Az egyházmegyei zsinattal kapcsolatos havi könyörgés

A váci egyházmegyei zsinattal illetve a hit évével kapcsolatos könyörgés a Püspök atya kérésére:

Zsinati könyörgés 2014 húsvéti idejében

Add, hogy egyházmegyei zsinatunk résztvevői ne szűnjenek tanúságot tenni arról, hogy az Élet erősebb a halálnál!

Zsinati könyörgés 2014 nagyböjtjében

Add, hogy egyházmegyei zsinatunk résztvevői a Te keresztedre tekintve gondolkodjanak Egyházunk jövőjéről!

Zsinati könyörgés 2014 hamvazószerdáig

Add, hogy zsinatunk résztvevői a Te ügyed szolgálatának örömével éljék a farsangi idő napjait!

Zsinati könyörgés adventben

Add, hogy zsinatunk résztvevői Krisztus dicsőséges eljöveteléért imádkozzanak, dolgozzanak és gondolkodjanak!

Zsinati könyörgés novemberben

Add, hogy egyházmegyei zsinatunk a Mindenszentek Dicsőséges Egyháza felé vezesse küzdő Egyházunkat!

Zsinati könyörgés októberben

Add, hogy egyházmegyei zsinatunk résztvevői Szűz Mária készséges lelkületével figyeljék a Te akaratodat!

Zsinati könyörgés szeptemberben

Add, hogy egyházmegyei zsinatunk felelősséggel igyekezzen előmozdítani a jövő nemzedékek helyes tanítását és képzését!

Zsinati könyörgés augusztusban

Add, hogy egyházmegyei zsinatunk a Magyarok Nagyasszonyának közbenjárására elősegítse Egyházunk és népünk boldogulását!

Zsinati könyörgés júliusban

Add, hogy egyházmegyei zsinatunk résztvevői munkások lehessenek Isten aratásában!

 Zsinati könyörgés júniusban

Add, hogy egyházmegyei zsinatunk erősítse bennünk annak tudatát, hogy az Atya gyermekei, a Fiú követői és a Szentlélek templomai vagyunk!

Zsinati könyörgés a Húsvéti időben

Add, Urunk, hogy egyházmegyei zsinatunk résztvevői a Feltámadott Krisztusra tekintve tanácskozzanak, és az ő fényét sugározzák hívő és nem hívő embertársainkra!

Zsinati könyörgés a Nagyböjtben

Add, Urunk, hogy zsinati együtt gondolkodásunk a Nagyböjtben adjon indítást számunkra az őszinte megtérésre!

Karácsonyi könyörgés

Urunk, segíts, hogy zsinatunk résztvevői a Szűzanya hitével, Szent József felelősségével, a pásztorok örömével és a Háromkirályok nagylelkűségével vigyék el születésed Jóhírét a világnak! 

Adventi könyörgés

Urunk, közeledik Fiad születésének ünnepe. Segíts, hogy zsinatunk adventi várakozással, és a Szent Család lelkületével tanácskozzon családjaink jelenéről és jövőjéről!

November hónapra

“Zsinatunkon átérezzük felelősségünket a magyar ifjúságért. Urunk, Szentlelked vezessen, hogy megtaláljuk a hangot feléjük és Szent Imre, Szent Erzsébet példájával segítsük őket hivatásuk megtalálásában.”

 Október hónapra

“Istenünk tőled kaptuk hitünket. Add segítségedet, hogy hitből fakadó hiteles életünkkel hirdethessük testvéreinknek Örömhíredet.”