Hierarchia

Az Anyaszentegyház feje

I. Ferenc pápa (Franciscus)

Született: Jorge Mario Bergoglio; Argentínában Buenos Aires-ben született, 1936. december 17.-én. 1969. december 13-án szentelték pappá. 2013. március 13-án választották pápává.

 Jelmondata: MISERANDO ATQUE ELIGENDO – Megkönyörült rajta és kiválasztotta

 ——–

XVI. Benedek emeritus pápa

 Joseph Alois Ratzinger a németországi Marktl am Inn-ben született1927. április 16-án, pappá szentelték 1951. június 29-én, pápává választották 2005. április 19-én.

Jelmondata: COOPERATORES VERITATIS Az igazság munkatársai

 

Az egyházmegye főpásztora

Marton Zsolt

Marton Zsolt 1966. március 26-án született Budapesten.
Középiskolai tanulmányait a kecskeméti Piarista Gimnáziumban végezte.
1988-ban tanítói diplomát szerzett a Zsámbéki Tanítóképző Főiskolán.
Teológiai tanulmányait 1992-ben kezdte Veszprémben, majd a váci püspök Győrbe küldte.
Ezután Budapestre került, a Központi Papnevelő Intézetbe.
1998-ban szerzett teológus diplomát a Pázmány Péter Katolikus Egyetem Hittudományi Karán.
1998. június 20-án szentelték pappá Vácott a Váci Egyházmegye szolgálatára.
Ferenc pápa 2019 július 12-én kelt bullájában nevezi ki a váci egyházmegye megyés püspökévé.
Szentelése és beiktatása a váci székesegyházban 2019 Augusztus 24-én történt.

Jelmondata: Fidelis Deus est – Hűséges az Isten

 

Az egyházmegye segédpüspöke

dr. Varga Lajos

Dr. Varga Lajos pásztói esperes-plébánost XVI. Benedek pápa 2006. május 27-én nevezte ki a Váci Egyházmegye segédpüspökévé,akinek a Sicca Veneria címzetes püspöki címet adományozta.

Dr. Varga Lajos Budapesten született 1950. december 5-én, pappá szentelték Vácon, 1974. június 23-án.

Jelmondata: SPECULATOR SEMPER IN ALTO STAT— Az őr mindig kiemelkedő ponton áll