelődési Házra nézve is rendkívüli megtiszteltetés.

A plébánia által a hittanos gyermekek és fiatalok számára szervezett nyári hittantábornak, és a Tisza-parti Római Katolikus Általános Iskola és Gimnázium nyári napközis táborának is helyet adott intézményünk.

Pótolhatatlan jelentőségű a jegyes kurzus, mely városunk házasságra készülő jegyespárjait készíti fel a családi életre, mely egy új életforma kezdetét jelenti számukra. Összejöveteleikre országosan elismert házaspár-előadók kaptak meghívást. Ezekre az előadásokra nem csak a házasságra készülő párokat várták, hanem minden érdeklődőt szívesen fogadtak. Az itt eltöltött időszak után reményeink szerint az egyházi közösségeknek is aktív tagjaivá válnak.

Szolidaritást vállalva a legkiszolgáltatottabbakkal az ünnepeken műsorral, ajándékozással, adományokkal próbáltuk könnyebbé, elviselhetőbbé tenni számukra életüket.

művészeti programok

Az intézményben működő kórusok, kamarazenekarok jelentős szerepet töltöttek be a város kulturális életében, fellépéseikkel gazdagították a zenei életet. Az év folyamán rendszeresek voltak a komolyzenei és igényes könnyűzenei koncertek, hangversenyek, melyeknek állandó látogatói Szolnok város zeneszerető közönsége.

Karácsony időszakában rendszeresen tartottak hangversenyeket, ünnepélyeket a Belvárosi Nagytemplomban az általános és középiskolák.

Erdély Barátainak Köre Kulturális Egyesület tartott „Erdélyi adventet” mesékkel, énekekkel, az advent sajátos hangulatát megidézve.

Évek óta nagy tetszést aratnak a város lakosai körében a „Nyitott Templomok Éjszakája” tárlati és lelki programjai.

Lehetőséget adunk értékek közvetítésére: a zene és a festészet kifejezőeszközei segítenek megmutatni, bemutatni azt a mondanivalót, melyet csak ezúton lehet megragadni, megérezni. A megnyitók utáni kötetlen együttléteken, agapékon (szeretetlakoma) alkalom nyílik az élmények megosztására, a művészekkel való személyes találkozásra. Ilyen volt például Boda Márta cigány származású festőművész méltán világhírűnek nevezhető képsorozata a „Cigány teremtésről”, mely 2015 óta állandó kiállítás keretében folyamatosan megtekinthető művelődési házunk színház-termében. Ez a képsorozat egy sokak által nem ismert monda alapján mutatja be a cigány nép eredetének mítoszát.

A Szolnoki Bartók Béla Kamarakórus, a Szolnoki Szimfonikus Zenekar, a Vivaldi Keresztény Kamarazenekar, a Jubilate kórus több alkalommal tartott hangversenyt. Az adventi időszak kiemelkedő eseménye a Vivaldi Kamarazenekar és a Jubilate kórus közös műsora volt.

A KÉSZ (Keresztény Értelmiségiek Szövetsége) által rendszeresen megszervezésre kerülő előadásokon érdekes témákról hallhattak a megjelentek: egyházunkról, egyháztörténelmi vonatkozásokról, jeles személyiségekről, szentek életéről.

Az intézményben működő művészeti iskola és társastánc klub színvonalas képzést és szórakozást biztosított a város fiataljai számára.

2019-ban is helyet adott intézményünk a Szakajtó Szolnoki Népzenei Műhely által szervezett mesedélután és táncház rendezvényeinek. A népmese, népzene és néptánc iránt érdeklődőket várták 2-3 havonta bábműsorokkal, előadásokkal, táncbemutatókkal, ének- és tánctanításokkal, szolnoki népzenei együttesek kíséretével a szervezők. 

