Beszámoló Szent Imre Művelődési Ház 2016. évi tevékenységéről

 

 

Művelődési házunk 2016. éves beszámolóját az épület külső képének bemutatásával és a nálunk székelő cserkészcsapat fotóival kezdeném. A Szent Imre Művelődési Ház egyházi közművelődési intézményként továbbra is szorosan kapcsolódik a – fenntartó- Belvárosi Nagytemplom, illetve Plébánia életéhez és a 196. Damjanich János cserkészcsapat tevékenységéhez.

A Művelődési Ház egész évben tartott rendezvényei a Belvárosi Római Katolikus Főplébániával közös szervezésben valósulnak meg.

 Szent Imre Művelődési Ház 2016. évi működésének bemutatása:

 

közösségi rendezvények 

 (pl.: szilveszteri bál, farsangi közösségi bál, Pünkösdi majális, a szolnoki Szent Erzsébet Karitász csoporttal közösen szervezett szüreti bál, lelki napok, találkozók)

Ezeket elsősorban a szolnoki egyházközségeink részére hirdetjük meg, de természetesen minden érdeklődőt szeretettel várunk. Ezek az események már hagyományosan több éve kerülnek megrendezésre. Szeretnénk mindenkinek jó hangulatú, közösségi kikapcsolódást nyújtani. Jó alkalmakat biztosítanak a közösségek kohéziójára, hiszen már az előkészületekben is közös szervező munka, felkészülés zajlik a hozzávalók beszerzésében, a dekoráció kialakításában, fellépő csoportok próbájában. A rendezvényeken lehetőség nyílik a vidám, táncos, jó hangulatú találkozásokra. Ebben az évben farsangi rendezvényünkkel második alkalommal csatlakoztunk a Kultúrházak „Éjjel- Nappal” rendezvény- sorozatához, amelyet az következő években is szívesen megteszünk.

Szervezett, kötött formában biztosítottak minőségi időtöltést a közösségeknek, az érdeklődőknek és minden megszólított rétegnek ezek a programok: pl. az adventi és húsvéti előkészület időszakában tartott lelki napok, ahol meghívott előadók segítették és vezették a résztvevők felkészülését az ünnepekre. Regionális egyházi találkozóknak is helyet biztosít intézményünk (pl. ifjúsági találkozók).

 

 

művészeti programok

Lehetőséget adnak és biztosítanak értékek közvetítésére: a zene és a festészet kifejezőeszközei segítenek megmutatni, bemutatni azt a mondanivalót, melyet csak ezúton lehet megragadni, megérezni. A programok utáni kötetlen együttléteken, agapékon (szeretetlakoma) alkalom nyílik az élmények megosztására, a művészekkel való személyes találkozásokra. Ilyen például Bada Márta cigány származású festőművész méltán világhírűnek nevezhető képsorozata a „Cigány teremtésről”, mely 2015-ben lett elhelyezve nálunk és egy sokak által nem ismert monda alapján mutatja be a cigány nép eredetének mítoszát. A képek állandó kiállításként folyamatosan megtekinthetők a művelődési ház színház-termében a mai napig is. A Vivaldi kamarazenekar több alkalommal tartott hangversenyt, az adventi időszak kiemelkedő eseménye volt a Jubilate kórussal közös műsoruk.

A „KÉSZ” (Keresztény Értelmiségiek Szövetsége) által rendszeresen megszervezésre kerülő előadásokon érdekes témákról hallhattak a megjelentek: egyházunkról, egyháztörténelmi vonatkozásokról, jeles személyiségekről, szentek életéről.

 

 

 • Kultúrotthonunk helyet ad a közművelődési feladatok ellátására, végrehajtására:

 

 • A fiatalok nevelése, nevelésének segítése: nálunk székel a szolnoki
 1. Damjanich János cserkészcsapat (60 fő) és azt általuk szervezett programok is a Művelődési Házban zajlanak 1990 óta.

 

A cserkészet alapelvei egy viselkedési mintát írnak elő minden tag számára, ez egy életforma. A nevelésük gerincét a folyamatos, ösztönző és változatos programok képezik. Ezek által tudnak nevelni, megvalósítani azt, hogy cselekedve tanuljanak a rájuk bízottak.

