Beszámoló a Szent Imre Művelődési Ház 2015. évi tevékenységéről

 

Művelődési házunk 2015. éves beszámolóját az épület megújult külső képének bemutatásával kezdeném, amelyet önerőből tudtunk végrehajtani. Így méltó külsőt kapott Szolnok város épületei között.

A Szent Imre Művelődési Ház egyházi közművelődési intézményként továbbra is szorosan kapcsolódik a -fenntartó- Belvárosi Nagytemplom, illetve Plébánia életéhez és tevékenységéhez, melyet a lentebb felsorolt programok is szemléltetnek.

 

 Szent Imre Művelődési Ház 2015. évi működésének bemutatása:

 

közösségi rendezvények 

 pl.: szilveszteri bál, farsangi közösségi bál, a szolnoki Szent Erzsébet karitász csoporttal közösen szervezett szüreti bál,

Ezeket elsősorban a szolnoki egyházközségeink részére hirdetjük meg, de természetesen minden érdeklődőt szeretettel várunk, szeretnénk mindenkinek jó hangulatú, közösségi kikapcsolódást nyújtani. Ezek az események már hagyományosan több éve kerülnek megrendezésre. Jó alkalmakat biztosítanak a közösségek kohéziójára, hiszen már az előkészületekben is közös szervező munka, felkészülés zajlik a hozzávalók beszerzésében, a dekoráció kialakításában, fellépő csoportok próbájában. A rendezvényeken lehetőség nyílik a vidám, táncos, jó hangulatú találkozásokra. Ebben az évben farsangi rendezvényünkkel csatlakoztunk a Kultúrházak „Éjjel-Nappal” rendezvény- sorozatához, amelyet az következő években is szívesen megteszünk.

 

közösségi programok  

Szervezett, kötött formában biztosítottak minőségi időtöltést a közösségeknek, érdeklődőknek és minden megszólított rétegnek ezek a programok: pl. az adventi és húsvéti előkészület időszakában tartott lelki napok, ahol meghívott előadók segítették és vezették a résztvevők felkészülését az ünnepekre.

A „KÉSZ” (Keresztény Értelmiségiek Szövetsége) által rendszeresen megszervezésre kerülő előadásokon érdekes témákról hallhattak a megjelentek: egyházunkról, egyháztörténelmi vonatkozásokról, jeles személyiségekről, szentek életéről. Regionális egyházi találkozóknak is helyet biztosít intézményünk (zsinat, ifjúsági találkozók).

 

művészeti programok

Lehetőséget adnak és biztosítanak értékek közvetítésére: a zene és a festészet kifejezőeszközei segítenek megmutatni, bemutatni azt a mondanivalót, melyet csak ezúton lehet megragadni, megérezni. A programok utáni kötetlen együttléteken, agapékon alkalom nyílik az élmények megosztására, a művészekkel való személyes találkozásokra. Ilyen emlékezetes esemény volt Kari Zsóka a „Vándor Kápolna” című vitorla-vászon kiállítása, és Bada Márta cigány származású festőművész méltán világhírűnek nevezhető képsorozata a „Cigány teremtésről”, mely egy sokak által nem ismert monda alapján mutatja be a cigány nép eredetének mítoszát. A Vivaldi kamarazenekar több alkalommal tartott hangversenyt, az adventi időszak kiemelkedő eseménye volt a Jubilate kórussal közös műsoruk.

 

Kultúrotthonunk ad helyet a közművelődési feladatunk ellátására, végrehajtására:

  • A fiatalok nevelése, nevelésének segítése: helyet biztosítunk a szolnoki Damjanich János cserkészcsapat fiataljai számára (65 fő), és az általuk szervezett programokra.
  • A házasságra való felkészítés (jegyes kurzus), melyre országosan elismert előadó házaspárok kapnak meghívást. Ezekre az előadásokra nem csak a házasságra készülő párokat várják, hanem nyitott minden érdeklődő számára.

 

 

Helyet biztosítunk olyan civil szervezetek, klubok működésének, melyek tevékenysége összhangban van az egyetemes értékek, a művelődés, kultúra világával, és hasznos időtöltést nyújtanak az érdeklődők számára. Itt említhető meg a Laurus alapfokú művészeti iskola, Társastánc Klubok tevékenysége.

