Beszámoló a Szent Imre Művelődési Ház 2010. évi tevékenységéről

A papság éve

Vianney Szent János (1786-1859) halálának 150. évfordulójához kapcsolódóan XVI. Benedek pápa Krisztus hűsége, a papok hűsége mottóval a papságnak szentelt év meghirdetését jelentette be március 16-án a Kléruskongregáció plenáris ülésén Rómában.

„Erre a válsággal telített világra jellemző, hogy nincs állás, nincs pénz, és ami a legfélelmetesebb, hogy erkölcs sincs.

Mi van? Van egyáltalán valami, amibe bele lehetne kapaszkodni? Van egyáltalán valami, ami reményt ad a tévelygőknek, a hontalanoknak, az állásnélkülieknek, a bűnben fetrengőknek, a bűnöktől megfertőzötteknek, a bűnökben megbetegedetteknek?

A válasz már adja a reménysugarat. Sokan ismerik is, csak nem akarják tudatosítani magukban. Ahhoz, hogy a válság megszűnjön, ahhoz, hogy az Isten által adott norma társadalmi és lelki szinten helyre álljon, újra el kell indulni és keresni azt, aki mindezt a mi közreműködésünkkel helyre tudja állítani. Lehetnek konferenciák, jöhetnek szebbnél szebb, biztatóbbnál biztatóbb ötletek – ezek eddig is voltak – az egész világ az ígéret földje lett a kimondott szavak révén, amiket eredmények nem követtek és nem is fognak követni, amíg az alapvető problémát nem ismerik el a világ vezetői: elveszítettük és folyamatosan elhagyjuk az Istent, kiközösítettük Őt társadalmainkból, családjainkból, egyéni életünkből. Tehát vissza kell találni Hozzá. Belé kell vetnünk bizalmunkat, követnünk kell törvényeit. Az Ő törvényeit figyelembe véve kell országaink, világunk törvényeit újraalkotni és akkor a fennálló erkölcsi téboly, ami az egész világot nem csak megfertőzte, de teljesen átjárta és lebetegítette, megszűnik. Ez a szomorú napi életünkbe beleragadott folyamat csakis Isten irgalmas szeretetével és segítségével fordítható vissza.

Isten, Jézus Krisztus által nem véletlenül küldi a világba püspökeit, papjait, szerzeteseit. A maradandó gyümölcsök, amiket nekünk teljesítenünk kell, bele kell foglalják a fent említett problémákon való munkálkodást.”

Jelinek Antal

Hálát adhatunk Istennek, hogy Szolnokon vannak papjaink, akik elkötelezettek és segítenek az útmutatásban, szívükön viselik a társadalom és az egyén problémáit, értékek közvetítésévek mutatják a helyes utat, ami nem más mint az Isten útja.

A beléjük vetett bizalmunkat Isten azzal jutalmazta az elmúlt évben, hogy segítette megújulásunkat. Ennek jeleként küldött elsőosztályosokat, ráadásul annyit, hogy két osztályt is indíthattunk volna, ha ehhez a feltételeink megfeleltek volna. Remélhetőleg 2011 szeptemberében már minden feltétel adott lesz és a hozzánk jelentkező minden gyermeknek lehetősége lesz nálunk tanulni.

Általános iskolai oktatáson kívül az elmúlt évben művelődési házban folyt hitoktatás, jegyes kurzus, elsőáldozók felkészítése, énekpróba, ünnepségek, előadások megszervezése, valamint felnőttoktatás, melyért terembérleti díjat fizetnek a használók. Az átalakított szolgálati lakást, az Alapítványi Alapfokú Művészetoktatási Intézmény bérli.

Az intézmény vezetőjeként igyekszem a szabad termek bérbeadásából származó bevételekből a működéshez szükséges minimális feltételeket biztosítani. A napi teendők elvégzésében egy alkalmazott (takarító) segít, valamint a „Munkalehetőség a Jövőért” Szolnok Nonprofit Kft alkalmazásában álló dolgozókat foglalkoztatunk, mely nagy segítség számunkra. A programok lebonyolítását önkéntes segítőkkel közösen végezzük.

