Nagyböjt 1. vasárnapja

             Szeretettel köszöntjük a Kedves Testvéreket .

  1. Nagyböjt péntekjein 14 éves kortól nem eszünk húst. A Vár és a Belvárosi templomban 16, 15-korl keresztutat végzünk. A Szentlélek templomban, vasárnap 9,30-tól imádkozzuk a keresztutat.
  2. Az idén a járvány miatt, a betegek szentségének közösségben való kiszolgáltatása elmarad. Kérjük a Kedves a Testvéreket, hogy egyénileg kérjék az atyáktól, a szentség felvételét.
  3. “Közösségben lenni, együtt pihenni, s egyúttal nemcsak élményekben, hanem lelkiekben is gazdagodni…”, állítják, akik már voltak családtáborban. Ennek szellemében szeretnénk megszervezni közösségünk első családtáborát. A nyári szünetben megrendezésre kerülő, öt napos (négy éjszakás), teljes ellátással szerveződő táborban, a családokat közös és fakultatív programokkal várjuk. Család, szülők és gyerekek, de természetesen egyedülállók is jöhetnek, hisz a kisközösségünk is egy család. A helyszín kiválasztásánál szempont a víz, strand, kirándulóhely közelsége, a közösségi együttlétek megszervezésére alkalmas terek, feltételek megléte. Természetesen a fentiek “csak” látványos keretbe foglalják a tábort, és annak lelki iránytűjét, Jézust. A közös lelki alkalmakkal szeretnénk meghitté s teljessé tenni a keresztény családok pihenését és lelki töltekezését. A táborba felekezeti hovatartozástól függetlenül várjuk a családokat, aki a tábor keresztény értékrendjével azonosulni tud. Részvételi szándékot jelezni az alábbi helyen elérhető online kérdőív kitöltésével 2021.02.20-ig lehet: https://forms.gle/krhyYwUJrwUx7ZhL7 Minden érdeklődő családot szeretettel várunk 2021. február 22-én 18 órakor a Szentháromság Belvárosi Nagytemplomban tartandó tájékoztatóra.
  4. Pénteken ministránsgyűlés 14,30 –kor a Belvárosi Templomban.
  5. Szandaszőlősön, jövő szombaton, február 27-én, a szentmise után megbeszélés lesz azok számára, akik a szentmiséken felolvasását vállalnak. 
  6. Jövő vasárnap, a katolikus iskolák számára lesz országos templomi gyűjtés. A Belvárosi templomban, a 9, 30-kor Szentmisében bemutatjuk azokat a testvéreinket, akik keresztelkedni, előáldozni szeretnének.
  7. A Szandaszőlős Szent Orbán templomban, Nagyböjtben péntekenként 18 órakor is lesz szentmise péntekenként 17.15 és vasárnap 8,30-tól a szentmise előtt imádkozzuk a keresztutat alatta gyónási lehetőség lesz. Csütörtökönként pedig este 18 órától 19 óráig Szentségimádást tartunk. Szeretettel várunk mindenkit.

A SZENT NEGYVENNAP – A CSALÁDBAN

A fenti tervet közösen is élhetjük a családban, hogy több családtag vagy az egész család közösen is ünnepelje a Szent Negyvennapot. Hogy Jézus közöttünk lehessen (vö.Mt 18,20). A családban megélt nagyböjthöz még néhány szempontot adhatunk

a.) Közös családi ima: 

(Tervezzük meg, milyen külső formák lehetnek segítségünkre a lakásban, amelyek a szent 40 napra, s annak titkaira emlékeztetnek, illetve a gyermekekkel mondott családi közös imához is keretet szolgáltatnak… Pl. házi oltár, lila terítő, kereszt, töviskoszorú, gyertya stb.)

Amint az adventi koszorú körül sok család összeül hetente (néhol hetente többször, vagy naponta) imádkozni, hasonlóan próbáljunk a szent 40 nap alatt is leülni pl. gyertya és töviskoszorú körül, hogy közösen imádkozzunk, beszélgessünk – a nagyböjt titkairól.

b.) Választhatunk közös elhatározásokat, pl.:

– péntekenként kenyér-víz vacsora (s ennek árát felajánljuk szegények javára);

– közös családi erénygyűjtő lap (pl. rajzolt töviskoszorúval, melynek töviseit a gyermekek, illetve a családtagok minden jócselekedet alkalmával virággá alakíthatják);

– heti TV mentes este – amikor a család közös imát, “liturgiát” tart pl. az alábbi rend szerint;

– esetleg egy másik TV mentes nap – közös családi játék céljára;

– közös keresztút, rózsafüzér a fájdalmas titkokkal;

– néhány nap nézzük át ruháinkat, játékainkat, s feleslegünket adjuk oda valakiknek vagy a karitásznak; 

– ki-ki ápolja kapcsolatait közössége tagjaival – kiscsoporttal, hittanosokkal stb. – másik napon a rokonokkal vagy a hittől távolabb állókkal…(lehet váltogatva minden napra más személyért élni);

– figyeljünk lakásunk szépségére, hogy Isten Országát tükrözze;

– vegyük észre családtagjainkban ami szép, s este beszéljük meg.