 

– 2015. évben is kiemelten kezeltük és tovább erősítettük partneri kapcsolatunkat a Nemzeti Művelődési Intézettel. Befogadó szervezetként veszünk részt a Kulturális közfoglalkoztatási programban. Ennek keretében fogadunk be két személyt, ún. közösségi munkást és egy fő közösségi koordinátort. Segítenek és részt vesznek programjaink, rendezvényeink szervezésében. Legfontosabbnak és legszükségesebbnek tartom a Művelődési Intézet munkatársaival együtt az új utak keresését, amelyek hozzásegítenek a művelődési ház arculatának, szerepének mind jobb megtalálásában, kihasználásában: jelen lenni az egyházak és a város életében a közösségek alakulásának, fejlődéseinek színtereként. Ahol az alulról szerveződő kapcsolatok terén új – elsősorban kulturális- értékeket tárhatunk fel, illetve a meg lévő értékeket, kezdeményezéseket támogathatjuk, erősíthetjük.

Az első, teljesen ebben a szellemben megvalósított rendezvényünk, a „Művészet, kereszténység, cigányság” kulturális nap, amelyet a Nemzeti Művelődési Intézettel közösen rendeztünk meg – a közösségi munkásainkkal együtt. A rendezvény célja a cigány kultúra bemutatása, bemutatkozása közösségi szellemben, ahol főként roma művészek és közösségi emberek előadásában ismerkedhettünk meg a cigány kultúra sajátosságait, szépségeivel, értékeivel. Szeretnénk hagyományt teremteni a rendezvénnyel, mely törekvés összhangban áll az egyház részéről is a cigányság megszólításával, hiszen a katolikus karitász révén már kapcsolat áll fenn cigány családokkal.

A 2015. évi szakmai tevékenységünk kiemelt területei:

 

– Családok

– Jegyesek, fiatal házasok

– Gyermekek (óvodások, iskolások, hittanosok)

   ifjúság (cserkészek és más ifjúsági közösségek)

– Hátrányos helyzetűek

– Idősek   

(támogatás, segítségnyújtás, programszervezés…)

Alkotó művelődési közösségek: 

 

– Szolnoki Jubilate Kórus

– Veritas Scola Kórus

– Senior Kórus

– Ifjúsági Énekkar

– Hajnalcsillag Gyermekkórus

– Gitárosok közössége

– Vivaldi Keresztény Kamarazenekar

Öntevékeny közösségek, civil szerveződések, körök:

– Damjanich János Cserkészcsapat

– Házas Hétvége közösség

– Családcsoport

– Óvodás szülők közössége

– Iskolás szülők közösség

– Szolnokért egyesület

– Keresztény Értelmiségiek Szövetsége (KÉSZ)

– Katekumen csoportok

– Akolitusok közössége

– Ministránsok közössége

– Cursilló közösség

– Karitász csoport

– Pénteki biblia-csoport

– Életige közösség

– Fokoláre lelkiség  felnőtt csoport

– Fokoláre lelkiség ifjúsági csoport

– Szent Márton Közösség

– Szent László Férfi közösség

– Karizmatikus közösség

– Ifjúsági csoport

– Filmklub

– Mária Légió közösség

– Hitoktatók közössége

– Szolnok Belvárosi Templomért Alapítvány

– Történelmi Vitézi Rend

 

Rendezvények, programok:

01.06.  Ökumenikus lelkészkör találkozó   Helyszín: Belvárosi Főplébánia felújított előadó terem

(A vízkereszt ünnepével véget ért a karácsonyi ünnepkör, ezzel megkezdődött a farsangi idő)

