Beszámoló a Szent Imre Művelődési Ház 2013. évi tevékenységéről

A Szent Imre Művelődési Ház 2013-as évi tevékenységét mélyen meghatározta Bosco Szent János és a Szalézi rend lelkisége. Ezen rövid írásom megfogalmazásában szeretnék említést tenni Boldog Sándor Istvánról városunk egyik példaértékű polgáráról, aki életét áldozva, hittel és büszkeséggel állt szembe a kommunizmus ideológiájának elsöprő erejével. Sándor István élete és az élete folyamán véghezvitt tettei mintaértékű példaként mutathatók fel a mai fiatalság körében.

Azt, hogy egy közösség milyen nem „én”, vagy a kedves olvasó határozza meg, hanem „mi”. Ebből kifolyólag a közösség mindig olyan személyt választ maga közül vezető személynek, aki megfelel a közösség érdekeinek. Sándor István azon emberek közé tartozott, aki erejét nem arra fordította, hogy Őt szeressék, hanem arra, hogy Ő szeressen másokat. Sándor István maga köré gyűjtötte azokat a fiatalokat, akik szintén ezeket a nézeteket képviselték és így vált Ő az akkori Szalézi fiatalok példaképévé.

Milyen rendezvények és feladatok történtek Sándor István emlékével kapcsolatban, egyházközösségünkben?

– Az óvodában és az iskolában több tanítás hangzott el Sándor István és Don Bosco személyével és lelkületével kapcsolatban.

– Rendszeres imádkozás a vasárnapi miséken Sándor István boldoggá avatási eljárásának a sikeres kimeneteléjért.

– Isten szolgája című Sándor Istvánról szóló magyar film forgatása Szolnokon, rendező: Dér András.

– Don Bosco ereklyéje Szolnokra érkezik. A helyi közösségek és egyesületek beszervezése (katonai fúvószenekar, KARITASZ, stb.). Állófogadás szervezése a Szent Imre Művelődési Ház nagytermében.

– Sándor István boldoggá avatása Budapesten. A szolnoki közösségek megszervezése a boldoggá avatási szertartásra. A Plébánia különvonatot bérel Szolnok és Budapest között.

– Sándor István boldoggá avatási szertartása megismétlődik Szolnokon. A szertartást élőben közvetítette a Magyar Királyi TV. Résztvevőként jelen van a Szalézi rend vezetősége, és a Vatikáni küldöttség. A vendégek fogadása a Szent Imre Művelődési Házban valósult meg.

– A szolnoki Ságvári körút átnevezése Boldog Sándor István körúttá.

– Utolsóból az első című színdarab bemutatása a Szolnoki Szigligeti színházban.

Befejezésképpen szeretném röviden ismertetni a művelődési házban folyó programokat.

A művelődési ház több szabad teremmel rendelkezik. Ezeknek a termeknek a bérbeadásából próbálom fedezni a fenntartáshoz szükséges minimális feltételeket. Ezekben a termekben felnőttoktatás, énekpróba és a LAURUS Alapfokú Művészetoktatás Intézmény által bérelt termekben zenei oktatás folyik. Ezekért terembérleti díjat fizetnek a használók. A tavalyi évtől kezdve NMI által kiküldött rendezvényszervezők segítségével könnyebben megoldható a programok lebonyolítása.

Az intézmény vezetőjeként igyekszem a szabad termek bérbeadásából származó bevételekből a működéshez szükséges minimális feltételeket biztosítani.

A 2013. évi szakmai tevékenységünk kiemelt területei:

– Családok

– Jegyesek, fiatal házasok

– Gyermekek, (óvodások, iskolások, hittanosok) ifjúság (cserkészek és más ifjúsági közösségek)

– Hátrányos helyzetűek

– Idősek

Alkotó művelődési közösségek: 

– Szolnoki Jubilate Kórus

– Veritas Scola Kórus

– Senior Kórus

– Ifjúsági Énekkar

– Hajnalcsillag Gyermekkórus

– Gitárosok közössége

– VIVÁLDI Ökumenikus Kamarazenekar

Öntevékeny közösségek, civil szerveződések, körök:

– Házas Hétvége közösség

– Családcsoport

– Óvodás szülők közössége

– Iskolás szülők közösség

– Szolnokért egyesület

– Keresztény Értelmiségiek Szövetsége

– Katekumen csoportok

– Akolitusok közössége

– Ministránsok közössége

– Cursilló közösség

– Karitász csoport

– Pénteki csoport

– Életige közösség

– Fokoláre lelkiség  felnőtt csoport

– Fokoláre lelkiség ifjúsági csoport

– Szent Márton Közösség

– Karizmatikusok közössége

– Ifjúsági csoport

– Filmklub

– Mária Légió közösség

– Hitoktatók közössége

– Biblia kör

– Keresztény Értelmiségiek Szövetsége

– Szolnok Belvárosi Templomért Alapítvány

– Damjanich János Cserkészcsapat

1. Rendezvények, programok:

01.02. Katekumen haladó csoport Helyszín: Belvárosi Főplébánia felújított előadó terem

01.06. A vízkereszt ünnepével véget ért a karácsonyi ünnepkör, ezzel megkezdődött a farsangi idő

01.07. Ökumenikus lelkészkör Helyszín: Szent Imre Művelődési Ház

01.14. Keresztény Értelmiségiek Szövetsége szervezésében: Gartner Júlia előadása. Fiatalok érzelem világa címmel. Helyszín: Szent Imre Művelődési Ház

01.16. Katekumen haladó oktatás Helyszín: Belvárosi Főplébánia felújított előadó terem

01.23. Katekumen kezdő oktatás Helyszín: Belvárosi Főplébánia felújított előadó terem

01.27. Ökumenikus ima nyolcad záró istentisztelete Helyszín: Belvárosi Nagytemplom

01.27. Csoportos jegyes oktatás Helyszín: Belvárosi Főplébánia felújított előadó terem

02.02. Gyertyaszentelés Helyszín: Belvárosi Templom

02.04. Ökumenikus lelkészkör találkozó

02.07. Váci Egyházmegyei zsinat kihelyezett ülése Helyszín: Szent Imre Művelődési Ház

02.09. Katolikus óvoda farsangi bálja Helye: Szent Imre Művelődési Ház Színházterem.

02.09. Egyházközségi farsangi bál Helye: Szent Imre Művelődési Ház Színházterem

02.10. Csoportos jegyes oktatás Helye: Szent Imre Művelődési Ház Színházterem

02.11. Keresztény Értelmiségiek Szövetsége szervezésében: Előadó: Szatmári István Szolnok múltja címmel. Helye: Szent Imre Művelődési Ház Színházterem.

02.12. Egyházközösségi tanácstagok fogadalomtétel. Helyszín: Belvárosi Templom Énekelt:   Jubiláte kórus

02.20. Katekumen haladó oktatás Helyszín: Belvárosi Főplébánia felújított előadó terem

02.23. Akolitus továbbképzés – Déli régió     Helye: Szent Imre Művelődési Ház Színházterem

02.24. Csoportos jegyes oktatás Helye: : Belvárosi Főplébánia felújított előadó terem

02.24. Házas hétvége közösség találkozó Helye: Szent Imre Művelődési Ház Színházterem

02.28. Katekumen haladó Helyszín: Belvárosi Plébánia felújított előadó terem.

03.03. Keresztény Értelmiségiek Szövetsége szervezésében: Előadó: Dr. Bábel Balázs érsek úr. A HIT szerepe az ember életében címmel. Helye: Szent Imre Művelődési Ház Színházterem

03.03. Vivaldi keresztény Kamarazenekar hangversenye Helye: Szent Imre Művelődési Ház Színházterem

03.04. Katekumen haladó Helyszín: Belvárosi Plébánia felújított előadó terem.

03.09. Vincze Lilla komolyzenei  hangverseny Helyszín: Belvárosi Templom. Közreműködött: Tiszaparti Római Katolikus Gimnázium énekkara.