Jelenleg Kiss Márton cserkész segédtiszt parancsnoksága alatt működik a cserkésznevelés a 60 fős csapatban. A tagok Szolnok különböző általános iskoláiból jöttek össze, ezzel is összekapcsolva a különböző intézményeket.
Az őrsi foglalkozások (8-10 fő), a rajfoglalkozások (20-25 fő) és a csapat programok (60-65 fő) folyamatosan zajlanak a tanévben a Művelődési Házban. A csapat saját magának szervezett programjain kívül rendszeresen megjelenik és segédkezik a fenntartó plébánia programjain, a cserkészeknek helyet adó művelődési ház rendezvényein, és ünnepein (lelki gyakorlatok,  ünnepi szentmisék) illetve Szolnok város programjain (nemzeti ünnepeink, városi rendezvények) is képviseli magát.

1999 óta minden decemberben, Mikulás naphoz közel eső hétvégén a szolnoki csapat két napos intenzív cserkész programot szervez (SZOMICS: Szolnoki Mikulás Csata) elsősorban a környező települések csapatai számára és saját tagjai számára, ám rendszeresen érkeznek résztvevők Budapestről, Debrecenből és Szegedről is. Ezen a hétvégén 200-250 cserkész szokott részt venni. Az aktuális keret-történet alapján ki kell szabadítani a Mikulást, hogy újra eljöhessen a jó gyerekekhez. A szervezők úgy találták ki a programokat, hogy azok Szolnok különböző pontjain zajlanak, így a vendégek és helyi gyerekek is jobban megismerhessék városunkat (pl. délutáni városi vetélkedő – a város nevezetességeinek megismerése a résztvevők véletlenszerűen össze-sorsolt csapatai játékos versenyzése közben) ám a központ és szállásadó épület a Művelődési Ház.

 

A szolnoki cserkészcsapat sok éves munkájának elismeréséért 2016-ban fel lett terjesztve majd 2017-ben meg is megkapta a „Szolnok Város Ifjúsági Díját”, mely nagyon nagy büszkeség a Művelődési Ház életében is.

 

 • A házasságra való felkészítés (jegyes kurzus): melyre országosan elismert előadó házaspárok kapnak meghívást. Ezekre az előadásokra nem csak a házasságra készülő párokat várják, hanem nyitott minden érdeklődő számára.

 

 • családi rendezvények megszervezése és lebonyolítása: az egyházközségi családi programokkal, melyeket fentebb olvashatnak (közösségi rendezvények) elsősorban a családos közönséget szólítjuk meg, illetve ide tartozik a magányos vagy idős emberek közösségbe integrálása is. Ilyen programunk a farsangi bál, a pünkösdi majális, szüreti és szilveszteri bálok és évközben lévő különböző egyházi rendezvények. Pl. 2016.-ban a 9. Országos Teréz Misszió, amelyen közel 800 fő vett részt.

 

Helyet biztosítunk olyan civil szervezetek, klubok működésének, melyek tevékenysége összhangban van az egyetemes értékek, a művelődés, kultúra világával, és hasznos időtöltést nyújtanak az érdeklődők számára. Itt említhető meg a Laurus alapfokú művészeti iskola, Társastánc Klubok tevékenysége.

 

– 2016. évben is kiemelten kezeltük és tovább erősítettük partneri kapcsolatunkat a Nemzeti Művelődési Intézettel. Befogadó szervezetként veszünk részt a Kulturális közfoglalkoztatási programban. Ennek keretében fogadunk be két személyt, ún. közösségi munkást és egy fő közösségi koordinátort. Segítenek és részt vesznek programjaink, rendezvényeink szervezésében. Legfontosabbnak és legszükségesebbnek tartom a Művelődési Intézet munkatársaival együtt az új utak keresését, amelyek hozzásegítenek a művelődési ház arculatának, szerepének mind jobb megtalálásában, kihasználásában: jelen lenni az egyházak és a város életében a közösségek alakulásának, fejlődéseinek színtereként, ahol az alulról szerveződő kapcsolatok terén új – elsősorban kulturális- értékeket tárhatunk fel, illetve a meg lévő értékeket, kezdeményezéseket támogathatjuk, erősíthetjük.