01.07.  Katekumen kezdő csoport (felkészítő csoport)   Helyszín: Belvárosi Főplébánia felújított előadó terem

01.13.  Szent Márton közösség tanácskozása    Helyszín: Szent Imre Művelődési Ház

01.14.  Katekumen haladó csoport    Helyszín: Belvárosi Főplébánia felújított előadó terem

01.21.  Katekumen kezdő csoport    Helyszín: Szent Imre Művelődési Ház

01.27.  Szent Márton közösség tanácskozása   Helyszín: Szent Imre Művelődési Ház

01.28.  Katekumen haladó csoport   Helyszín: Belvárosi Főplébánia felújított előadó terem

02.01.  Jegyes oktatás    Helyszín: Szent Imre Művelődési Ház

02.04.  Katekumen kezdő csoport    Helyszín: Belvárosi Főplébánia felújított előadó terem

02.09.  Keresztény Értelmiségiek Szövetsége (KÉSZ) és Szent Imre Műv. Ház közös szervezésében Bereczki Zoltán Református lelkész előadása: „Menyezett kazettás Templomok táblaképeinek értelmezése, ősképek, bibliai képek, imaképek, jelképek által” címmel   Helyszín: Szent Imre Művelődési Ház Színházterem

02.10.  Szent Márton közösség tanácskozása   Helyszín: Szent Imre Művelődési Ház

02.11.  Katekumen haladó csoport    Helyszín: Belvárosi Főplébánia felújított előadó terem

02.14.  Farsangi Bál    Helyszín: Szent Imre Művelődési Ház Színházterem.

02.16.  Jegyes oktatás    Helyszín: Szent Imre Művelődési Ház

02.20.  Mustármag R. K. Óvoda  Farsangi Bál   Helyszín: Szent Imre Művelődési Ház Színházterem 

02.24.  Szent Márton közösség találkozója  Helyszín: Szent Imre Művelődési Ház

02.26.  Kihelyezett Váci Egyházmegyei Zsinat   Helyszín: Szent Imre Művelődési Ház

03.01 . Jegyes oktatás    Helyszín:Szent Imre Művelődési Ház Színházterem.

03.02.  Neokateumenek katekézise   Helyszín:Szent Imre Művelődési Ház Színházterem

03.04.  Katekumen kezdő csoport     Helyszín: Belvárosi Plébánia felújított előadó terem.

03.06.  Karizmatikus közösségi találkozó    Helyszín: Szent Imre Művelődési Ház.

03.09.  Keresztény Értelmiségiek Szövetség (KÉSZ) és Szent Imre Műv. Ház közös szervezésében                                                     Sulák Péter történész előadása: „Szigorúan ellenőrzött vallásszabadság a Jászkunságban”    Helyszín: Szent Imre Művelődési Ház Színházterem.

03.10.  Szent Márton közösség találkozója    Helyszín: Szent Imre Művelődési Ház.

03.12.  Katekumen haladó csoport     Helyszín: Belvárosi Főplébánia felújított előadó terem

03.13.  Ökumenikus lelkészkör találkozója   Helyszín: Belvárosi Főplébánia felújított előadó terem

03.15.  Jegyes oktatás          Helyszín: Szent Imre Művelődési Ház

03.21.  Akolitus találkozó    Helyszín: Szent Imre Művelődési Ház

03.24.  Szent Márton közösség találkozója     Helyszín: Belvárosi Főplébánia felújított előadó terem

03.26.  Katekumen haladó csoport      Helyszín: Belvárosi Főplébánia felújított előadó terem

03.28.  Nagyböjti Lelki-nap   Előadó: dr. Varga Lajos püspök

            Helyszín: Szent Imre Művelődési Ház

03.29.  Jegyes oktatás    Helyszín: Szent Imre Művelődési Ház

04.07.  Ökumenikus lelkészkör találkozója    Helyszín: Belvárosi Főplébánia felújított előadó terem

04.08.  Katekumen haladó csoport       Helyszín: Belvárosi Főplébánia felújított előadó terem

04.12.  Komolyzenei koncert   Előadó: Vivaldi Keresztény Kamarazenekar                                             Helyszín: Szent Imre Művelődési Ház

04.15.  Katekumen kezdő csoport     Helyszín: Belvárosi Főplébánia felújított előadó terem

04.16.  Kihelyezett Váci Egyházmegyei Zsinat     Helyszín: Szent Imre Művelődési Ház

05.05-07. Katekumen konferencia     Helyszín: Szent Imre Művelődési Ház

05.05.  Szent Márton közösség találkozója     Helyszín: Szent Imre Művelődési Ház

05.06.  Katekumen haladó csoport      Helyszín: Belvárosi Főplébánia felújított előadó terem

05.19.  Szent Márton közösség találkozója    Helyszín: Szent Imre Művelődési Ház

05.20.  Katekumen haladó csoport        Helyszín: Belvárosi Főplébánia felújított előadó terem

  1. 29. Pünkösdi Majális Szent Imre Műv. Ház és a Belvárosi R. K. Plébánia szervezésében Helyszín: Belvárosi R. K. Plébánia kertje