A megnevezett programokon résztvevők köre, száma:

– 8 alkotó művészi közösségben 46 alkalommal összesen 710 fő találkozott és tartotta próbáit

– 25 öntevékeny közösség, civil szervezet /klubok, körök/ 1 100 alkalommal 4 000 fő részvételével tartották összejöveteleiket

– két tábort szerveztünk, összesen 87 gyermek, 60 fő fiatal felnőtt és 27 fő vegyes korosztály részvételével

– 7 saját szervezésű rendezvényünk volt, melyen összesen 1 400 fő vett részt.

– 4 alkalommal szerepelt programunkban ismeretterjesztés 410 fő részvételével

Az intézmény összes látogatóinak létszáma az elmúlt évben: 6 300 fő volt.

Alkotó művelődési közösségek:    – Szolnoki Jubilate Kórus – Veritas Scola Kórus – Senior Kórus – Ifjúsági Énekkar – Hajnalcsillag Gyermekkórus – Gitárosok közössége – Vivaldi Keresztény Kamarazenekar – Szoldance TSE – Szakajtó Szolnoki Népzenei Műhely    Öntevékeny közösségek, civil szerveződések, körök:   – 196. Damjanich János cserkészcsapat – Házas Hétvége közösség – Családcsoport – Óvodás szülők közössége – Iskolás szülők közösség – Szolnokért egyesület – Keresztény Értelmiségiek Szövetsége (KÉSZ) – Katekumen csoportok – Akolitusok közössége – Ministránsok közössége – Cursilló közösség – Karitász csoport – Pénteki biblia-csoport – Életige közösség – Fokoláre lelkiség  felnőtt csoport – Fokoláre lelkiség ifjúsági csoport – Szent Márton Közösség – Szent László Férfi közösség – Karizmatikus közösség – Ifjúsági csoport – Filmklub – Mária Légió közösség – Hitoktatók közössége – Szolnok Belvárosi Templomért Alapítvány – Anonim Alkoholisták Torkolati Csoport –   Lengyel Anyanyelvű  Iskola    

Térítés ellenében folytatott programok, melyeket bérlőink szerveztek: 

– Intézményünkben az elmúlt évben is (hetente több alkalommal) folyamatosan működött az „Arany Csillag” Társastánc Klub.

– Az LAURUS Alapítványi Művészeti Alapiskola működéséhez biztosítottunk helyet ( a művészet különböző ágaival- képzőművészet, zene, néptánc, modern tánc- ismerkedhetnek az iskoláskorú gyermekek)

– Az oktatási épületben oktatási rendszeren kívüli felnőttoktatás folyt az Alfa Kapos OKJ Képző Kft. és a Karakter Számítástechnikai Kft, szervezésében (egész évben folyamatosan)

Az eltelt időszak alatt történt személyi, tárgyi változások ismertetése:

Az elmúlt évben az intézményben személyi változás nemtörtént. Intézményvezető: Fózer Zoltán. A kulturális, valamint közcélú közfoglalkoztatott kollégák, és önkéntes munkatársak, segítők látták el az intézmény működtetési feladatait a vezető koordinálásával.

Tárgyi feltételek változásai:

Berendezési és technikai eszközök 2019-ben nem kerültek cserére.

Az épület önerőből történő állagmegőrző karbantartása folyamatos volt.

A Szolnok Megyei Jogú Város Önkormányzata által biztosított támogatás felhasználásának módja:

A Szolnok Megyei Jogú Város Önkormányzata kulturális programjainkat az általa fenntartott Szolnoki Bartók Béla Kamarakórus és a Szolnoki Szimfonikus Zenekar szerepeltetésével támogatta.

Egyéb források bevonásának lehetősége:

Az önkéntes segítők bevonása nélkül nehezen működne az intézmény, munkájuk fontos és értékes. Ehhez sok segítséget kapunk az Önkéntes Centrumtól. Jelentős a „Szolnok Belvárosi Templomért” alapítvány támogatása. Lehetőségeikhez képest minimális mértékben támogatnak bennünket a szolnoki vállalkozók. Bevételi forrásainkat pályázatokkal, a terembérleti díjak esetleges emelésével, a termek jobb kihasználásával tudjuk növelni.

