Kedves Vendégünk!

Minden emberben a legmélyebb vágy Istenre irányul, hisz Hozzá tartozik, az Ő arcának vonásait viseli lelkén.

Isten gyermekévé akar tenni téged. Gyermekévé, akinek élete hasonló az Övéhez.

Aki ugyanúgy örök életű, szabad és boldog. Aki épp úgy tiszta szeretet, mint Ő.

Akár hisz benne valaki, akár nem, Isten kegyelme dolgozik benne, ahogy egész életén keresztül Isten fáradozik érte.

Krisztus az egész emberségemet megragadja. Lényemnek van egy helye, ahol érintkezem az istenivel, s az utána való mély vágyakozásom a mélyből a felszínre törhet

Szeretettel és imával köszöntöm:

Gáspár István plébános

2021.05.09-én, Húsvét 6. vasárnapja

          Szeretettel köszöntjük a Kedves Testvéreket 2021.05.09én, Húsvét 6. vasárnapján. 1. Májusban minden esti Szentmise előtt, fél órával,Lorettói litániát imádkozunk.2. Minden csütörtökön, egész napos csendes szentségimádás lesz a Belvárosi templomban, melyre szeretettel várunk mindenkit. Reggel 8 órától, délután 17 óráig templomunk nyitva lesz, és az oltáriszentség előtt lehet imádkozni. Kitettünk egy ívet, hátul az asztalra, melyre feliratkozva 1-1 óra szentségőrzést lehet vállalni.3. Jövő vasárnap Menybemenetel ünnepe lesz. 4. Két hét, múlva Pünkösd ünnepe lesz. Pünkösd vigíliáján, május 22 –én, szombaton 18 órakor a Belvárosi templomban ünnepélyes vigília szentmise lesz. A szentmise után a Tisza túl partján, pünkösdi virrasztásra, Szentlélek várásra, Városunkért való imára hívunk mindenkit. Szandaszőlősön ugyanígy, az esti szentmise után lesz Szentlélek várás a Szent Orbán templomban. Pünkösdvasárnap a megszokott időpontokban lesznek a szentmisék. Pünkösdhétfőn a Belvárosi templomban 10órakor és 18 órakor, Szandaszőlősön 18 órakor a Vár templomban 8 órakor lesz szentmise. Ezen napon tartjuk egyházközségi majálisunkat. 5. Május 15-én, szombaton, zarándoklatot, szervezünk a KEREKUDVARI NEPOMUKI SZENT JÁNOS kápolnához. Indulás reggel 9:00 órakor autókkal, érkezés délután 18:00 órára. Előadások, tanúságtételek,szabadtéri szentmise, dicsőítés. Jelentkezni lehet Hartung Ferenc atyánál.6. Hirdetjük a kedves testvéreknek, hogy május 24-én majális programot szervezünk, melyre szeretettel várunk mindenkit. 7 órától gyülekező, 8 órától főzés, 10.00 órakor ünnepi szentmise, 10.00-11.30 kézműves foglalkozás, cserkészet, táncház,

11.30-12.30 István atya előadása szülőknek, 12.30 –’tricikli-kerékpár-autó’ megáldása

13.00- ebéd, 14.00- gyerekeknek meglepetés program /íjászat, nyuszi simogató, zenés előadás/ szabad programlesz. Jelentkezni itt lehet: www.szolkat.hu/majalis

Szentlélek kilenced házaspároknak

Testvérek, ha tehetitek, imádkozzátok velem a Szentlélek kilencedet. (Szénégető István atya elmélkedései)

Bíró László püspök írja:
“A házaspárok sem tudhatják, milyen nehézségek, gondok várnak rájuk, mire lesz szükségük egy-egy konkrét probléma megoldásához. Elsődlegesen nem lakást vagy autót, jó állást vagy lottónyereményt kell kérniük, hanem éber figyelmet a Lélek szavára, erőt és bátorságot a Lélek irányításának követésére, lehetőséget a munkára azokért a javakért, amelyekért meg kell dolgozniuk. Merjünk mindig a Lélek vezetésére hagyatkozni! Ha Isten marad létünk középpontjában, ha létünk Istenre irányul, vagyis ha a Lélek indításait követjük, akkor a dolgok helyükre kerülnek, a Lélek adományai segítségével boldogok és boldogítók leszünk.”

1. nap – Belső fegyelmezettség

Üljünk le… csendesedjünk el. Teremtsünk csendet a földies, csapongó, gyötrődő gondolataink között… Összeszedetten, alázattal és bizalommal Istenhez járulhatunk. Vágyódjunk az Ő tiszta Lelke után. Hangosan vagy csak a szívünk csendjében mondjuk ki a hívó szót: Jöjj el, Szentlélek. Költözz a szívünkbe. Vigasztalj… irányíts…

Kérdezzük meg magunktól: mi az, ami eltávolít a Lélektől? Zavarja valami békémet? Imádkozz tisztánlátásért és erőért, hogy szándékadat megvalósíthasd. 