A családi összejövetelek liturgiája hasonló, mint az adventi koszorú körüli liturgia:

1. Nagyböjti ének:  vö. Hozsanna: 58, 60, 63,70, 82 stb.

2. Szentírásolvasás: választhatók János első levelének részei, vagy a napi olvasmányok, vagy az elmúlt vagy következő vasárnap olvasmányai; vagy pl.: Iz 1,16-20; 42,1-7;  49,8-15; 50, 4-9; 58,6-11;  Jer 17,5-10; Mt 1, 16-18; 5,20-26;18; 21.35; 25,31-46; Lk 18,9-14; 

3. Beszélgetés: arról, hogyan éltük a szent 40 nap utóbbi idejét, illetve beszélhetünk ennek a lapnak gondolatairól…

4. Befejezés: imádság – akár olyan, amit saját szavainkkal fogalmazunk meg, akár a Miatyánk;  vagy egy ének.

Minél teljesebb odaadással éljük a Szent Negyvennapot, annál inkább kell átmennünk kisebb nagyobb meghalásokon (nagypéntekeken) s annál teljesebben fogunk egyesülni húsvét titkával: az értünk meghalt, s halálában is a feltámadást hordozó Jézussal. Annál inkább tapasztaljuk a Lélek kiáradását saját lelkünkbe és másokéba. S annál mélyebben szólal meg egyszer csak a lelkünkben Jézus a Lélekben: Atyám! Ez a jó felkészülés húsvét ünnepére – s egy húsvéti keresztény életre: arra, hogy életünkben folyamatosan uralkodjék a feltámadás titka és az Atya gyermekeinek öröme.

(Vigyázz! Ne tégy több elhatározást, mint amennyit örömmel tudsz vállalni!!! De jó, ha minden napra vállalsz legalább egy-egy lemondást, és teszel valamit szeretetből. Lemondásaidat kiválaszthatod az egész Szent Negyvennapra vagy válthatod hetente, esetleg néhány naponta.)

hívő ember életének első nagy fordulata, amikor felfedezi a Végtelen Istent – a teremtő és mindenható Szeretetet – aki átöleli őt, szereti, gondját viseli… de aki valamiképpen “kívül” van, távol van…

A második megtérés hogy felfedezzük a közeli Isten, aki “belül” van önmagukban, és aki “köztünk” is megjelenhet, ha tudatosan próbáljuk úgy szeretni egymást, ahogyan Ő szeret minket. Idei nagyböjtünk sajátos meghívása lehet, hogy fedezzük fel, és újra és újra “szüljük meg” Jézust magunk között (Mt 18,20).  Ez a megtérés minden napos új nekiindulást kíván, hogy ma ismét tetekkel próbálom szeretni embertársaimat, és sajátosan azokat, akikkel Jézus szeretete összeköt.

Hogyan kerülhetünk élő kapcsolatba a bennünk élő Jézussal? Ha törekszünk az Ő szemével látni, az Ő szavaival szólni, az Ő A szent negyven nap ezért természetszerűen a szentségekre felkészülés utolsó ideje – a katekumenek utolsó “lelkigyakorlata”. Hiszen a katekumenek a szentségekben éppen azt kérik, hogy egyesüljenek Jézussal: az ő halálával és feltámadásával. De ugyanezért volt ez az időszak az egész közösség ünnepe is, hiszen mindannyian ugyanezt az elhatározást újították meg magukban: hogy egyesülni szeretnének Jézus halálával és feltámadásával, s szeretnék hogy önmagukban és maguk között megjelenhessen Ő, a Feltámadott.

lelkével gondolkodni…; s ha Vele egyesülten fordulunk embertársaink felé.

Aki a benne élő Jézussal alakítja kapcsolatait keresztény testvéreivel (és embertársaival), az megtapasztalja, hogy Jézus megjelenik közöttük (Mt 18,20).

A Szent Negyven Nap vasárnapi olvasmányai a legjobb útmutatóink a Jézussal való benső találkozás útján. – Ezek alapján készíthetünk lelki tervet a nagyböjt 6 hetére:

Hamvazószerda utáni csütörtök, péntek, szombat

Minden porrá lesz, ami nem szeretetből fakad.

Nagyböjti feladat: Tervezzük meg nagyböjtünk elhatározásait: 

                        a napi jótetteket (konkrétan mit is fogok tenni ezen a héten pl. a családban?)

                        valamiről lemondok (édesség,  TV) vagy valamit vállalok szeretetből

                        a családi közös ima mikor és hogyan lesz?

Kiengesztelődés ideje – Istennel (gyónás?!) – embertársaimmal (kivel is kellene kiengesztelődnöm?)

Ima: Uram arra hívsz, hogy térjetek meg. Szeretnék megtérni! átadni neked nagyböjtömet. Szentlélek újíts meg – alakítsd bennem Jézust… Adj fényt, hogy felfedezzem bűneimet – s tudjak hinni az újrakezdésben. Add, hogy Te légy világosság bennem mások számára!

1. hét. Evangélium: Jézus megkísértése… Minket is megkísért a test, a hiúság, a pénz..

Ige: “Nemcsak kenyérrel él az ember, hanem minden igével, amely Isten ajkáról való!” (Mt 4,4)

Heti feladat: Ha még nem tettük meg – tervezzük meg a nagyböjtöt. Vö. előző hét feladata. 

Minden lemondás figyelmeztessen: a földi dolgoknál (kenyérnél) sokkal nagyobb, ha Isten akaratát teszem – ha szeretek

Ajánlás: Mondjunk Igent azonnal, örömmel Istennek – családtagok kérésére, Isten hívásaira, lefekvésre, felkelésre. Hogy ne a test uralkodjék rajtunk (nemcsak kenyérrel él az ember), hanem Isten igéje

Ima: “Dicsőítelek Uram, Istenem, hogy minden földi teljesítményemnél, erőforrásomnál Te nagyobb vagy… S ha nem a földi támaszokban – kenyérben – bízok, a Te Igéd isteni módon képes megújítani.”