Urnatemető

A BELVÁROSI  RÓMAI KATOLIKUS TEMPLOM
URNATEMETŐJE

 

A Belvárosi Római Katolikus Templom alatt 1752- ben kripta épült, amelyet Thaisz József serfőző mester készíttetett. 1780-ban a kriptában folyosókat építettek ki, és a négy folyosón fülkéket alakítottak ki a koporsók befogadására. A kripta az itt lakó ferencesek és a város lakóinak temetkezési helyéül szolgált. Ide temették az építtető Thaisz Józsefet és családját is.  Utoljára 1849. január 9-én temettek a kriptába, mégpedig Kossuth Lajos legfiatalabb nővérének, Zsuzsannának és Meszlényi Rudolfnak egy éves kisfiát. A szülők Windischgrätz bosszúja  elől, a már elkészült vasúton menekültek Pestről Szolnokon át Debrecenbe, a kijelölt ideiglenes fővárosba. A menekülők közül a hideg tél egyik áldozata kis Rudolf volt, aki megfázott és Szolnokon halt meg.
A kripta bejáratát 1874. június 20-án földdel tömték be. A közelmúltig csak egy alkalommal volt a kripta bejárata nyitva, mégpedig 1947. augusztusában, amikor Sípos István építész a nagytemplom lábazati és oldalfalát renoválta. Jóval később 1996-ban a kriptát ismét felnyitották, és az ott talált csontokat az erre felkért szakemberek exhumálták. A kripta egyik részét, azaz egy folyosóját sikerült kitakarítani és felújítani, amely ma URNATEMETŐként szolgál.
Bejárata a kolostor épület folyosójáról nyílik. A kripta többi része még felújításra vár. Az urnatemető a plébánia kezelésében van. Igénybevételének lehetőségeiről, az urnafülkék megváltásáról a plébánia irodájában lehet információt kapni a hivatalos irodai idő alatt.
Az urnatemető látogatási rendje:
hétfőtől péntekig: délelőtt 09:00-12:00 óra között, míg délután 15:00-17:00 óráig (a plébánia hivatalos órái alatt)- szombaton és vasárnap: a szentmisék idején.
Halottak Napján, Mindenszentekkor és az azt megelőző és követő szombaton és vasárnap: 08:00-19:00 óráig