06.12.  Házas Hétvége találkozója    Helyszín: Szent Imre Művelődési Ház

06.15.  Könyvbemutató  Sulák Péter: „Szigorúan ellenőrzött vallásszabadság a Jászkunságban”   Helyszín: Szent Imre Művelődési Ház

07.12.  Erdélyi zarándok-út bemutatása, filmvetítés. Előadó: Máthé György plébános             Helyszín: Szent Imre Művelődési Ház

07.16.  Szolnoki Bartók Béla Kamarakórus koncertje, közreműködött: Ella István orgonaművész Helyszín: Belvárosi R. K. Nagytemplom 

08.15.  Zarándok-út Mátraverebély-szentkútra, szervező: Szent Imre Műv. Ház és Belvárosi R. K. Főplébánia

09.03.  Kihelyezett Váci Egyházmegyei Zsinat      Helyszín: Szent Imre Művelődési Ház

09.08.  Szent Márton közösség  találkozója    Helyszín: Szent Imre Művelődési Ház

09.09.  Katekumen haladó csoport      Helyszín: Belvárosi Főplébánia felújított előadó terem

09.14.  Előadás: „Árpádházi Szent Erzsénet Emlékezete Európában”   Előadó: Dr Messik Miklós a Magyar Emlékekért a világban Közhasznú Egyesület Elnöke Az előadással együtt Szent Erzsébet emlékeit bemutató fotó dokumentáció-kiállítás.

09.16. Katekumen kezdő csoport      Helyszín: Belvárosi Főplébánia felújított előadó terem

09.19.  Komolyzenei koncert „Nyitott Templomok éjszakája” rendezvény keretében. Vivaldi Keresztény Kamarazenekar előadása.  Helyszín: Belvárosi Nagytemplom és kolostorrész, Szervező: Belvárosi R. K. Plébánia és Szent Imre Műv. Ház

09.23.  Katekumen haladó csoport        Helyszín: Belvárosi Főplébánia felújított előadó terem

09.30.  Katekumen kezdő csoport           Helyszín: Belvárosi Főplébánia felújított előadó terem

10.07.  Katekumen haladó csoport         Helyszín: Belvárosi Főplébánia felújított előadó terem

10.09.  Kihelyezett Váci Egyházmegyei Zsinat      Helyszín: Szent Imre Művelődési Ház

10.11.  Szent Erzsébet Karitászcsoport: Jótékonysági Szüreti Bál             Helyszín: Szent Imre Művelődési Ház

10.16.  Kihelyezett Váci Egyházmegyei Zsinat        Helyszín: Szent Imre Művelődési Ház

10.17. Jubilate kórus 10 éves jubileumi rendezvénye: kórus-találkozó, hangverseny, ünnepi szentmise a jelenlévő kórusok szolgálatával                     Helyszín: Szent Imre Művelődési Ház és Belvárosi Nagytemplom.

10.20Katekumen haladó csoport        Helyszín: Belvárosi Főplébánia felújított előadó terem

10.27.  Katekumen kezdő csoport         Helyszín: Belvárosi Főplébánia felújított előadó terem

11.02.  Szent Márton közösség találkozója      Helyszín: Szent Imre Művelődési Ház

11.03.  Katekumen kezdő csoport        Helyszín: Belvárosi Főplébánia felújított előadó terem

11..09. Előadás: Mindszenti József bíboros-hercegprímás életéről    Előadó: Dr. Fejérdy András egyetemi tanár         Helyszín: Szent Imre Művelődési Ház.

