Adományát köszönjük

A sikeres adomány fogadását követően,
az Ön által megadott e-mail címre továbbítjuk ADOMÁNYLEVELÜNK-et!
Köszönjük.

“…leült szemben a templompersellyel, és figyelte, hogy a nép hogyan dobja a pénzt a perselybe.

Sok gazdag sokat dobott be. De egy szegény özvegyasszony is odajött, és csak két fillért dobott be.

Erre magához hívta tanítványait, és így szólt hozzájuk:
„Bizony mondom nektek,
ez a szegény özvegy többet adott mindenkinél, aki csak dobott a perselybe.

Mert ők a feleslegükből adakoztak, ez pedig mindent odaadott,
ami csak szegénységétől telt, egész megélhetését.” “

Mk 12,38-44

KÖSZÖNJÜK!