03.10. Csoportos jegyes oktatás Helye: Szent Imre Művelődési Ház

03.14. Olaszország Római zarándoklat Szent Imre Művelődési Ház és a Belvárosi Római Katolikus Főplébánia szervezésében időpont: 2013. 03.14-03.19-ig

03.15. Nagyböjti lelkigyakorlat előadó: Gedeon József Római Katolikus Áldozó pap Helyszín: Belvárosi Nagy Templom.

03.16. Nagyböjti lelkigyakorlat előadó: Gedeon József Római Katolikus Áldozó pap      Helyszín: Belvárosi Nagy Templom.

03.17. Nagyböjti lelkigyakorlat előadó: Gedeon József Római Katolikus Áldozó pap Helyszín: Belvárosi Nagy Templom.

03.20. Önismereti nap-Tiszaparti Római Katolikus Gimnázium 11.évfolyamának Helyszín: Szent Imre Művelődési Ház

03.22. Keresztény Értelmiségiek Szövetség találkozó Helyszín: Szent Imre Művelődési Ház

03.24. Csoportos jegyes oktatás Helye: Szent Imre Művelődési Ház

.03.27. Katekumen haladó oktatás Helyszín: Belvárosi Főplébánia felújított előadó terem

03.31. Locsoló bál Helyszín: Szent Imre Művelődési Ház

04.04. Katekumen kezdő oktatás Helyszín: Belvárosi Főplébánia felújított előadó terem

04.08. Keresztény Értelmiségiek Szövetsége szervezésében: Előadó: Dr. Béres Klára Egészséges élet címmel Helye: Szent Imre Művelődési Ház

04.15. Városi összevont egyházközségi tanács-gyűlés Helyszín: Belvárosi Főplébánia felújított előadó terem

04.17. Katekumen haladó oktatás Helyszín: Belvárosi Főplébánia felújított előadó terem

04.18. Házas hétvége közösség találkozó Helye: Szent Imre Művelődési Ház Színházterem

04. 18. Szentlélek szeminárium kurzus Helyszín: Szent Imre Művelődési Ház

04.22.  Váci Egyházmegyei Zsinat kihelyezett ülése.1 Helyszín: Szent Imre Művelődési Ház

04.27. Komolyzenei orgona koncert Előadóművészek: Kővári Péter /orgona/ Németh Kornél /cselló/ Helyszín: Belvárosi Nagy Templom.

05.10. Váci Egyházmegyei Eucharisztikus Kongresszus kihelyezett ülése Helyszín: Szent Imre Művelődési Ház.

05.13. Kiállítás – 20 éves a szolnoki Karitász – A kiállítást megnyitotta Écsy Gábor atya Országos Karitászvezető helyszín: Belvárosi Plébánia kolostor rész.

05.19. Komolyzenei hangverseny Előadók: Szolnoki Szimfonikusok Zenekar Haydn: Nelson mise

05.20. Szolnoki Egyházközösségek majálisa. A Szent Imre Művelődési Ház és a Belvárosi Római Katolikus Főplébánia közös szervezésében. Helyszín: Belvárosi Plébánia udvarán

05.23. Salézi Don Bosco ereklye fogadás Olaszországból Helyszín: Belvárosi Templom. és a Szent Imre Művelődési Ház.

07.08. Komolyzenei Hangverseny- Sándor István vértanúságának 60. évfordulója Előadó: VIVALDI keresztény kamarazenekar Helyszín: Belvárosi Nagy Templom.

07.17. Városi összevont egyháztanács gyűlés Helyszín: Belvárosi Főplébánia felújított előadó terem

08.14.EUROKINDERCHOR”- Nemzetközi Gyermek Kórus Találkozó Helyszín: Belvárosi Nagy Templom. és a Szent Imre Művelődési Ház

09.23. Keresztény Értelmiségiek Szövetsége szervezésében: Előadó: Máthé György esperes plébános Sándor Istán Szolnok szülötte címmel Helye: Szent Imre Művelődési Ház