A 2010. évi szakmai tevékenységünk kiemelt területei:

– Gyermekek, (óvodások, iskolások, hittanosok) ifjúság (cserkészek és más ifjúsági közösségek)

– Jegyesek, fiatal házasok

– Családok

– Hátrányos helyzetűek

– Idősek

 

Alkotó művelődési közösségek: 

– Szolnoki Jubilate Kórus

– Veritas Scola Kórus

– Senior Kórus

– Ifjúsági Énekkar

– Gitárosok közössége

 

Öntevékeny közösségek, civil szerveződések, körök:

Katekumen csoportok

Akolitusok közössége

Ministránsok közössége

Házas Hétvége közösség

Cursilló közösség

Karitász csoport

Pénteki csoport

Életige közösség

Fokoláre lelkiség  felnőtt csoport

Fokoláre lelkiség ifjúsági csoport

Karizmatikusok közössége

Ifjúsági csoport

Filmklub

Mária Légió közösség

Családcsoport

Óvodás szülők közössége

Iskolás szülők közössége

Hitoktatók közössége

Biblia kör

Szolnokért Egyesület

Keresztény Értelmiségiek Szövetsége

Szolnok Belvárosi Templomért Alapítvány

Damjanich János Cserkészcsapat

1. Rendezvények, programok:

01.03.  A vízkereszt ünnepével véget ért a karácsonyi ünnepkör, ezzel megkezdődött a farsangi idő

01.05.  Folytatódnak a közösségi foglalkozások.

01.17.  A Belvárosi Nagytemplomban kezdődik az ökomenikus imahét

02.06.  Gyerekfarsang

02.07.  Gyűjtést szerveztünk a Haiti földrengés áldozatainak megsegítésére

02.11.  Baba – Mama Kör indul. Tagjai: kismamák, édesanyák és gyermekeik

02.13.   Keresztény farsangi bál

02.14.   Jegyes kurzus

02.24.   Foci derbi

02.21.   Ovis farsangi bál

02.21.   Felnőttek részére „Keresztény farsangi bál”

02.26.   Katolikus iskolánk tartott nyílt napot, melyen rendkívül nagy volt az érdeklődés

03.06.   Orbán Passió „Az én országom nem e világból való” címmel hangverseny

03.07.   Nagyböjti lelki nap keretében Dr. Székely János püspök atya tartott  előadást, melynek témája: a hit, a család és a gyermek

03.14.    A Cserkészház színháztermében Kari Erzsébet festőművész „Vándorkápolna” című kiállításának megnyitója volt, melyen közreműködött a Sziluett Művészeti és Alkotó Kör

03.19.    Filmklub indul

03.20.    Fokoláre lelkiségi találkozó

03.21.   Cserkészeink hangversenye, melyen Sillye Jenő:”Keresztút” című  darabját adták elő gitáros kísérettel

03.22.   Dr. Beer Miklós püspök atya és Elmer István író közösen mutatják be a püspök atyáról írt „Pap vagyok mindenkor” című könyvet

03.27.   Mária Légió régiós találkozója

03.28.   Hangverseny az „Esti imádság” sorozat keretében, melyen a Szolnoki Szimfonikusok és a Kodály Kórus Rossini Stabat Mater című művét adták elő a Bartók Béla Kamarakórus szervezésében

04.24.   Magyar Vásár egész napos rendezvény a templomkertben a Magyarok Szövetsége szervezésében.

04.26.   A Feltámadási jelvény Szolnokra érkezik, amellyel hazánkon keresztül a történelmi Magyarországot érintő feltámadási menet egyik állomásaként kapcsolódtunk be nemzetünk újjászületéséért. A Magyar nép lelki megújulásáért Szentmise, fellépett a Jubilate Kórus. Ezt követően 22 óráig virrasztás. Innen a jelvényt másnap a következő állomásra, Gyöngyösre vittük.