 

A 2016. évi szakmai tevékenységünk kiemelt területei:

 

– Családok

– Jegyesek, fiatal házasok

– Gyermekek (óvodások, iskolások, hittanosok)

– ifjúság (cserkészek és más ifjúsági közösségek)

– Hátrányos helyzetűek

– Idősek   

(támogatás, segítségnyújtás, programszervezés…)

 

 

Alkotó művelődési közösségek: 

 

– Szolnoki Jubilate Kórus

– Veritas Scola Kórus

– Senior Kórus

– Ifjúsági Énekkar

– Hajnalcsillag Gyermekkórus

– Gitárosok közössége

– Vivaldi Keresztény Kamarazenekar

– Szoldance TSE

 

Öntevékeny közösségek, civil szerveződések, körök:

 

– 196. Damjanich János cserkészcsapat

– Házas Hétvége közösség

– Családcsoport

– Óvodás szülők közössége

– Iskolás szülők közösség

– Szolnokért egyesület

– Keresztény Értelmiségiek Szövetsége (KÉSZ)

– Katekumen csoportok

– Akolitusok közössége

– Ministránsok közössége

– Cursilló közösség

– Karitász csoport

– Pénteki biblia-csoport

– Életige közösség

– Fokoláre lelkiség  felnőtt csoport

– Fokoláre lelkiség ifjúsági csoport

– Szent Márton Közösség

– Szent László Férfi közösség

– Karizmatikus közösség

– Ifjúsági csoport

– Filmklub

– Mária Légió közösség

– Hitoktatók közössége

– Szolnok Belvárosi Templomért Alapítvány

Rendezvények, programok:

01.06.  Ökumenikus lelkészkör találkozó      Helyszín: Belvárosi Főplébánia felújított előadó terem

           (A vízkereszt ünnepével véget ért a karácsonyi ünnepkör, ezzel megkezdődött a farsangi idő)

01.08.  Katekumen kezdő csoport (felkészítő csoport)        Helyszín: Belvárosi Főplébánia felújított előadó terem

01.09. Hitoktatók területi képzés            Helyszín: Szent Imre Művelődési Ház

01.11.  Keresztény Értelmiségiek Szövetsége (KÉSZ) és Szent Imre Műv. Ház közös szervezésében Szent György Lovagrend bemutatása.     Előadó: Román Béla történész

            Helyszín: Szent Imre Művelődési Ház Színházterem

01.12. Szent Márton közösség tanácskozása        Helyszín: Szent Imre Művelődési Ház

01.15.  Katekumen haladó csoport                  Helyszín: Belvárosi Főplébánia felújított előadó terem

01.22.  Katekumen kezdő csoport                   Helyszín: Szent Imre Művelődési Ház

01.28.  Szent Márton közösség tanácskozása         Helyszín: Szent Imre Művelődési Ház

01.29.  Katekumen haladó csoport                  Helyszín: Belvárosi Főplébánia felújított előadó terem

01.30.  Farsangi Bál                                         Helyszín: Szent Imre Művelődési Ház Színházterem.

01.31.  Jegyes oktatás    Helyszín: Szent Imre Művelődési Ház

02.05.  Katekumen kezdő csoport    Helyszín: Belvárosi Főplébánia felújított előadó terem

02.08.  Keresztény Értelmiségiek Szövetsége (KÉSZ) és Szent Imre Műv. Ház közös szervezésében    Szent Márton püspök élete és lelkisége Előadó:Laurinyecz  Péter Pál a KÉSZ Kunszentmárton titkára.

            Helyszín: Szent Imre Művelődési Ház Színházterem

02.11.  Szent Márton közösség tanácskozása             Helyszín: Szent Imre Művelődési Ház

02.13.  Katekumen haladó csoport                  Helyszín: Belvárosi Főplébánia felújított előadó terem

02.14.  Jegyes oktatás                                         Helyszín: Szent Imre Művelődési Ház 

02.25.  Szent Márton közösség találkozója        Helyszín: Szent Imre Művelődési Ház

02.28. Jegyes oktatás                                        Helyszín:Szent Imre Művelődési Ház Színházterem

03.02.  Neokateumenek katekézise                  Helyszín:Szent Imre Művelődési Ház Színházterem

03.04.  Katekumen kezdő csoport                   Helyszín: Belvárosi Főplébánia felújított előadó terem.

03.05.  Karizmatikus közösségi találkozó        Helyszín: Szent Imre Művelődési Ház.

03.07.  Keresztény Értelmiségiek Szövetség (KÉSZ) és Szent Imre Műv. Ház közös szervezésében        „A kapu szerepe és jelentése a keresztény művészetben” Előadó: Somos Gyula  festőművész                                                     Helyszín: Szent Imre Művelődési Ház Színházterem.

