Beszámoló a Szent Imre Művelődési Ház 2011. évi tevékenységéről

A Család éve

 A Magyar Katolikus Püspöki Konferencia döntése értelmében 2010 december 26-án kezdődött el a CSALÁD ÉVE  hazánkban és plébániáinkon is, amely 2011. december 30-án, Szent Család vasárnapján ért véget.

 A családi élet Isten tervének szerves része, sőt a család lehetővé teszi, hogy megérezzük az Istennel való közösség örömét. A férfi és a nő szerelmének szépsége, ha egész életre szóló szövetségre lépnek egymással, Isten legvonzóbb természetes képét jeleníti meg az emberi társadalomban. Ez az életszövetség a férj és a feleség kölcsönös javára, s az új emberi élet elfogadására és nevelésére irányul. Fontosnak tartottuk, hogy a család maga is a közös hit, a közös imádság otthona legyen.

Plébániai közösségeink jobban megismerték a körünkben élő katolikus családokat. Maguk a családok is megtalálták egymással a kapcsolatot. Örömmel megosztották egymással ünnepeiket és gondjaikat, segítették egymást munkával, személyes jelenléttel, tapasztalatok átadásával, és ha szükség úgy hozta anyagiakkal is.

Mit tettünk a Család évében egyházközségünkben?

–         Több tanítást hallottunk arról, hogy a családi élet közössége a Szentháromság Egy Isten megjelenítője a szentségben, a méltóságban, a személyek kölcsönös ajándékozásában és elfogadásában.

–         A Család évét remekül reprezentálta a Szolnokon megrendezésre került VII. Váci Egyházmegyei Találkozó családi programjai (előadások, vetélkedők, tanúságtételek).

–         Foglalkoztunk a fiatalok családi életre nevelésének kérdéseivel, hisz sokaknál az a családmodell is hiányzik, amely jelenvalóvá teszi, megjeleníti Istennek a jóságát, Istennek a hűségét.

–         Ebben az évben is öt alkalomból álló jegyes oktatáson a hittani anyag elsajátítása mellett sokrétűen megismertettük a családi élet szépségeit és a szükségszerűen adódó nehézségek orvoslásának lehetőségeit is.

–         Büszkeséggel töltött el bennünket, hogy egyre több olyan családdal találkoztunk, akik gyerekruhával, bútorral, baráti szóval, betegek ápolásával segítették egymást, a rászorulókat,

–         Figyelmet fordítottunk a magányosokra, az idősekre és a betegekre.

 Az elmúlt évben a művelődési házban folyt hitoktatás, jegyes kurzus, elsőáldozók felkészítése, énekpróba, ünnepségek, előadások megszervezése, valamint felnőttoktatás, melyért terembérleti díjat fizetnek a használók. Az átalakított szolgálati lakást, az LAURUS Alapfokú Művészetoktatási Intézmény bérli.

Az intézmény vezetőjeként igyekszem a szabad termek bérbeadásából származó bevételekből a működéshez szükséges minimális feltételeket biztosítani. A napi teendők elvégzésében egy alkalmazott (takarító) segít, valamint a „Munkalehetőség a Jövőért” Szolnok Nonprofit Kft alkalmazásában álló dolgozókat és az Önkéntes centrum által hozzánk irányított személyeket foglalkoztatunk, mely nagy segítség számunkra. A programok lebonyolítását önkéntes segítőkkel közösen végezzük.

A 2011. évi szakmai tevékenységünk kiemelt területei:

– Családok

– Jegyesek, fiatal házasok

– Gyermekek, (óvodások, iskolások, hittanosok) ifjúság (cserkészek és más ifjúsági közösségek)

– Hátrányos helyzetűek

– Idősek

Alkotó művelődési közösségek: 

– Szolnoki Jubilate Kórus

– Veritas Scola Kórus

– Senior Kórus

– Ifjúsági Énekkar

– Gitárosok közössége

– Szolnoki Thália Színház és ifjúsági színpad

Öntevékeny közösségek, civil szerveződések, körök:

– Házas Hétvége közösség

– Családcsoport

– Óvodás szülők közössége

– Iskolás szülők közösség

– Szolnokért egyesület

– Keresztény Értelmiségiek Szövetsége

– Katekumen csoportok

– Akolitusok közössége

– Ministránsok közössége

– Cursilló közösség

– Karitász csoport

– Pénteki csoport

– Életige közösség

– Fokoláre lelkiség  felnőtt csoport

– Fokoláre lelkiség ifjúsági csoport

– Karizmatikusok közössége

– Ifjúsági csoport

– Filmklub

– Mária Légió közösség

– Hitoktatók közössége

– Biblia kör

– Keresztény Értelmiségiek Szövetsége

– Szolnok Belvárosi Templomért Alapítvány

– Damjanich János Cserkészcsapat

1. Rendezvények, programok:

01.02.  A vízkereszt ünnepével véget ért a karácsonyi ünnepkör, ezzel megkezdődött a farsangi idő

01.07.  Folytatódnak a közösségi foglalkozások.

01.09. Cserkész Kórus koncertje a Belvárosi Nagytemplomban

01.16. Ökumenikus imatalálkozó a Belvárosi Nagytemplomban

01.21. Tiszavirág Híd avatása. Hidat Dr. Beer Miklós Váci Megyés Püspök Úr áldotta meg.

02.06.  Csoportos Jegyes oktatás kezdete

02.12.  Baba – Mama Kör indul. Tagjai: kismamák, édesanyák és gyermekeik

02.14 Keresztény Értelmiségi Szövetség Gyűlése a Szent Imre Művelődési Házban

02.15. Katekumen (keresztségre készülők) oktatása kezdete

02.19. Gyermek farsang

02.21. Katolikus iskolánk tartott nyílt napot, melyen rendkívül nagy volt az érdeklődés

02.22 Akolitus kőr  találkozó

02.27. Gyűjtés Katolikus Iskolák javára

03.05. Felnőttek részére „Keresztény farsangi bál

03.05. Családi délután (katolikus óvodások és szüleik részére)

03.19. Szent József Katolikus Iskola napja. Színes családi programokkal.

03.21. Keresztény Értelmiségiek Szövetsége szervezésével Szathmáry György szolnoki költő emlék estje.

03.27. Betegek szentségének közösségi kiszolgáltatása.

04.02. Nagyböjti lelki nap. Előadó: Kozma Imre atya Magyar Vöröskereszt vezetője. Helyszín: Szent Imre Művelődési Ház.

04.06. Keresztény Értelmiségiek Szövetsége szervezésében Keresztfalvi Péter Pannonhalmi Bencés Szerzetes atya előadása Isten szeretete címmel.

04.11.  Pálúr János orgonahangversenye a Belvárosi Nagytemplomban.

05.07.    Filmklub indul

05.10. A Feltámadási jelvény Szolnokra érkezik, amellyel hazánkon keresztül a történelmi Magyarországot érintő feltámadási menet egyik állomásaként kapcsolódtunk be nemzetünk újjászületéséért. A Magyar nép lelki megújulásáért Szentmise, fellépett a Jubilate Kórus. Ezt követően 22 óráig virrasztás. Innen a jelvényt másnap a következő állomásra, Jászberénybe vittük.

05.15. Elsőáldozási ünnepség

05.21. Juniata Choir amerikai kórus hangversenye Rotary Klub szervezésében.

05.29. Jókai Anna é Pitti Katalin előadása KÉSZ (Keresztény Értelmiségiek Szövetsége) szervezésében

06.19. Belvárosi Nagytemplom Búcsú ünnepe. Az ünnepet emelte a Veritas Schola kórus gregorián énekei.

06.22. Sajtótájékoztató a VII. Váci Egyházmegyei Találkozóról.

06.24-25. VII. Váci Egyházmegyei Találkozó (Szolnok város több helyszínén)

07.01. Cserkésztábor

07.04. I. Hittan tábor kis gyermekek részére.(14éves korig)

07.10. Ifjúsági hittan tábor (14éves kortól)

07.11. II. Hittan tábor kis gyermekek részére.(14éves korig)

07.12. Akolitus kőr találkozó

08.15. Zarándok-út Mátraverebély-Szentkútra

08.17. Mága Zoltán jótékonysági koncert a Belvárosi Nagytemplomban

08.18. Szolnoki Városmissió. Budapesti neokatekumenek tartották 4 helyszínen Belvárosi Plébánia szervezésében.

08.21. Mustármag Római Katolikus óvoda dolgozóinak lelkigyakorlata. Vezetője: Máthé György plébános atya.

09.03. Orgona hangverseny Rotary klub szervezésében. Orgonált: Szabó Balázs Énekelt: Havasi Katalin

09.12. Felújított Mária szobor átadása és megáldása.

09.17. Liszt év jegyében Király Csaba orgonaművész hangversenye a Belvárosi Nagytemplomban. Énekelt: Jubilate kórus.

09.17-09.18.  A Kulturális Örökség Napjai keretében „Nyitott Templomok Éjszakája” rendezvény.