05.02.  Anyák napi ünnepséget szerveztünk, melyen a szolnoki származású Rost Andrea művésznő köszönti az édesanyákat az Ave – Maria eléneklésével

05.15.   Ella István orgonaművész koncertje, melyen közreműködött Bodonyi Katalin énekművész.

05.16.   Elsőáldozási ünnepség

05.16.   Egyházzenei program keretében „Felhang Koncert”, melyen felléptek: Cserkész Kórus, Elysium Kórus

05.23.   Búcsú ünnep, melyen fellépet a Senior kórus

05.24.   Pünkösdhétfői majális, egész napos családi rendezvény a templomkertben

05.30.   Templom búcsú. Vendégünk a nagyváradi Fodor József  helynök atya Az ünnepet emelte a Veritas Schola kórus gregorián éneke

06.01.   Tamási József martfűi plébános előadása a Torinói Halotti Lepelről, a lepel  másolatának  bemutatása

06.05.   Tisza-menti Régió Ifjúsági Találkozó egész napos rendezvény, melyen vendég előadó volt Kerényi Lajos piarista atya. Hangversenyt  adott a Jubilate kórus.

06.06.    Megemlékezés a ferencesek elhurcolásának 60. éves évfordulójáról. Ez alkalomból emléktáblát helyeztünk a templom falára. (koszorúzás)

06.08.    Sándor István vértanúságának 57. évfordulóját ünnepeltük. Az emlékmisét Kálmán Peregrin ferences atya tartotta, melyen    közreműködött a Jubilate kórus.

06.09.    Egyházzenei Hangverseny  „Ave Maria Mise” ,melyet a Bartók Béla Kamara Kórus és a Veritas Schola adtak elő

06.12.    A Mustármag Római Katolikus Óvoda kerti parti rendezvénye.

06.13.    Ökumenikus napok megnyitása a „Szeretet Juniálisa” egész napos rendezvénnyel (benne VÁSÁR) kezdődött az ABA- NOVÁK Kulturális Központ szervezésében.

06.20.     Az árvíz okozta pusztítás következményeinek enyhítésére gyűjtést szerveztünk. A bajbajutottak gyermekeit pedig családok  fogadták nyaralásra.

07.03.      „Kerti Parti” Évzáró szabadtéri rendezvény a katekumenek szervezésében

07.04.     Táborozások kezdődtek (Cserkész, Hittanos)

07.10.      Magyar Vásár egész napos rendezvény a templomkertben a Magyarok Szövetsége szervezésében.

08.31.     A Szent József Katolikus Általános Iskola tanévnyitó ünnepsége,  vendégünk: Gyombolai Gyula, az EKIF igazgatója

09.10.    Jótékonysági orgonahangverseny a Rotary Klub Szolnok és a Szolnok Tisza Rotary Klub szervezésében, melyet a Karitász részére, gyermekek étkeztetésére ajánlottak fel.

09.18.-19. A Kulturális Örökség Napjai keretében „Nyitott Templomok Éjszakája” rendezvény

09.19.     Gyűjtést szerveztünk a 100. éves évfordulóját ünneplő szandaszőlősi Szt. Orbán templom javára egy templomi orgona megvételére.

09.22.     Filmklub keretében vetítettük a Pió atya életét bemutató filmet

10.04.     Nemzetközi óvodai találkozó

10.14.     Lelkészköri találkozó

10.13.     Filmklub Assisi Szent Ferenc életéről

10.16.   A Tűzoltó Szövetség ünnepi közgyűlése. Vendég, Dr. Beer Miklós püspök atya

10.17.   Gyűjtést szerveztünk az Ajkai vörös iszap károsultjai javára

10.28.   Dr. Osztie Zoltán, a KÉSZ Országos Elnöke tartott előadást

11.11.   Gitár-suli kezdődött a váci Gável testvérek vezetésével

11.12.   Szülői esték előadássorozat

11.18.   Dúl Géza atya előadása. Téma: Cigány pasztoráció

11.20.   A Veritas Schola Kórus hangversenye Szent Cecilia ünnep alkalmából, melyen közreműködött a Református Gyülekezet Kórusa