03.10.  Szent Márton közösség találkozója       Helyszín: Szent Imre Művelődési Ház.

03.11.  Katekumen haladó csoport                   Helyszín: Belvárosi Főplébánia felújított előadó terem

 1. Nagyböjti Lelki nap Előadó: dr. Beer Miklós     Helyszín: Szent Imre Művelődési Ház

03.13.  Jegyes oktatás                                        Helyszín: Szent Imre Művelődési Ház

03.20.  Akolitus találkozó                                  Helyszín: Szent Imre Művelődési Ház

03.24.  Szent Márton közösség találkozója     Helyszín: Belvárosi Főplébánia felújított előadó terem

03.25.  Katekumen haladó csoport                  Helyszín: Belvárosi Főplébánia felújított előadó terem

04.06.  Keresztény Értelmiségiek Szövetség (KÉSZ) és Szent Imre Műv. Ház közös szervezésében        „Az illegális bevándorlás okozta probléma megoldása Magyarországon és Európában”   Előadó: Mráz Ágoston politológus Nézőpont Intézet igazgatója.                                                   Helyszín: Szent Imre Művelődési Ház Színházterem.

04.07.  Ökumenikus lelkészkör találkozója     Helyszín: Belvárosi Főplébánia felújított előadó terem

04.08.  Katekumen haladó csoport                  Helyszín: Belvárosi Főplébánia felújított előadó terem

04.12.  Komolyzenei koncert         Előadó: Vivaldi Ökumenikus  Keresztény Kamarazenekar                                                Helyszín: Szent Imre Művelődési Ház

04.15.  Katekumen kezdő csoport                   Helyszín: Belvárosi Főplébánia felújított előadó terem

04.20  Szent Márton közösség találkozója      Helyszín: Szent Imre Művelődési Ház

04.21.  Komolyzenei koncert   Előadó: Vivaldi Ökumenikus  Keresztény Kamarazenekar

            Helyszín: Szent Imre Művelődési Ház

 1. 25. A Tiszaparti Római Katolikus Gimnázium és Általános Iskola lelki napja

 Helyszín: Szent Imre Művelődési Ház Színházterem

05.04. A Tiszaparti Római Katolikus Gimnázium és Általános Iskola lelki napja

  Helyszín: Szent Imre Művelődési Ház Színházterem 

05.06.  Katekumen haladó csoport                  Helyszín: Belvárosi Főplébánia felújított előadó terem

05.16. Pünkösdi Majális    Szent Imre Műv. Ház és a Belvárosi R. K. Plébánia szervezésében      Helyszín: Belvárosi R. K. Plébánia kertje

05.19.  Szent Márton közösség találkozója     Helyszín: Szent Imre Művelődési Ház

05.20.  Katekumen haladó csoport                  Helyszín: Belvárosi Főplébánia felújított előadó terem

06.12.  Házas Hétvége találkozója                  Helyszín: Szent Imre Művelődési Ház

05.30.  Keresztény Értelmiségiek Szövetség (KÉSZ) és Szent Imre Műv. Ház közös szervezésében        „Kelet és Nyugat a kereszténység esélyei”                                                                      Előadó: Lányi Béla Fülöp szigeteken élő  SVD verbita missiós szerzetes.

            Helyszín: Szent Imre Művelődési Ház Színházterem.

06.07.  Akolitus  kör találkozó.                           Helyszín: Szent Imre Művelődési Ház Színházterem

06.15.  Laurus Alapfokú művészeti Iskola 20 éves jubileumi koncertbemutató

            Helyszín: Szent Imre Művelődési Ház

06.09. Keresztény Értelmiségiek Szövetség (KÉSZ) konferencia „Idők jelei” címmel

            Helyszín: Szent Imre Művelődési Ház

06.20.-24. Napközis tábor                 Helyszín: Szent Imre Művelődési Ház, Plébánia, Templom kert

07.04.-10. Hittan tábor                      Helyszín: Szent Imre Művelődési Ház, Plébánia, Templom kert

07.11-17. Hittan tábor                       Helyszín: Szent Imre Művelődési Ház, Plébánia, Templom kert

07.18.-27. Nyári Cserkésztábor 196. Damjanich János Cserkészcsapat és a Szent Imre Művelődési           Ház közös szervezésében.      Helyszín: Pipis hegy.