11.16.  Kihelyezett Váci Egyházmegyei Zsinat     Helyszín: Szent Imre Művelődési Ház

11.17.  Szent Márton közösség találkozója      Helyszín: Szent Imre Művelődési Ház

11.19.  Katekumen haladó csoport        Helyszín: Belvárosi Főplébánia felújított előadó terem

11.21.  „Schola Veritas” énekkar 25 éves jubileumi gregorián hangversenye   Helyszín: Belvárosi Nagytemplom      Szervező: Szent Imre Művelődési Ház

11.24.  Előadás: A migránsválságról és következményeiről Magyarországon és Európában       Előadó: Rogán Antal  kabinet-irodát vezető miniszter        Helyszín: Szent Imre Művelődési Ház

11.29.  Adventi lelkigyakorlat      Előadó: Kardos Csongor ferences szerzetes     Helyszín: Szent Imre Művelődési Ház

11.25.  Katekumen kezdő csoport        Helyszín: Belvárosi Főplébánia felújított előadó terem

11.28.  SZOMICS” (Szolnoki Mikulás Csata)    Szervezők: Szolnoki Damjanich János Cserkészcsapat és Szent Imre Műv. Ház         Helyszín: Szent Imre Művelődési Ház

12.01.  Szent Márton közösség találkozója      Helyszín: Belvárosi Főplébánia felújított előadó terem

12.02.  Katekumen haladó csoport         Helyszín: Belvárosi Főplébánia felújított előadó terem

12.03.  Előadás: „Advent és Karácsony a családban” címmel.   Előadó: Szkiba Tibor görög katolikus parókus      Helyszín: Szent Imre Művelődési Ház

12.05.  Cári Tibor Erdélyi zeneszerző és barátainak Adventi műsora    Szervező: Szent Imre Műv. Ház, Szolnok Erdély Barátainak Köre, Keresztény Kulturális Egylet        Helyszín: Szent Imre Művelődési Ház.

12.10.  Szolnoki II. Rákóczi Ferenc Általános Iskola karácsonyi hangversenye           Helyszín: Belvárosi Nagytemplom

12.18.  Adventi Zenés Gála műsor a LAURUS Művészeti Iskola tanulói közreműködésével  Helyszín: Szent Imre Művelődési Ház

12.21  Szolnoki Szimfonikus Zenekar Karácsonyi Komolyzenei Hangversenye. Helyszín: Belvárosi Nagytemplom

12.31. SZILVESZTERI BÁL  Belvárosi R. K. Főplébánia és Szent Imre Művelődési Ház   közös szervezésében    Helyszín: Szent Imre Művelődési Ház.

Térítés ellenében folytatott programok, melyeket bérlőink szerveztek: 

– Intézményünkben az elmúlt évben is (hetente több alkalommal) folyamatosan működött az „Arany Csillag” Társastánc Klub.

– Az LAURUS Alapítványi Művészeti Alapiskola működéséhez biztosítottunk helyet ( a művészet különböző ágaival- képzőművészet, zene, néptánc, modern tánc- ismerkedhetnek az iskoláskorú gyermekek)

– A szolnoki SZOLDANCE TÁNCSPORT EGYESÜLET heti több alkalommal tartott próbákat

– Az oktatási épületben oktatási rendszeren kívüli felnőttoktatás folyt a Kereskedelmi és Idegenforgalmi Továbbképző Kft. szervezésében (egész évben folyamatosan)

Képzések, ismeretterjesztés: 

– Felnőttként keresztségre készülők felkészítése

– Az akolitusok képzések (rekollekció)

– Elsőáldozók felkészítése

– A kórházi lelki gondozók kötelező képzésen vettek részt (3 fő). (Nagy elismeréssel szólnak áldozatos munkájukról.)

– Jegyes kurzus 32. jegyespár részvételével indult. A jegyes kurzust vezette: Máthé György plébános, és a szentségi házasságban élő házaspárok. (A kurzus hasznos segítséget nyújt a jegyesek házaséletre való felkészítéséhez.)

 

A megnevezett programokon résztvevők köre, száma:

Programjainkon az elmúlt évben legnagyobb arányban a felnőtt korosztály vett részt, de jellemző, hogy sokszor egyszerre szerveztünk programot a család minden tagja számára, ezzel is erősítve a család szerepét és megtartó erejét.