11.21.   Ünnepélyes Karitász fogadalomtétel

11.27.   Adventi koszorú ünnep

12.03.   Szülői esték előadássorozat

12.04.   SZOMICS, hagyományos szolnoki Mikuláscsata rendezvény a cserkészek szervezésében

12.11.   Városi ökumenikus adventi gyertyagyújtás Dr. Beer Miklós püspök atyával

12.11.   Adventi Lelki Nap Varga László atya vezetésével

12.12.   Babaruha börze a színházteremben

12.17.   Szülői esték előadássorozat

12.18.   Lengyel karácsony

12.20.   Szegények karácsonya ünnepség és ajándékcsomagok osztása a rászorulóknak 

12.20.   Kodály Zoltán Ének – Zene Általános Iskola karácsonyi hangversenye

12.21.   Kegye János pánsíp művész lemezbemutató hangversenye

12.21.   Gyűjtés a Karitász javára a szegények megsegítésére

12.24.   „Pásztorjáték” a Belvárosi Plébánia Ifjúsági közösségének és gyerekeknek az előadásában.

12.28.   Indul a VII. Váci Egyházmegyei Találkozó előkészítése Ünnepélyesen megáldotta Máthé György atya a templomunk falán felállított  vándorkeresztet

Térítés ellenében folytatott programok, melyeket bérlőink szerveztek: 

– Intézményünkben az elmúlt évben is hetente öt alkalommal, folyamatosan működött az „Arany Csillag” Társastánc Klub

– Az Alapfokú Alapítványi Művészeti Alapiskola működéséhez biztosítottunk helyet, ahova a művészet különböző ágaira (képzőművészet, zene, néptánc, modern tánc) jelentkezhettek az iskoláskorú gyermekek.

– A szolnoki ARS-IN-KOM Hangverseny iroda szervezett hangversenyt

– Nálunk tartotta karácsonyi hangversenyét a Kodály Zoltán Ének – Zene Általános Iskola

– Az oktatási épületben, folyamatosan oktatási rendszeren kívüli felnőttoktatás folyt a Kereskedelmi és Idegenforgalmi Továbbképző Kft. szervezésében.

– Dohányzás leszoktatás volt alkalmanként, a bajai Baribó Bt. szervezésében

– Elysium Kamarakórus tartotta hetente az énekpróbáit

Képzések, ismeretterjesztés:

– Az elmúlt évben a Karitász megújulását segítette, hogy püspök atya a képzés után egy főállású vezetőt nevezett ki a szeretetszolgálat élére, akit 8 órában foglalkoztatunk.

– Január 4-én folytatódott a felnőttként keresztségre készülők felkészítése.

– Az akolitusok a működésük feltételeként 2 alkalommal vettek részt képzésen (rekollekción)

– Február 10-én kezdődött az elsőáldozók felkészítése, mely kéthetente volt

– Március 5-től egyhetes találkozón vett részt 6 fő Zánkán, mely segített abban hogy tapasztalatokat cserélhettünk az ország különböző plébániáinak munkatársaival.

– Márciusban a kórházi lelki gondozók (3 fő) kötelező képzésen vettek részt. Nagy elismeréssel szólnak áldozatos munkájukról.

– Február 14-én jegyes kurzust indítottunk 17 jegyespár részvételével. A jegyes kurzus vezetői (önkéntes házaspárok) ezt megelőzően a Nemes Ödön atya által vezetett jegyes előkészítő kurzuson vettek részt, amely hasznos segítséget nyújtott a jegyesek házaséletre való felkészítéséhez.  

2. A bemutatott tevékenység hatása Szolnok kulturális életére

Kulturális programjainkkal, igyekszünk értéket közvetíteni a résztvevők számára oly módon, hogy elismerten hiteles közvetítőket, előadókat, művészeket hívunk rendezvényeinkre, melyre szeretettel várjuk a város és a környék minden lakóját.