Kapcsolatok, együttműködések:

– Szolnok Megyei Jogú Város Önkormányzata

– Szolnokért Egyesület

– Keresztény Értelmiségiek Szövetsége

– Szolnok Belvárosi Templomért Alapítvány

– 196. Damjanich János cserkészcsapat

– R. Katolikus Mustármag Óvoda

– Tisza-parti Római Katolikus Általános Iskola és Gimnázium.

– Szent Erzsébet Karitász Csoport

– Vivaldi Keresztény Kamarazenekar

– Egyházközség közösségei (hitoktatók, énekkarok, ifjúsági hittanosok, cserkészek, katekumenek,

   Házas Hétvége csoportja, Mária Légió, Család csoportok, akolitusok,…stb.)

 – Erdély Barátainak Köre Kulturális Egyesület  

– Önkéntes Centrum

– Aba-Novák Agóra Kulturális Központ Nonprofit Kft.

Pályázatokon való részvétel és azok sikeressége:

 Pályázataink az utóbbi években eredményesek, fontos szerepük volt intézményünk tárgyi feltételeinek javításában és szakmai programjaink megvalósításában.

Szakmai fejlesztések, elképzelések:

Programjainkkal közösségeinket és a város lakosságát szeretnénk megnyerni a Belvárosi Római Katolikus Főplébánia, a hozzá tartózó Szent Imre Művelődési Ház programjaiban való részvételéhez. Szeretnénk rendezvényeinket és egyházközségünket vonzóbbá tenni.

Az Önkormányzattal tervezett együttműködés formái:

2021. 01.01-től kormányzati jogszabályok új tárgyi és humán erőforrás kritériumokat állapítottak meg. Az ehhez szükséges tárgyi feltételek rendelkezésre állnak, azonban státuszos helyeket a plébánia, mint fenntartó anyagi erőforrások híján nem tudja biztosítani, ezért sajnálatos módon az önkormányzattal 2003.október 31.-én kötött közművelődési megállapodás felmondásra került. Azonban a jövőben más jogilag engedélyezett formában tovább folytatnánk az együttműködést, a további szívélyes együttműködés reményében megköszönjük az önkormányzat által 2003 -tól nyújtott anyagi segítséget.

 
A kulturális szolgáltatást igénybe vevők partneri igény és elégedettség  mérésének formái, adatai:

Az intézménybe érkezők elsősorban szóbeli, ritkán írásbeli visszajelzései elégedettséget tükröznek, más módon nem történik mérés.

Marketing tevékenység bemutatása:

  • Programjainkról a vasárnapi szentmisék után a plébános folyamatosan tájékoztatja a híveket.
  • Az egyházközségeknél hetente megjelenő ÉLŐVÍZ című szórólapon szolgálunk információkkal.
  • A Belvárosi Plébánia honlapján: www.szolkat.hu programjaink megtekinthetőek.
  • Rendezvényeinkről plakátok, szórólapok készülnek, és a helyi médiából is értesülhetnek az érdeklődők.
  • Tapasztalatunk az, hogy a személyes megszólítás bizonyul a leghatékonyabbnak.

Mindezen események, programok, rendezvények, külső megújulásunk, valamint együttműködéseink mutatják intézményünk jelenlegi életét.

Beszámolóm zárásaként szeretném megköszönni Szalay Ferenc polgármester úrnak, Szolnok város önkormányzatának, hogy minden tekintetben támogatták munkánkat, a közösségek életét, programjainkat, törekvéseinket.

Kelt: Szolnok, 2020. június 22

.   

     Fózer Zoltán 

                                                                                                     Szent Imre Művelődési Ház

                                                                                                             intézményvezető