09.21. Szolnoki Bartók Béla kamarakórus hangversenye. Orgonán közreműködött Kovács Szilárd orgonaművész.

10.01. Lelki nap a bérmálkozásra készülök fiatalok részére.

10.04.-05.-06. Zarándok-út „Mária Bistricára” (Horváthország)

10.08. Hittanos kirándulás Tiszavárkonyba.

10.09. „Felhang” ifjúsági  komolyzenei hangverseny a Belvárosi Templomban.

10.15. Családi nap a katolikus általános iskola diákjainak és szüleinek.

10.16. Bérmálkozás. Bérmálás szentségét Dr. Varga Lajos Váci Egyházmegye segédpüspöke szolgáltatta ki.

11.13.  Katekumenek befogadó szertartása.

11.19. Veritas Scala kórus gregorián hangversenye a Belvárosi Templomban.

11.27. Adventi koszorú készítés.

11.29. Takács Nikolás Adventi koncertje a Belvárosi Templomban.

12.03. 12. SZOMICS (Szolnoki Mikulás Csata).  A Szolnoki Damjanich János Cserkész csapat szervezésében.

12.03. Adventi lelki nap Meghívott előadó: Dr. Varga Lajos Váci Egyházmegye Segédpüspöke.

12.05.  Lelkészkör találkozó.

12.11. Könyvbemutató. Auton Gots: Útaink jelei Előadó: Dr. Oláh Julianna docens.

12.15. II. Rákóczi Ferenc Általános Iskola Karácsonyi koncertje a Belvárosi Templomban.

12.19. Élő Betlehem a Belvárosi Templom udvarán.

12.19. Szegények Karácsonya. Tartós élelmiszer csomagok osztása  rászorult embereknek.

12.24. „Pásztorjáték” a Belvárosi Plébánia Ifjúsági közösségének és gyerekeknek az előadásában.

12.26. Szent István ünnepe. Az ünnepi szentmisén közreműködött a Jubilate Kórus

12.30. Szent Család ünnepe. A „Család Évének” bezárása.

Térítés ellenében folytatott programok, melyeket bérlőink szerveztek: 

– Intézményünkben az elmúlt évben is hetente négy alkalommal, folyamatosan működött az „Arany Csillag” Társastánc Klub.

– Az LAURUS Alapítványi Művészeti Alapiskola működéséhez biztosítottunk helyet, ahova a művészet különböző ágaira (képzőművészet, zene, néptánc, modern tánc) jelentkezhettek az iskoláskorú gyermekek.

– A szolnoki ARS-IN-KOM Hangverseny iroda szervezett hangversenyt.

-A szolnoki Aba-Novák Kulturális Központ Nonprofit Kft szervezett hangversenyt.

– Az oktatási épületben, folyamatosan oktatási rendszeren kívüli felnőttoktatás folyt a Kereskedelmi és Idegenforgalmi Továbbképző Kft. szervezésében.

Képzések, ismeretterjesztés:

– Felnőttként keresztségre készülők felkészítése.

– Az akolitusok a működésük feltételeként 2 alkalommal vettek részt képzésen (rekollekción)

– Elsőáldozók felkészítése, mely kéthetente volt

– A kórházi lelki gondozók (3 fő) kötelező képzésen vettek részt. Nagy elismeréssel szólnak áldozatos munkájukról.

Jegyes kurzust indítottunk 21 jegyespár részvételével. A jegyes kurzus vezetői: Máthé György plébános, és szentségi házasságban élő önkéntes házaspárok. A kurzus hasznos segítséget nyújt a jegyesek házaséletre való felkészítéséhez.

2. A bemutatott tevékenység hatása Szolnok kulturális életére

Kulturális programjainkkal, igyekszünk értéket közvetíteni a résztvevők számára oly módon, hogy elismerten hiteles közvetítőket, előadókat, művészeket hívunk rendezvényeinkre, melyre szeretettel várjuk a város és a környék minden lakóját.