Ahogy az elmúlt évek során, így tavaly is, az intézményben működő kórusok jelentős szerepet töltöttek be a város kulturális életében, fellépéseikkel gazdagították a zenei életet. Az év folyamán rendszeresek voltak a komolyzenei koncertek, hangversenyek melyeknek állandó látogatói Szolnok város zeneszerető közönsége.

Karácsony táján rendszeresen tartják ünnepségeiket a templomban az általános- és középiskolák.

 Nagy tetszést aratott a város lakosainak körében a Nyitott Templomok Éjszakájának művészi összeállítása és tanúságtevő ereje.

Pótolhatatlan jelentőségét érezzük a jegyes kurzusnak, mely a város, házasságra készülő jegyespárjait készíti fel a családi életre, mely esetenként egy új életforma kezdetét is jelenti számukra és a közösség aktív tagjaivá válnak.

A város minden korosztálya számára lehetőséget biztosítunk a hit megismerésére, elmélyítésére különböző közösségek, előadások, lelki napok révén, ezáltal sok magányos, helyét kereső ember találja meg a biztonságot adó közösséget.

Szolidaritást vállalva a legkiszolgáltatottabbakkal, ünnepek alkalmával műsorral, ajándékkal próbáljuk elviselhetőbbé tenni számukra helyzetüket.

 Az intézményben működő művészeti iskola és társastánc klub színvonalas képzést és szórakozást biztosít a város fiataljai számára.  

3. A megnevezett programokon résztvevők köre, száma

Programjainkon az elmúlt évben legnagyobb arányban a felnőtt korosztály vett részt, de jellemző, hogy sokszor egyszerre szerveztünk programot a család minden tagja számára, ezzel is erősítve a család szerepét és megtartó erejét.

– 15 alkotó művészi közösségben 744 alkalommal összesen 284 fő találkozott és tartotta próbáit.

– Öntevékeny közösségek, civil szervezetek /klubok, körök/ 944 alkalommal 420 fő részvételével tartották összejöveteleiket.

– Két tábort szerveztünk összesen 54 gyermek, 62 fő fiatal és 40 fő vegyes korosztály részvételével.

– 7 saját szervezésű rendezvényünk volt, melyen összesen 7780 fő vett részt.

– 16 alkalommal szerepelt programunkban ismeretterjesztés 1080 fő részvételével.

– Külső szervek 20 alkalommal vették igénybe az intézmény szolgáltatásait 1476 fővel, elsősorban oktatás céljára.

Az intézmény összes látogatóinak létszáma az elmúlt évben: 86 315 fő volt.

 4. Az eltelt időszak alatt történt személyi, tárgyi változások ismertetése.

Az elmúlt évben az intézményben személyi változások nem  történtek, továbbra is egy fő intézményvezető – lelkes önkéntes segítőkkel körülvéve – és egy fő takarító látta el az intézmény működtetését, valamint november óta a „Munkalehetőség a Jövőért” Szolnok Nonprofit Kft alkalmazásában álló dolgozókat, – az önkormányzat támogatásaként – (4 fő) foglalkoztattunk, mely nagy segítség volt számunkra. 

 Tárgyi változások az alábbiak szerint történtek:

– Az oktatási épület egyik termében sikerült kicserélni a padokat és székeket, így már három teremben kiváló tárgyi feltételekkel tudjuk biztosítani az oktatást.

 Fentieket a Szolnok Megyei Jogú Város Önkormányzatának segítségével, érdekeltségnövelő pályázat keretében sikerült megvalósítani. (324 000 Ft.)

  

5. A Szolnok Megyei Jogú Város Önkormányzata által biztosított támogatás felhasználásának módja.

A Szolnok Megyei Jogú Város Önkormányzata kulturális programjainkat az általa fenntartott Szolnoki Bartók Béla Kamarakórus és a Szolnoki Szimfonikus Zenekar szerepeltetésével támogatta.

6. Egyéb források bevonásának lehetősége.

Az önkéntes segítők bevonása nélkül nehezen működne az intézmény, ezért az egyik legfontosabb az ő segítségük.  Jelentős a Szolnok Templomért Alapítvány támogatása. Lehetőségeik szerint minimális mértékben támogatnak bennünket a szolnoki vállalkozók. Bevételi forrásainkat pályázatokkal, a terembérleti díjak emelésével, a termek jobb kihasználásával tudjuk növelni.

