Liturgia

A LITURGIA Egyházunk hivatalos és nyilvános istentisztelete. Szűkebb értelemben a szentmisét értjük alatta. A liturgia egyházunk életének egyik alappillére (a tanítás-tanúságtétel valamint a szeretet-szolgálat mellett).  A liturgia az Istennel és az egymással való találkozás helye és alkalma. A megkeresztelt embernek mindkettőre szüksége van: Isten személyes életünk erőforrása, a szentmisében Igéjével és „Élő Kenyerével” (önmagával), táplál minket. Ugyanakkor egymással is találkozunk, és megéljük az összetartozás, a közösség élményét.

A SZENTMISÉBEN a legszentebb eseményt, Jézus értünk vállalt keresztáldozatát ünnepeljük, Isten szeretetét szemléljük. Ezért ez a legszebb és legszentebb imádság. Az imádságot felajánlhatjuk fontos szándékokra: élőkért és megholtakért, sajátos szükségleteinkért… stb.
Ősidők óta szokás, hogy a hívek kérik a papot, hogy az ő szándékukra ajánlja fel az adott szentmisét, különösen az elhunytakért haláluk évfordulóján.
Erre ma is lehetőség van, éljünk vele!

NAGYBÖJT PÉNTEKJEIN a szentmise előtt keresztúti ájtatosságot tartunk, amelyet különböző közösségeink vezetnek. (Nagyböjtben az értünk szenvedő Jézusra emlékezünk, és lélekben végigkísérjük Őt keresztútjának állomásain, amelyhez segítséget nyújtanak a templomban levő stációs képek.)
MÁJUS hónapban az esti misék után májusi litániát tartunk a Szűzanya tiszteletére!  (A Szűzanya a mi égi Édesanyánk, aki valóban anyai szeretettel egyengeti utunkat a mennyei Atya felé. Őt nemcsak anyák napján köszöntjük, hanem a legszebb hónap minden napján!)
OKTÓBER hónapban az esti misék előtt, fél órával közösen imádkozzuk a rózsafűzért!  (Jézus életének fontosabb eseményeit (titkait) elmélkedjük át a Szűzanya  jelenlétében, aki annak idején részese, tanúja volt ezeknek az eseményeknek!)
ADVENT HÉTKÖZNAPJAIN: reggel 6 órakor hajnali szentmisét (rorate) tartunk, utána ismerkedés, beszélgetés van a fűtött hittanteremben. (Az adventi várakozás meghitt pillanatai a hajnali misék, s utána az egymással való találkozás lehetővé teszi, hogy Jézus közöttünk is megszülessen a kölcsönös szeretet által. Így készülünk a karácsonyra!