Ahogy az elmúlt évek során, így tavaly is, az intézményben működő kórusok jelentős szerepet töltöttek be a város kulturális életében, fellépéseikkel gazdagították a zenei életet. Az év folyamán rendszeresek voltak a komolyzenei koncertek, hangversenyek melyeknek állandó látogatói Szolnok város zeneszerető közönsége.

Karácsony táján rendszeresen tartják ünnepségeiket a templomban az általános- és középiskolák.

 Nagy tetszést aratott a város lakosainak körében a Nyitott Templomok Éjszakájának művészi összeállítása és tanúságtevő ereje.

Pótolhatatlan jelentőségét érezzük a jegyes kurzusnak, mely a város, házasságra készülő jegyespárjait készíti fel a családi életre, mely esetenként egy új életforma kezdetét is jelenti számukra és a közösség aktív tagjaivá válnak.

A város minden korosztálya számára lehetőséget biztosítunk a hit megismerésére, elmélyítésére különböző közösségek, előadások, lelki napok révén, ezáltal sok magányos, helyét kereső ember találja meg a biztonságot adó közösséget.

Szolidaritást vállalva a legkiszolgáltatottabbakkal, ünnepek alkalmával műsorral, ajándékkal próbáljuk elviselhetőbbé tenni számukra helyzetüket.

 Az intézményben működő művészeti iskola és társastánc klub színvonalas képzést és szórakozást biztosít a város fiataljai számára.

3. A megnevezett programokon résztvevők köre, száma

Programjainkon az elmúlt évben legnagyobb arányban a felnőtt korosztály vett részt, de jellemző, hogy sokszor egyszerre szerveztünk programot a család minden tagja számára, ezzel is erősítve a család szerepét és megtartó erejét.

– 14 alkotó művészi közösségben 744 alkalommal összesen 384 fő találkozott és tartotta próbáit.

– Öntevékeny közösségek, civil szervezetek /klubok, körök/ 944 alkalommal 450 fő részvételével tartották összejöveteleiket.

– Négy tábort szerveztünk összesen 54 gyermek, 62 fő fiatal és 40 fő vegyes korosztály részvételével.

– 8 saját szervezésű rendezvényünk volt, melyen összesen 9980 fő vett részt.

– 18 alkalommal szerepelt programunkban ismeretterjesztés 1180 fő részvételével.

– Külső szervek 21 alkalommal vették igénybe az intézmény szolgáltatásait 1426 fővel, elsősorban oktatás céljára.

Az intézmény összes látogatóinak létszáma az elmúlt évben: 93 3120 fő volt.

4. Az eltelt időszak alatt történt személyi, tárgyi változások ismertetése.

Az elmúlt évben az intézményben személyi változás történt, Kopasz Károly intézményvezető 19 év szolgálat után nyugállományba vonult. Helyére Fózer Zoltánt nevezte ki (2011.augustus 1.) Dr. Beer Miklós Váci Egyházmegye püspöke. Kopasz Károly nyugdíjazása után is aktív tagja maradt a Belvárosi Plébániának. Akolitusként segít a felnőtt keresztségre készülők felkészítésében és feleségével együtt a jegyesek oktatásában. Feleségével együtt számos közösség tagjai. Így továbbra is egy fő intézményvezető – lelkes önkéntes segítőkkel körülvéve – és egy fő takarító látja el az intézmény működtetését, valamint 2011 augusztusa óta a „Munkalehetőség a Jövőért” Szolnok Nonprofit Kft alkalmazásában álló dolgozókat – az önkormányzat támogatásaként – (4 fő) foglalkoztattunk, mely nagy segítség volt számunkra. 

Tárgyi változások az alábbiak szerint történtek:

– Az oktatási épület egyik termében sikerült kicserélni a padokat és székeket, így már négy teremben kiváló tárgyi feltételekkel tudjuk biztosítani az oktatást.

Fentieket a Szolnok Megyei Jogú Város Önkormányzatának segítségével, érdekeltségnövelő pályázat keretében sikerült megvalósítani. (276 .590 000 Ft.)

5. A Szolnok Megyei Jogú Város Önkormányzata által biztosított támogatás felhasználásának módja.

A Szolnok Megyei Jogú Város Önkormányzata kulturális programjainkat az általa fenntartott Szolnoki Bartók Béla Kamarakórus és a Szolnoki Szimfonikus Zenekar szerepeltetésével támogatta. A Szolnokon megrendezett VII. Váci Egyházmegyei találkozó létrejöttét jelentős összeggel támogatta. A kétnapos találkozón 4500 ember vett részt.