10.10. Váci Egyházmegyei Zsinat kihelyezett ülése.1 Helyszín: Szent Imre Művelődési Ház

10.12. Jótékonysági Szüreti bál a Karitász működésének támogatására Helye: Szent Imre Művelődési Ház

10.16. Katekumen – Bérmálkozók felkészítése Helyszín: Belvárosi Főplébánia felújított előadó terem

10.16. Katekumen felkészítése Helyszín: Belvárosi Főplébánia felújított előadó terem

10.26. Keresztény Értelmiségiek Szövetsége szervezésében: Előadó: Dr. Varga Judit Sándor Istán élete címmel Szolnok szülötte címmel Helye: Szent Imre Művelődési Ház  

11.07. Budapesti Neokatekumenek előadás sorozata 1.előadás

11.11. Budapesti Neokatekumenek előadás sorozata 2 .előadás

11.14. Váci Egyházmegyei Zsinat kihelyezett ülése. Helyszín: Szent Imre Művelődési Ház

11.18. Keresztény Értelmiségiek Szövetség szervezésében. Előadó: Dr. Beer Miklós. A HITÜNK záloga címmel Helyszín: Szent Imre Művelődési Ház

11.22. Keresztény Demokrata Nép párt szervezésében. Előadó: Latorcai János KDNP tagja  Országgyűlési képviselő Keresztény értékrend a társadalomban címmel. Helyszín: Szent Imre Művelődési Ház

12.11. Erdélyi Advent címmel előadó est a Keresztény Kulturális Egylet szervezésében Előadó: Ilyés Szabó Anna Székely mesék címmel Helyszín: Szent Imre Művelődési Ház.

12.12. II. Rákóczi Ferenc Általános Iskola karácsonyi hangversenye Helyszín: Belvárosi Templom

12.13. Óvodásoknak karácsonyi műsor Tiszaparti Gimnázium VI.osztály előadása Helye: Belvárosi templom

12.29. Jubilate kórus  koncert. Helyszín: Belvárosi Templom

12.31. SZILVESZTERI BÁL. Belvárosi R. K. Főplébánia és Szent Imre Művelődési Ház   közös szervezésében. Helyszín: Szent Imre Művelődési Ház.

Térítés ellenében folytatott programok, melyeket bérlőink szerveztek:

– Intézményünkben az elmúlt évben is hetente három alkalommal, folyamatosan működött az „Arany Csillag” Társastánc Klub.

– Az LAURUS Alapítványi Művészeti Alapiskola működéséhez biztosítottunk helyet, ahova a  művészet különböző ágaira (képzőművészet, zene, néptánc, modern tánc) jelentkezhettek az iskoláskorú gyermekek.

– A szolnoki ARS-IN-KOM Hangverseny iroda szervezett hangversenyt.

-A szolnoki Aba-Novák Kulturális Központ Nonprofit Kft szervezett hangversenyt.

-A szolnoki SZOLDANCE TÁNCSPORT EGYESÜLET heti három alkalommal tart próbákat

– Az oktatási épületben, folyamatosan oktatási rendszeren kívüli felnőttoktatás folyt a Kereskedelmi és Idegenforgalmi Továbbképző Kft. szervezésében.

Képzések, ismeretterjesztés:

– Felnőttként keresztségre készülők felkészítése.

– Az akolitusok képzések (rekollekció)

– Elsőáldozók felkészítése

– A kórházi lelki gondozók (3 fő) kötelező képzésen vettek részt. Nagy elismeréssel szólnak áldozatos munkájukról.

Jegyes kurzust indítottunk 27. jegyespár részvételével. A jegyes kurzus vezetői: Máthé György plébános, és szentségi házasságban élő önkéntes házaspárok. A kurzus hasznos segítséget nyújt a jegyesek házaséletre való felkészítéséhez.

2. A bemutatott tevékenység hatása Szolnok kulturális életére

Kulturális programjainkkal, igyekszünk értéket közvetíteni a résztvevők számára oly módon, hogy elismerten hiteles közvetítőket, előadókat, művészeket hívunk rendezvényeinkre, melyre szeretettel várjuk a város és a környék minden lakóját.

Ahogy az elmúlt évek során, így tavaly is, az intézményben működő kórusok, kamara zenekarok jelentős szerepet töltöttek be a város kulturális életében, fellépéseikkel gazdagították a zenei életet. Az év folyamán rendszeresek voltak a komolyzenei és igényes könnyűzenei koncertek, hangversenyek melyeknek állandó látogatói Szolnok város zeneszerető közönsége.