  

7. Kapcsolódás, együttműködés más intézményekkel, szervezetekkel, azok programjaival.

– Szolnok Megyei Jogú Város Önkormányzata

– Szolnokért Egyesület

– Keresztény Értelmiségiek Szövetsége

– Szolnok Belvárosi Templomért Alapítvány

– Damjanich János Cserkészcsapat

– a Katolikus Mustármag Óvoda

– a Szent József Katolikus Általános Iskola

– a Karitász Szolnoki Csoportja

– az egyházközség különböző közösségei, (hitoktatók, énekkarok, ifjúsági hittanosok, cserkészek, katekumenek, Házas Hétvégések, Mária Légió, Család csoport, akolitusok, stb.)

– a városi kulturális és oktatási intézményei

– a bérlőink

– az ARS-IN-KOM Hangverseny Iroda

– a Varga Katalin Gimnázium

– a II. Rákóczi Ferenc Általános Iskola

  

8. Pályázatokon való részvétel és azok sikeressége.

Önkormányzati pályázataink az utóbbi években eredményesek, fontos szerepük volt intézményünk tárgyi feltételeinek javításában és szakmai programjaink megvalósításában.

 9. Szakmai fejlesztések, elképzelések a következő évre.

Programjainkkal, közösségeinket és a város lakosságát szeretnénk felkészíteni a 2011. évben tervezett szolnoki Egyházmegyei Találkozó megvalósítására. Ezt a nagyszabású rendezvényt lelki és fizikai értelemben is szeretnénk előkészíteni, hogy minél szélesebb körben induljon el a párbeszéd a várossal, annak minden lakójával.

10. Az Önkormányzattal tervezett együttműködés formái.

Az önkormányzat és intézményünk között együttműködési megállapodás van érvényben, melynek alapján közművelődési feladatok ellátását vállaljuk. Konkrét feladatként jegyes kurzus keretében, jegyeseket készítünk fel a házasságra és az életre.
Továbbra is fontos szerepe lehet az önkormányzattal való együttműködésben – idegenforgalmi és kulturális szempontból is –  műemlékként nyilvántartott Belvárosi Templomnak. 
A Szent Imre Művelődési Ház törekszik a kultúra eszközeivel az értékek és a hit közvetítésében egyre nagyobb szerepet betölteni.

A 2011- re tervezett –várhatóan több ezer embert megmozgató –  egyházmegyei találkozó  anyagi forrásainak megteremtése.

11.  A kulturális szolgáltatást igénybe vevők partneri igény és elégedettség  mérésének formái, adatai.

 Az intézményhez érkező elsősorban szóbeli, ritkán írásbeli visszajelzések elégedettséget tükröznek, más módon nem történik mérés, mivel a folyamatos kapcsolattartás ezt nem teszi egyelőre szükségessé.

 12. Marketing tevékenység bemutatása.

– Programjainkról a vasárnapi szentmisék után a plébános folyamatosan tájékoztatja a híveket.

– Az egyházközségek lapja a „ Szolnoki Láng” című, havonta megjelenő újságjában szolgálunk információkkal.

– A Belvárosi Plébánia honlapján: szolkat.hu közzé tesszük és reklámozzuk programjainkat.

– Rendezvényeinkről plakátokról, szórólapokról és a helyi médiából is értesülhetnek az érdeklődők.

– Tapasztalatunk az, hogy az elmúlt évben is a személyhez szóló közvetlen meghívás bizonyult a leghatékonyabbnak.

Beszámolóm zárásaként szeretném megköszönni az önkormányzatnak, külön Szalay Ferenc polgármester úrnak, hogy minden tekintetben támogatják törekvéseinket, segítenek álmaink megvalósításában. Isten áldása kísérje gyümölcsöző együttműködésünket.

 

Kelt: Szolnok, 2011.02.26.

Kopasz Károly, intézményvezető