Magyarok Nagyasszonya templom

Irodavezető: Fónagy Emese
Sekrestyés: Hernádi Ferenc
Kántor: Bagi Attila