08.04-11. Jubiláte egyházközségi kórus kirándulása. A Belvárosi R.K. Főplébánia és Szent Imre Műv. Ház közös szervezésében.     Helyszín: Nyugat Erdély (Nagyenyed. Torockó, Nagyvárad, Kolozsvár)

08.15.  Zarándok-út Mátraverebély-szentkútra,

szervező: Szent Imre Műv. Ház és Belvárosi R. K. Főplébánia

08.28. Szent Hubertus szentmise                                            Helyszín: Belvárosi Nagytemplom

09.06.  Akolitus  kör találkozó                            Helyszín: Szent Imre Művelődési Ház Színházterem

09.08.  Szent Márton közösség  találkozója        Helyszín: Szent Imre Művelődési Ház

09.09.  Katekumen haladó csoport                  Helyszín: Belvárosi Főplébánia felújított előadó terem

09.12.  Keresztény Értelmiségiek Szövetség (KÉSZ) és Szent Imre Műv. Ház közös szervezésében,        Dr. Szele György könyvbemutatója  „Egy Széchenyi varázsa” címmel. Közreműködött: Marsall Ágnes lektor. Részleteket olvasott fel: Sinkovics-Vitay András színművész  Helyszín: Szent Imre Művelődési Ház Színházterem.

09.16. Katekumen kezdő csoport                    Helyszín: Belvárosi Főplébánia felújított előadó terem

09.17.  Komolyzenei koncert „Nyitott Templomok éjszakája” rendezvény keretében.                 Vivaldi Ökumenikus Keresztény Kamarazenekar előadása.  Helyszín: Belvárosi Nagytemplom és kolostorrész                                           Szervező: Belvárosi R. K. Plébánia és Szent Imre Műv. Ház

09.19.  Katolikus Börtönlelkipásztor továbbképzés

            Helyszín: Szent Imre Művelődési Ház Színházterem

09.21. Katekumen haladó csoport                   Helyszín: Belvárosi Főplébánia felújított előadó terem

09.26  IX. Országos Teréz Missió Találkozó (800fő) Helyszín: Belvárosi Nagytemplom,       Templom-kert, Szent Imre Művelődési Ház

09.27.  Mága Zoltán Jótékonysági koncert „Hangok és Harangok” címmel

            Helyszín: Belvárosi Nagytemplom

09.30.  Katekumen kezdő csoport                   Helyszín: Belvárosi Főplébánia felújított előadó terem

10.04. Akolitus kör találkozó.                         Helyszín: Szent Imre Művelődési Ház

10.07.  Katekumen haladó csoport Helyszín: Belvárosi Főplébánia felújított előadó terem

10.08. Tisza Menti Regionális Ifjúság Találkozó      Helyszín: Belvárosi Nagytemplom, Templom kert, Szent Imre Művelődési Ház

10.10.  Keresztény Értelmiségiek Szövetség (KÉSZ) és Szent Imre Műv. Ház közös szervezésében 1956.-os Forradalom és Szabadságharc 60.éves emlék-előadás. Előadó: Witner Mária szabadságharcos.  Helyszín: Szent Imre Művelődési Ház Színházterem.

10.13.   Szent Márton közösség találkozója.                           Helyszín: Szent Imre Művelődési Ház

10.15.   Barokk  Együttes koncertje.                                       Helyszín: Szent Imre Művelődési Ház

10.22Katekumen haladó csoport                  Helyszín: Belvárosi Főplébánia felújított előadó terem

10.29.  Katekumen kezdő csoport                   Helyszín: Belvárosi Főplébánia felújított előadó terem

11.02-05. Fiatal Munkás Missió Találkozó     Helyszín: Szent Imre Művelődési Ház

11.03.  Szent Márton közösség találkozója      Helyszín: Szent Imre Művelődési Ház

11.04.  Szolnoki Bartók Béla Kamara Kórus, Szent Efrém Férfikórus és Ella István Orgonaművész Komolyzenei koncert „Nemzeti Gyásznap” alkalmából.

            Helyszín: Belvárosi Nagytemplom.

 

11.13.  Szent Márton közösség találkozója      Helyszín: Szent Imre Művelődési Ház

11.14.  Katekumen haladó csoport                   Helyszín: Belvárosi Főplébánia felújított előadó terem

11.19.  „Schola Veritas”   gregorián kórus hangversenye           Helyszín: Belvárosi Nagytemplom           Szervező: Szent Imre Művelődési Ház

11.21.  Keresztény Értelmiségiek Szövetség (KÉSZ) és Szent Imre Műv. Ház közös szervezésében „Szolnok Középkori Templomai az Új Kutatások Fényében” című előadás. Előadó: dr. Kertész Róbert régész, történész            Helyszín: Szent Imre Művelődési Ház Színházterem