Karácsony táján rendszeresen tartják ünnepségeiket a templomban az általános- és középiskolák.

Nagy tetszést aratott a város lakosainak körében a Nyitott Templomok Éjszakájának művészi összeállítása és tanúságtevő ereje.

Pótolhatatlan jelentőségét érezzük a jegyes kurzusnak, mely a város, házasságra készülő jegyespárjait készíti fel a családi életre, mely esetenként egy új életforma kezdetét is jelenti számukra és a közösség aktív tagjaivá válnak.

A város minden korosztálya számára lehetőséget biztosítunk a hit megismerésére, elmélyítésére különböző közösségek, előadások, lelki napok révén, ezáltal sok magányos, helyét kereső ember találja meg a biztonságot adó közösséget.

Szolidaritást vállalva a legkiszolgáltatottabbakkal, ünnepek alkalmával műsorral, ajándékkal próbáljuk elviselhetőbbé tenni számukra helyzetüket.

Az intézményben működő művészeti iskola és társastánc klub színvonalas képzést és szórakozást biztosít a város fiataljai számára.

3. A megnevezett programokon résztvevők köre, száma

Programjainkon az elmúlt évben legnagyobb arányban a felnőtt korosztály vett részt, de jellemző, hogy sokszor egyszerre szerveztünk programot a család minden tagja számára, ezzel is erősítve a család szerepét és megtartó erejét.

– 14 alkotó művészi közösségben 744 alkalommal összesen 384 fő találkozott és tartotta próbáit.

– Öntevékeny közösségek, civil szervezetek /klubok, körök/ 944 alkalommal 450 fő részvételével tartották összejöveteleiket.

– Négy tábort szerveztünk összesen 54 gyermek, 62 fő fiatal és 40 fő vegyes korosztály részvételével.

– 8 saját szervezésű rendezvényünk volt, melyen összesen 9980 fő vett részt.

– 18 alkalommal szerepelt programunkban ismeretterjesztés 1180 fő részvételével.

Külső szervek 21 alkalommal vették igénybe az intézmény szolgáltatásait 1426 fővel, elsősorban oktatás céljára.

Az intézmény összes látogatóinak létszáma az elmúlt évben: 93 3120 fő volt.

 

4. Az eltelt időszak alatt történt személyi, tárgyi változások ismertetése.

Az elmúlt évben az intézményben személyi változás nem történt. Intézményvezető: Fózer Zoltán, és lelkes önkéntes segítői látják el az intézmény működtetését.  Valamint 2013. márciustól a hosszabb időtartalmú közfoglalkoztatás keretén belül a munkaügyi központ és az önkormányzat támogatásaként  2 tartós munkanélküli személyt foglalkoztattunk, mely nagy segítség volt számunkra. Másik nagy segítséget a NEMZETI MŰVELŐDÉSI INTÉZET-től 5 személy művelődés szervező kisegítő  kiközvetítése volt. A művelődési ház mint befogadó intézmény.

Tárgyi változások az alábbiak szerint történtek:

– Az oktatási épületben sikerült kicserélni a régi elavult projektorokat, vetítővásznakat és számítástechnikai eszközöket. A színpad megvilágítása meg újult. Így már kiváló tárgyi feltételekkel tudjuk biztosítani az oktatásokat vendégelőadásokat.

Fentieket a Szolnok Megyei Jogú Város Önkormányzatának segítségével, érdekeltségnövelő pályázat keretében sikerült megvalósítani. (362.000 ft)

 

5. A Szolnok Megyei Jogú Város Önkormányzata által biztosított támogatás felhasználásának módja.

A Szolnok Megyei Jogú Város Önkormányzata kulturális programjainkat az általa fenntartott Szolnoki Bartók Béla Kamarakórus és a Szolnoki Szimfonikus Zenekar szerepeltetésével támogatta.

