Lelkiség

Lelkiség – István atya írásai, elmélkedései

 

10 leprás Lk 17 11.pdf
130 ötlet a hit évére – végleges.pdf
2013 Lp Napok – Atya tapasztalat hitünkban.pdf
70 ötlet a nagyböjtre.pdf
72 tanítvány elküldése.pdf
A hegyi beszéd rövidített.pdf
A karácsony ünneplése ma mintha túl szirupos lenne.pdf
A keresztből fakadó élet.pdf
A kiengesztelődés szentsége -könyv.pdf
A kisokos.pdf
A legszebb hivatás.pdf
A lejtő_GI.pdf
A Lélek szerint éljetek.pdf
A NAGYHÉT_javított.pdf
A szamariai asszony.pdf
A templom megtisztítása.pdf
A vihar lecsendesítése.pdf
A vízen járás a keresztény élet példája.pdf
Adjátok meg Istennek ami Istené.pdf
advent – lassíts.pdf
Advent a várakozás megszentelése.pdf
Advent.pdf
Aki jobban szereti anyját… Aki értemelveszti életét..pdf
Atya könyve.pdf
AZ ELVESZETT BÁRÁNY TÖRTÉNETE.pdf
Az igazságtalan bíró és a szegény özvegy.pdf
AZ ÚR NAPJA.pdf
Bartimeus.pdf
Barátom jöjj feljebb.pdf
Bűenbeesés története.pdf
Cantalamessa a két szín alatt áldozásról.pdf
Chris Hadfield_GI.pdf
Csak egy alázatos szegény egyház áraszthatja szét.pdf
Családok-keresztútja.pdf
Csodálatos kenyérszaporítás.pdf
Dúsgazdag és szegény Lázár.pdf
Eukarisztikus Kongresszus felkészülésifüzet.pdf
Ez a nép csak ajkával tisztel engem.pdf
Főparancs.pdf
GI A SZENTGYÓNÁS TALÁLKOZÁS A MENNYEIATYA SZERETETÉVEL.pdf
GI Civilek tevékeny bekapcsolódása a liturgikus üneplésbe.pdf
GI Énekek éneke és a Szent Liturgia.pdf
Gonosz szőlőmunkások.pdf
ha valaki nemveszi fel keresztjét.pdf
Hamis sáfár. Senki sem szolgálhat kétúrnak.pdf
Hasonló a mennyek országa a mustármaghoz.pdf
Hegyi beszéd Papp Miklós atya gondolatai alapján.pdf
Hit éve.pdf
Hitetlen Tamás.pdf
Hogy bánt Jézus a nehéz emberekkel.pdf
Hát it kinek tartotok engem.pdf
házasság – könyv.pdf
Igyekezzetek bemenni a szük kapun.pdf
IMA ÉS BÖJT.pdf
imádság, odahallgatás.pdf
jarius leánya.pdf
Járvány – hozzáállás.pdf
Jézus az élet kenyere.pdf
Jézus keresztútja a családban.pdf
Jézus megkísértése.pdf
Jézus tanítványai közül sokan elhagyják őt.pdf
Különbség Vallásos és Hivő ember között.pdf
lelki áldozás.pdf
Lábmosás – János prológus.pdf
Lázár.pdf
Milyennek szeretném.pdf
Mustármag.pdf
Nagyboldogasszony_lelkigyakorlat.pdf
nagyböjt a családban.pdf
Nagyböjti levél.pdf
Ne szólítsátok senkit atyának.pdf
NEMES ÖDÖN SJ – szösz öregedni.pdf
Példabeszéd a földbe rejtett kincsről.pdf
PÉTER ANYÓSA.pdf
Szegény asszony két fillére.pdf
szent három nap a családban.pdf
Szenteste megünneplése a családban.pdf
Szentségimádás előadás.pdf
Szeressétek ellenségeiteket Mt 5.pdf
Szeretnénk Jézust látni.pdf
Szőlőmunkások.pdf
Süket néma megygógyítása.pdf
Talentumokról szóló történet.pdf
Tekozló fiú javítva.pdf
Teremtésvédelmi javaslat 2016 Nagyböjtjére.pdf
zakeus levele.pdf
Zebedeus fiuk kérése.pdf
ÖTLETEK A NAGYBÖJTRE.pdf
Új Ember cikkek.pdf