11.25.  Katekumen kezdő csoport                   Helyszín: Belvárosi Főplébánia felújított előadó terem

12.01.  Szent Márton közösség találkozója     Helyszín: Belvárosi Főplébánia felújított előadó terem

12.02.  Katekumen haladó csoport                  Helyszín: Belvárosi Főplébánia felújított előadó terem

12.03.  Előadás: „Advent és Karácsony a családban” címmel.   Előadó: Szkiba Tibor görög katolikus parókus                                             Helyszín: Szent Imre Művelődési Ház

12.07.  Szent Márton közösség találkozója     Helyszín: Belvárosi Főplébánia felújított előadó terem

12.10. SZOMICS” (Szolnoki Mikulás Csata) résztvevők száma: 200fő                                        Szervezők: Szolnoki Damjanich János Cserkészcsapat és Szent Imre Műv. Ház 

Helyszín: Szent Imre Művelődési Ház és Szolnok Város

12.11.Adventi Lelki nap.                                 Helyszín: Szent Imre Művelődési Ház

12.12.  Keresztény Értelmiségiek Szövetség (KÉSZ) Évadzáró Taggyűlés

            Helyszín: Szent Imre Művelődési Ház

12.13. Erdélyi Advent „Serkenj Lelkem” címmel adventi előadás.

          Vendégművész előadó: Sebestyén István   Bukovinai énekes-mesemondó, népművész

Szervezők: Erdély Barátok Köre Kulturális Egyesület, Keresztény Kulturális Egyesület,            Szent Imre Művelődési Ház

         Helyszín: Szent Imre Művelődési Ház

12.14. Szolnoki II. Rákóczi Ferenc Általános Iskola karácsonyi hangversenye          

           Helyszín: Belvárosi Nagytemplom

12.16.  Adventi Zenés Gála műsor a LAURUS Alapfokú Művészeti Iskola tanulói   közreműködésével                                                               Helyszín: Szent Imre Művelődési Ház

12.28. . Vivaldi Ökumenikus Keresztény Kamarazenekar Adventi komolyzenei Koncertje.    Helyszín: Szent Imre Művelődési Ház.

12.31. „SZILVESZTERI BÁL” a  Belvárosi R. K. Főplébánia és Szent Imre Művelődési Ház   közös szervezésében  

Helyszín: Szent Imre Művelődési Ház.

Térítés ellenében folytatott programok, melyeket bérlőink szerveztek: 

– Intézményünkben az elmúlt évben is (hetente több alkalommal) folyamatosan működött az „Arany Csillag” Társastánc Klub.

– Az LAURUS Alapítványi Művészeti Alapiskola működéséhez biztosítottunk helyet ( a művészet különböző ágaival- képzőművészet, zene, néptánc, modern tánc- ismerkedhetnek az iskoláskorú gyermekek)

– Az oktatási épületben oktatási rendszeren kívüli felnőttoktatás folyt az Alfa Kapos OKJ Képző Kft. szervezésében (egész évben folyamatosan)

Képzések, ismeretterjesztés: 

– Felnőttként keresztségre készülők felkészítése

– Az akolitusok képzések (rekollekció)

– Elsőáldozók felkészítése

– Bérmálkozók felkészítése

– A kórházi lelki gondozók kötelező képzésen vettek részt (3 fő). (Nagy elismeréssel szólnak áldozatos munkájukról.)

– Jegyes kurzus 38. jegyespár részvételével indult. A jegyes kurzust vezette: Máthé György plébános, és a szentségi házasságban élő házaspárok. (A kurzus hasznos segítséget nyújt a jegyesek házaséletre való felkészítéséhez.)

A megnevezett programokon résztvevők köre, száma:

Programjainkon az elmúlt évben legnagyobb arányban a felnőtt korosztály vett részt, de jellemző, hogy sokszor egyszerre szerveztünk programot a család minden tagja számára, ezzel is erősítve a család szerepét és megtartó erejét.

– 7 alkotó művészi közösségben 44 alkalommal összesen 340 fő találkozott és tartotta próbáit

– 25 öntevékeny közösség, civil szervezet /klubok, körök/ 1 100 alkalommal 4400 fő részvételével tartották összejöveteleiket

– két tábort szerveztünk, összesen 55 gyermek, 65 fő fiatal felnőtt és 45 fő vegyes korosztály részvételével

– 8 saját szervezésű rendezvényünk volt, melyen összesen 1 600 fő vett részt.

– 6 alkalommal szerepelt programunkban ismeretterjesztés 650 fő részvételével

Az intézmény összes látogatóinak létszáma az elmúlt évben: 7150 fő volt.

