Hitoktatás

Egyházunk legfontosabb feladatai közé tartozik a „katekézis”, a hit továbbadása Jézus Krisztus parancsa értelmében: „Menjetek el az egész világra és tegyetek tanítványommá minden népet…!” (Mt 28,19) Ezt a feladatot két fő területen végezzük: a gyermekek és a felnőttek körében.

Gyermekek hitoktatása:
a. Ennek egyik formája az iskolai hitoktatás. A város szinte minden iskolájában jelen vagyunk és felkínáljuk szolgálatainkat. Az órarend összeállítása nem kis nehézséggel jár, mert a hitoktatás a tanítás befejeztével, napközis időben folyik. Az iskolarendszer arra törekszik, hogy a tanulók sokoldalú fejlesztésével járuljon hozzá a személyiség kibontakozásához. A délutáni fakultációk miatt a hittanórának nem sok lehetősége marad. De aki fontosnak érzi gyermeke lelki fejlődésének magalapozását, minden iskolában megtalálhatja annak lehetőségét.

Plébánián ifi hittan van szombatonként este 6 órától a nagyhittan teremben.

Felnőttek katekézise:
a. Az egyház szorgalmazza, hogy a megkeresztelt felnőttek is egyre mélyebben ismerjék meg hitüket. Ez annál is fontosabb, mert városunkban a diktatúra idején szinte semmiféle hitoktatás nem volt, az emberek hitismereteiket nem hiteles forrásból merítették, megrekedtek a gyerekes ismeret szintjén. Nagyon sokan nem voltak elsőáldozók, bérmálkozók. A Bibliát is csak irodalmi tanulmányaikból ismerik, pedig a Szentírás számunkra sokkal több irodalmi alkotásnál, hitünk egyik fő forrása.
b. A felnőttek számára, akik szeretnének elsőáldozásra, bérmálásra felkészülni, azok ezt a katekumenátusban tehetik meg.
c. A pénteki Biblia kör szeretettel várja mindazokat az érdeklődő felnőtteket, akik önképzőkör szerűen szeretnének elmélyedni hitükben: pénteken az esti mise után a plébánián.

A Hitoktatási Bizottság kis videójával várjuk jelentekzéseteket.

Hitoktatók:

Csontosné Kovács Tünde

Jakab Christian gk.diakónus, kánonjogász – 06308600143

Urbán-Papné Szarvák Edit

Várdai Irén