– 7 alkotó művészi közösségben 44 alkalommal összesen 350 fő találkozott és tartotta próbáit

– 25 öntevékeny közösség, civil szervezet /klubok, körök/ 1 100 alkalommal 4400 fő részvételével tartották összejöveteleiket

– két tábort szerveztünk, összesen 54 gyermek, 62 fő fiatal felnőtt és 40 fő vegyes korosztály részvételével

– 8 saját szervezésű rendezvényünk volt, melyen összesen 1 600 fő vett részt.

– 6 alkalommal szerepelt programunkban ismeretterjesztés 600 fő részvételével

Az intézmény összes látogatóinak létszáma az elmúlt évben: 7106 fő volt.

A bemutatott tevékenységek hatása Szolnok kulturális életére:

Kulturális programjainkkal igyekszünk értéket közvetíteni a résztvevők számára oly módon, hogy a közösséghez tartozást, a feltétel nélküli elfogadást, a közösségi és értékátadó együttlétet tartjuk fontosnak rendezvényeinken (Szilveszteri- és Farsangi Bál, adventi, húsvéti, pünkösdi ünnepkörhöz kapcsolódó rendezvények), ahol természetesen a vidámság is helyet kap. Minden rendezvényünkre szeretettel várjuk a város és a környék minden lakóját.

Ahogy az elmúlt évek során, így tavaly is, az intézményben működő kórusok, kamarazenekarok jelentős szerepet töltöttek be a város kulturális életében, fellépéseikkel gazdagították a zenei életet. Az év folyamán rendszeresek voltak a komolyzenei és igényes könnyűzenei koncertek, hangversenyek, melyeknek állandó látogatói Szolnok város zeneszerető közönsége.

Karácsony időszakában rendszeresen tartanak hangversenyeket, ünnepélyeket a Belvárosi Nagytemplomban az általános és középiskolák.

Évek óta nagy tetszést arat a város lakosainak körében a „Nyitott Templomok Éjszakája” lelki programjai.

Pótolhatatlan jelentőségét érezzük a jegyes kurzusnak, mely a város házasságra készülő jegyespárjait készíti fel a családi életre, amely egy új életforma kezdetét is jelenti számukra.  Az itt eltöltött időszak után reményeik szerint az egyházi közösségek aktív tagjaivá is válnak.

A város minden korosztálya számára lehetőséget biztosítunk a hit megismerésére, elmélyítésére különböző közösségek, előadások, lelki napok révén. Ezáltal sok helyét kereső ember, és a magányosan élők is találhatnak biztonságot adó közösséget.

Szolidaritást vállalva a legkiszolgáltatottabbakkal ünnepek alkalmával műsorral, ajándékkal próbáljuk elviselhetőbbé tenni számukra helyzetüket.

Az intézményben működő művészeti iskola és társastánc klub színvonalas képzést és szórakozást biztosít a város fiataljai számára.  

Az eltelt időszak alatt történt személyi, tárgyi változások ismertetése:

Az elmúlt évben az intézményben személyi változás nem történt. Intézményvezető: Fózer Zoltán. A kulturális-, közcélú közfoglalkoztatott kollégák, valamint önkéntes munkatársak és segítők látták el az intézmény működtetési feladatait a vezető koordinálásával.  Nagy segítséget jelentett (mind munkáltató, mind munkavállaló számára), hogy az Önkormányzat, a Munkaügyi Központ és a Nemzeti Művelődési Intézet által 3 tartós munkanélküli személyt tudtunk foglalkoztatni, mint befogadó intézmény. Közfoglalkoztatásban 5 személyt alkalmaztunk.

Tárgyi feltételek változásai:

A színházterem világítás-technikája megújult.

Informatikai eszközök cseréje megvalósult.

A széksorok felújítása megvalósult.

Fentieket önerőből, és a Szolnok Megyei Jogú Város Önkormányzatának segítségével, az érdekeltségnövelő pályázat (385.000ft) keretében sikerült megvalósítani.

A Szolnok Megyei Jogú Város Önkormányzata által biztosított támogatás felhasználásának módja:

A Szolnok Megyei Jogú Város Önkormányzata kulturális programjainkat az általa fenntartott Szolnoki Bartók Béla Kamarakórus és a Szolnoki Szimfonikus Zenekar szerepeltetésével támogatta.