A bemutatott tevékenységek hatása Szolnok kulturális életére:

Kulturális programjainkkal igyekszünk értéket közvetíteni a résztvevők számára oly módon, hogy a közösséghez tartozást, a feltétel nélküli elfogadást, a közösségi és értékátadó együttlétet tartjuk fontosnak rendezvényeinken (Szilveszteri- és Farsangi Bál, adventi, húsvéti, pünkösdi ünnepkörhöz kapcsolódó rendezvények), ahol természetesen a vidámság is helyet kap. Minden rendezvényünkre szeretettel várjuk a város és a környék minden lakóját.

Ahogy az elmúlt évek során, így tavaly is, az intézményben működő kórusok, kamarazenekarok jelentős szerepet töltöttek be a város kulturális életében, fellépéseikkel gazdagították a zenei életet. Az év folyamán rendszeresek voltak a komolyzenei és igényes könnyűzenei koncertek, hangversenyek, melyeknek állandó látogatói Szolnok város zeneszerető közönsége.

Karácsony időszakában rendszeresen tartanak hangversenyeket, ünnepélyeket a Belvárosi Nagytemplomban az általános és középiskolák.

Évek óta nagy tetszést arat a város lakosainak körében a „Nyitott Templomok Éjszakája” tárlati és lelki programjai.

Az ifjúsági nevelésben kiemelkedő munkáságú 196. Damjanich János cserkészcsapat minden hétvégén látogatója a Művelődési Háznak illetve decemberben Mikulás ünnepének környékén a SZOMICS (Szolnoki Mikulás Csata) felpezsdítik a város és környéke ifjúságát, ugyanis a programokon több mint 200 az átlagos résztvevők száma (7-30 éves korig). A programok nagy része a város különböző pontjain zajlanak, hogy a más városokból érkező cserkészek is megismerhessék a városunk nevezetességeit.

Pótolhatatlan jelentőségét érezzük a jegyes kurzusnak, mely a város házasságra készülő jegyespárjait készíti fel a családi életre, amely egy új életforma kezdetét is jelenti számukra.  Az itt eltöltött időszak után reményeik, reményeink szerint az egyházi közösségek aktív tagjaivá is válnak.

A város minden korosztálya számára lehetőséget biztosítunk a hit megismerésére, elmélyítésére különböző közösségek, előadások, lelki napok révén. Ezáltal sok helyét kereső ember, és a magányosan élők is találhatnak biztonságot adó közösségeket.

Szolidaritást vállalva a legkiszolgáltatottabbakkal az ünnepeken műsorral, ajándékkal próbáljuk elviselhetőbbé tenni számukra helyzetüket.

Az intézményben működő művészeti iskola és társastánc klubok színvonalas képzést és szórakozást biztosít a város fiataljai számára.  

Az eltelt időszak alatt történt személyi, tárgyi változások ismertetése:

Az elmúlt évben az intézményben személyi változás nem történt. Intézményvezető: Fózer Zoltán. A kulturális-, közcélú közfoglalkoztatott kollégák, valamint önkéntes munkatársak és segítők látták el az intézmény működtetési feladatait a vezető koordinálásával.  Nagy segítséget jelentett (mind munkáltató, mind munkavállaló számára), hogy a Nemzeti Művelődési Intézet által 3 aktív munkakereső személyt tudtunk fogadni, mint befogadó intézmény.  A Megyei Kormányhivatalhoz beadott sikeres kérelmünk által közfoglalkoztatásban 8 személyt alkalmaztunk.

Ezen személyek munkája nagyban hozzájárul a művelődési ház siketes működéséhez.

Tárgyi feltételek változásai:

Informatikai eszközök cseréje megvalósult.

A széksorok további felújítása megvalósult.

Az épületben folyamatos az állagmegőrző karbantartás.

Fentieket önerőből, és Szolnok Megyei Jogú Város Önkormányzatának segítségével, az érdekeltségnövelő pályázat (414.525ft) keretében sikerült megvalósítani.

A Szolnok Megyei Jogú Város Önkormányzata által biztosított támogatás felhasználásának módja:

A Szolnok Megyei Jogú Város Önkormányzata kulturális programjainkat az általa fenntartott Szolnoki Bartók Béla Kamarakórus és a Szolnoki Szimfonikus Zenekar szerepeltetésével támogatta. 