6. Egyéb források bevonásának lehetősége.

Az önkéntes segítők bevonása nélkül nehezen működne az intézmény, ezért az egyik legfontosabb az ő segítségük. Ebben sok segítséget kapunk az Önkéntes Centrumtól. Jelentős a Szolnok Templomért Alapítvány támogatása. Lehetőségeik szerint minimális mértékben támogatnak bennünket a szolnoki vállalkozók. Bevételi forrásainkat pályázatokkal, a terembérleti díjak emelésével, a termek jobb kihasználásával tudjuk növelni.

7. Kapcsolódás, együttműködés más intézményekkel, szervezetekkel, azok programjaival.

– Szolnok Megyei Jogú Város Önkormányzata

– Szolnokért Egyesület

– Keresztény Értelmiségiek Szövetsége

– Szolnok Belvárosi Templomért Alapítvány

– Damjanich János Cserkészcsapat

– a Katolikus Mustármag Óvoda

– Tiszaparti Római Katolikus Általános Iskola és Gimnázium.

– a Karitász Szolnoki Csoportja

– az egyházközség különböző közösségei, (hitoktatók, énekkarok, ifjúsági hittanosok, cserkészek, katekumenek, Házas Hétvégések, Mária Légió, Család csoport, akolitusok, stb.)

– a városi kulturális és oktatási intézményei

– Önkéntes Centrum

– a bérlőink

– az ARS-IN-KOM Hangverseny Iroda

– a Varga Katalin Gimnázium

– a II. Rákóczi Ferenc Általános Iskola

-az Aba-Novák Kulturális Központ Nonprofit Kft

8. Pályázatokon való részvétel és azok sikeressége.

Önkormányzati pályázataink az utóbbi években eredményesek, fontos szerepük volt intézményünk tárgyi feltételeinek javításában és szakmai programjaink megvalósításában.

9. Szakmai fejlesztések, elképzelések a következő évre.

Programjainkkal, közösségeinket és a város lakosságát szeretnénk megnyerni a Belvárosi Római Katolikus Főplébánia a hozzá tartózó Szent Imre Művelődési Ház programjaiban való részvételéhez. Szeretnénk rendezvényeinket és egyházközségünket vonzóbbá tenni.

10. Az Önkormányzattal tervezett együttműködés formái.

Az önkormányzat és intézményünk között együttműködési megállapodás van érvényben, melynek alapján közművelődési feladatok ellátását vállaljuk. Konkrét feladatként ifjúság  nevelése. Jegyes kurzus keretében, jegyeseket készítünk fel a házasságra és az életre.
Továbbra is fontos szerepe lehet az önkormányzattal való együttműködésben – idegenforgalmi és kulturális szempontból is –  műemlékként nyilvántartott Belvárosi Templomnak.
A Szent Imre Művelődési Ház törekszik a kultúra eszközeivel az értékek és a hit közvetítésében egyre nagyobb szerepet betölteni.

11. A kulturális szolgáltatást igénybe vevők partneri igény és elégedettség  mérésének formái, adatai.

Az intézményhez érkező elsősorban szóbeli, ritkán írásbeli visszajelzések elégedettséget tükröznek, más módon nem történik mérés, mivel a folyamatos kapcsolattartás ezt nem teszi egyelőre szükségessé.

12. Marketing tevékenység bemutatása.

– Programjainkról a vasárnapi szentmisék után a plébános folyamatosan tájékoztatja a híveket.

– Az egyházközségek „hírlevele” hetente megjelenő ÉLŐVÍZ című szórólapon szolgálunk információkkal.

– A Belvárosi Plébánia honlapján: www.szolkat.hu közzé tesszük és reklámozzuk programjainkat.

– Rendezvényeinkről plakátokról, szórólapokról és a helyi médiából is értesülhetnek az érdeklődők.

– Tapasztalatunk az, hogy az elmúlt évben is a személyhez szóló közvetlen meghívás bizonyult a leghatékonyabbnak.

Beszámolóm zárásaként szeretném megköszönni az önkormányzatnak, külön Szalay Ferenc polgármester úrnak, hogy minden tekintetben támogatták a 2013. évben is törekvéseinket.

Kelt: Szolnok, 2014.02.28.

Fózer Zoltán, intézményvezető