Egyéb források bevonásának lehetősége:

Az önkéntes segítők bevonása nélkül nehezen működne az intézmény, munkájuk fontos és értékes. Ehhez sok segítséget kapunk az Önkéntes Centrumtól.  Jelentős a „Szolnok Belvárosi Templomért” alapítvány támogatása. Lehetőségeik szerint minimális mértékben támogatnak bennünket a szolnoki vállalkozók. Bevételi forrásainkat pályázatokkal, a terembérleti díjak esetleges emelésével, a termek jobb kihasználásával tudjuk növelni.

Kapcsolatok, együttműködések:

– Szolnok Megyei Jogú Város Önkormányzata

– Szolnokért Egyesület

– Keresztény Értelmiségiek Szövetsége

– Szolnok Belvárosi Templomért Alapítvány

– Damjanich János Cserkészcsapat

– R. Katolikus Mustármag Óvoda

– Tisza-parti Római Katolikus Általános Iskola és Gimnázium.

– a Karitász Szolnoki Csoportja

– az egyházközség közösségei (hitoktatók, énekkarok, ifjúsági hittanosok, cserkészek, katekumenek, Házas Hétvége csoportja, Mária Légió, Család csoportok, akolitusok,…stb.)

– a városi kulturális és oktatási intézményei

– Önkéntes Centrum

– bérlőink

– az ARS-IN-KOM Hangverseny Iroda

–  Varga Katalin Gimnázium

– II. Rákóczi Ferenc Általános Iskola

– Aba-Novák Kulturális Központ Nonprofit Kft

 

Pályázatokon való részvétel és azok sikeressége:

Önkormányzati pályázataink az utóbbi években eredményesek, fontos szerepük volt intézményünk tárgyi feltételeinek javításában és szakmai programjaink megvalósításában.

Szakmai fejlesztések, elképzelések:

Programjainkkal közösségeinket és a város lakosságát szeretnénk megnyerni a Belvárosi Római Katolikus Főplébánia, a hozzá tartózó Szent Imre Művelődési Ház programjaiban való részvételéhez. Szeretnénk rendezvényeinket és egyházközségünket vonzóbbá tenni.

 

 

Az Önkormányzattal tervezett együttműködés formái:

Az önkormányzat és intézményünk között együttműködési megállapodás van érvényben, melynek alapján közművelődési feladatok ellátását vállaljuk. Konkrét feladatként az ifjúság nevelése, és a Jegyes kurzus keretében a jegyesek felkészítése a szentségi házasságra, és az életre.
Továbbra is fontos szerepe lehet a város életében az idegenforgalmi és kulturális szempontból is műemlékként nyilvántartott Belvárosi Nagytemplomnak. 
A Szent Imre Művelődési Ház törekszik a kultúra eszközeivel az értékek és a hit közvetítésében jelentős szerepet betölteni.

 

A kulturális szolgáltatást igénybe vevők partneri igény és elégedettség  mérésének formái, adatai:

Az intézménybe érkezők elsősorban szóbeli, ritkán írásbeli visszajelzései elégedettséget tükröznek, más módon nem történik mérés.

 

Marketing tevékenység bemutatása:

  • Programjainkról a vasárnapi szentmisék után a plébános folyamatosan tájékoztatja a híveket.
  • Az egyházközségeknél hetente megjelenő ÉLŐVÍZ című szórólapon szolgálunk információkkal.
  • A Belvárosi Plébánia honlapján: www.szolkat.hu programjaink megtekinthetőek.
  • Rendezvényeinkről plakátok, szórólapok készülnek, és a helyi médiából is értesülhetnek az érdeklődők.

Tapasztalatunk az, hogy a személyes megszólítás bizonyul a leghatékonyabbnak.

 

Mindezen események, programok, rendezvények, külső megújulásunk, valamint együttműködéseink mutatják intézményünk jelenlegi életét.

 

Beszámolóm zárásaként szeretném megköszönni Szalay Ferenc polgármester úrnak, Szolnok város önkormányzatának, hogy minden tekintetben támogatták munkánkat, a közösségek életét, programjainkat, törekvéseinket.

 

Kelt: Szolnok, 2015.02.29

.   

Fózer Zoltán, intézményvezető   

                                                                                                     Szent Imre Művelődési Ház

                                                                                                                 intézményvezető