Egyéb források bevonásának lehetősége:

Az önkéntes segítők bevonása nélkül nehezen működne az intézmény, munkájuk fontos és értékes. Ehhez sok segítséget kapunk az Önkéntes Centrumtól.  Jelentős a „Szolnok Belvárosi Templomért” alapítvány támogatása. Lehetőségeik szerint minimális mértékben támogatnak bennünket a szolnoki vállalkozók. Bevételi forrásainkat pályázatokkal, a terembérleti díjak esetleges emelésével, a termek jobb kihasználásával tudjuk növelni. 

Kapcsolatok, együttműködések:

– Szolnok Megyei Jogú Város Önkormányzata

– Szolnokért Egyesület

– Keresztény Értelmiségiek Szövetsége

– Szolnok Belvárosi Templomért Alapítvány

– 196. Damjanich János cserkészcsapat

– R. Katolikus Mustármag Óvoda

– Tisza-parti Római Katolikus Általános Iskola és Gimnázium.

– Szent Erzsébet Karitász Csoport

– Egyházközség közösségei (hitoktatók, énekkarok, ifjúsági hittanosok, cserkészek, katekumenek,   Házas Hétvége csoportja, Mária Légió, Család csoportok, akolitusok,…stb.)

– Városi kulturális és oktatási intézményei

– Önkéntes Centrum

– Bérlőink

– Varga Katalin Gimnázium

– Verseghy Ferenc Gimnázium

– Szolnoki Szolgáltatási SZC Vásárhelyi Pál Közgazdasági, Egészségügyi és Idegenforgalmi Két Tanítási Nyelvű Szakképző Iskolája

– II. Rákóczi Ferenc Általános Iskola

– Aba-Novák Agóra Kulturális Központ Nonprofit Kft 

Pályázatokon való részvétel és azok sikeressége:

Önkormányzati pályázataink az utóbbi években eredményesek, fontos szerepük volt intézményünk tárgyi feltételeinek javításában és szakmai programjaink megvalósításában.

Szakmai fejlesztések, elképzelések:

Programjainkkal közösségeinket és a város lakosságát szeretnénk megnyerni a Belvárosi Római Katolikus Főplébánia, a hozzá tartózó Szent Imre Művelődési Ház programjaiban való részvételéhez. Szeretnénk rendezvényeinket és egyházközségünket vonzóbbá tenni.

Az Önkormányzattal tervezett együttműködés formái:

Az önkormányzat és intézményünk között közművelődési együttműködési megállapodás van érvényben, melynek alapján közművelődési feladatok ellátását vállaljuk. Konkrét feladatként az ifjúság nevelése, és a Jegyes kurzus keretében a jegyesek felkészítése a szentségi házasságra, és az életre, illetve a családi rendezvények megszervezése és lebonyolítása.
Továbbra is fontos szerepe lehet a város életében az idegenforgalmi és kulturális szempontból is műemlékként nyilvántartott Belvárosi Nagytemplomnak (amely reményeink szerint 2017-ben egy sikeres pályázás után nagyméretű felújításon esik át és újul meg a Szent Imre Művelődési Házzal együtt).
A Szent Imre Művelődési Ház törekszik a kultúra eszközeivel az értékek és a hit közvetítésében jelentős szerepet betölteni.

A kulturális szolgáltatást igénybe vevők partneri igény és elégedettség  mérésének formái, adatai:

Az intézménybe érkezők elsősorban szóbeli, ritkán írásbeli visszajelzései elégedettséget tükröznek, más módon nem történik mérés.

Marketing tevékenység bemutatása:

 • Programjainkról a vasárnapi szentmisék után a plébános folyamatosan tájékoztatja a híveket.
 • Az egyházközségeknél hetente megjelenő ÉLŐVÍZ című szórólapon szolgálunk információkkal.
 • A Belvárosi Plébánia honlapján: www.szolkat.hu programjaink megtekinthetőek.
 • Rendezvényeinkről plakátok, szórólapok készülnek, és a helyi médiából is értesülhetnek az érdeklődők.

Tapasztalatunk az, hogy a személyes megszólítás bizonyul a leghatékonyabbnak.

Mindezen események, programok, rendezvények, külső megújulásunk, valamint együttműködéseink mutatják intézményünk jelenlegi életét.

Beszámolóm zárásaként szeretném megköszönni Szalay Ferenc polgármester úrnak, Szolnok város önkormányzatának, hogy minden tekintetben támogatták munkánkat, a közösségek életét, programjainkat, törekvéseinket.

 

Kelt: Szolnok, 2017. március 1.

.   

        Fózer Zoltán 

                                                                                                     Szent Imre Művelődési Ház

                                                                                                                 intézményvezető