6. Egyéb források bevonásának lehetősége.

Az önkéntes segítők bevonása nélkül nehezen működne az intézmény, ezért az egyik legfontosabb az ő segítségük.  Jelentős a Szolnok Templomért Alapítvány támogatása. Lehetőségeik szerint minimális mértékben támogatnak bennünket a szolnoki vállalkozók. Bevételi forrásainkat pályázatokkal, a terembérleti díjak emelésével, a termek jobb kihasználásával tudjuk növelni.

7. Kapcsolódás, együttműködés más intézményekkel, szervezetekkel, azok programjaival.

– Szolnok Megyei Jogú Város Önkormányzata

– Szolnokért Egyesület

– Keresztény Értelmiségiek Szövetsége

– Szolnok Belvárosi Templomért Alapítvány

– Damjanich János Cserkészcsapat

– a Katolikus Mustármag Óvoda

– Tiszaparti Római Katolikus Általános Iskola és Gimnázium.

– a Karitász Szolnoki Csoportja

– az egyházközség különböző közösségei, (hitoktatók, énekkarok, ifjúsági hittanosok, cserkészek, katekumenek, Házas Hétvégések, Mária Légió, Család csoport, akolitusok, stb.)

– a városi kulturális és oktatási intézményei

– a bérlőink

– az ARS-IN-KOM Hangverseny Iroda

– a Varga Katalin Gimnázium

– a II. Rákóczi Ferenc Általános Iskola

– az Aba-Novák Kulturális Központ Nonprofit Kft

8. Pályázatokon való részvétel és azok sikeressége.

Önkormányzati pályázataink az utóbbi években eredményesek, fontos szerepük volt intézményünk tárgyi feltételeinek javításában és szakmai programjaink megvalósításában.

9. Szakmai fejlesztések, elképzelések a következő évre.

Programjainkkal, közösségeinket és a város lakosságát szeretnénk megnyerni a Belvárosi Plébánia a hozzá tartózó Szent Imre Művelődési Ház programjaiban való részvételéhez. Szeretnénk rendezvényeinket és egyházközségünket vonzóbbá tenni.

10. Az Önkormányzattal tervezett együttműködés formái.

Az önkormányzat és intézményünk között együttműködési megállapodás van érvényben, melynek alapján közművelődési feladatok ellátását vállaljuk. Konkrét feladatként jegyes kurzus keretében, jegyeseket készítünk fel a házasságra és az életre.
Továbbra is fontos szerepe lehet az önkormányzattal való együttműködésben – idegenforgalmi és kulturális szempontból is –  műemlékként nyilvántartott Belvárosi Templomnak.
A Szent Imre Művelődési Ház törekszik a kultúra eszközeivel az értékek és a hit közvetítésében egyre nagyobb szerepet betölteni.

11. A kulturális szolgáltatást igénybe vevők partneri igény és elégedettség  mérésének formái, adatai.

Az intézményhez érkező elsősorban szóbeli, ritkán írásbeli visszajelzések elégedettséget tükröznek, más módon nem történik mérés, mivel a folyamatos kapcsolattartás ezt nem teszi egyelőre szükségessé.

12. Marketing tevékenység bemutatása.

– Programjainkról a vasárnapi szentmisék után a plébános folyamatosan tájékoztatja a híveket.

– Az egyházközségek „hírlevele” hetente megjelenő ÉLŐVÍZ című szórólapon szolgálunk információkkal.

– A Belvárosi Plébánia honlapján: szolkat.hu közzé tesszük és reklámozzuk programjainkat.

– Rendezvényeinkről plakátokról, szórólapokról és a helyi médiából is értesülhetnek az érdeklődők.

– Tapasztalatunk az, hogy az elmúlt évben is a személyhez szóló közvetlen meghívás bizonyult a leghatékonyabbnak.

Beszámolóm zárásaként szeretném megköszönni az önkormányzatnak, külön Szalay Ferenc polgármester úrnak, hogy minden tekintetben támogatják törekvéseinket. Kiemelten támogatta és segítette a 2011. évben Szolnokon megrendezett VII. Váci Egyházmegyei Találkozót.

Kelt: Szolnok, 2011.02.26.

Fózer Zoltán, intézményvezető