2. nap – A jóság

Jöjj, Szentlélek Úristen! Jöjj el, Jóság Lelke! Ma felnézünk az égre és csodáljuk a Napot… az esőt… mely életet ad jóknak, gonoszoknak egyaránt.

“A mással jót tevő ember megkövéredik, és aki mást felüdít, maga is felüdül” (Péld. 11,25). Ha figyelmes vagyok másokkal szemben, Isten is figyelmes lesz velem szemben, és valamilyen formában megadja annak jutalmát. Ha gondoskodom mások szükségleteiről, Isten is gondoskodik rólam. Ha törődöm a gyermekekkel, Isten tulajdon gyermekeként törődik velem. Ha legeltetem az Ő nyáját, Ő is legeltet engem. Ezt Jézus ígérte nekünk.

Félthetem betegesen magamat, amíg aztán valóban beteg leszek, figyelgethetem az érzéseimet, amíg nem érzek már semmit; siránkozhatom gyengeségemen, amíg már nincs erőm a panaszkodáshoz sem. Mindennél többet érne, ha önzetlenül, az Úr Jézus iránti szeretetből elkezdenék törődni azokkal, akik körülöttem élnek.

“Senki sem jó, csak egyedül az Isten” – mondja Jézus. De ha Szentlelke szívembe költözik, az Ő jósága kezd élni bennem és körülöttem. Mitől leszek jó feleség… férj… jobb ember, jobb keresztény… mit jelent ez most nekem? Kérjük egy imabeszélgetésben az Urat, hogy tisztogasson önzéseinktől, és töltsön el ma a Jóság Lelkével. Testvérek, hálaadással, ma is szánjunk pár percet a Lélek hívására. Erősíthet az a tudat, hogy többen, sokan imádkozunk együtt.

3. nap – Az erősség

Jöjj, Szentlélek Úristen! Jöjj el, Erősség Lelke! Ma képzeljetek magatok elé egy fát, annak gyökérzetével együtt… Benne az élet rezdüléseinek szilárd tartása, stabilitása van. Erő van benne, de nem erőszakos. Állandó, mégis évszakonként megújul.

“És a ház nem dőlt össze, mert sziklára épült” (Mt 7,25). Isten ma erővel akar felruházni, a kitartás és a hűség lelkületével. Törékenységemben, sebezhetőségemmel hívom a Lelket. Fizikai és lelki fáradalmaimban, vállalkozásaimban vágyakozok az Erős Lélekre, elkezdett munkáimban, hivatásom feladataihoz kérem kegyelmét. Szentlélek, jöjj és erősíts meg engem… frissíts, bátoríts! Ne engedd, hogy beleszürküljek… belefásuljak… reménytelenné váljak hétköznapi rutinjaimban. Kérem az elevenség, éberség, az őszinte benső derű ajándékát. 

Erős Lélek, jöjj és Te lélegezz bennem, hogy gerinces, jellemes keresztény legyek. “Jött az áradat, nekizúdult a háznak, de az nem dőlt össze” (Mt 7,27).

Miben lehetek még következetesebb, hol újíthatom meg hűségemet?

Kérjük egy imabeszélgetésben az Urat, hogy akarata szerint erősítsen meg minket és családunkat. 

Testvéreim, ma szánjunk egy kicsivel több időt az imára, mint előző napokon.

2021.05.02-án, Húsvét 5. vasárnapja

            Szeretettel köszöntjük a Kedves Testvéreket 2021.05.02-án, Húsvét 5. vasárnapján.

 1. Hétfőn, május 3 –án, a Belvárosi templomban az esti szentmisét a májusban születettekért ajánljuk fel. Szeretettel várjuk őket. 
 2. Május 7 –én, pénteken 14, 30 –kor ministránsgyűlés a Belvárosi templomban. Régi és új ministránsokat is szeretettel várunk.
 3. Május 8-án, szombaton, 10 órakor Óvismise lesz, szeretettel várjuk az óvisokat, és családjukat. 
 4. Május 8 –án, szombaton, 11 órakor a Cserkészházban elsőáldozók felkészülése lesz. Szandaszőlősön, ugyanezen a napon 17 órakor találkoznak a gyerekek. 
 5. Az Új Ember és a Keresztény Élet c. újságot, valamint az Adoremus imafüzetet a továbbiakban csak előfizetéssel tudjuk biztosítani. Kérjük, hogy aki szeretné megrendelni valamelyik kiadványt erre az évre, az a sekrestyében Tóthné Terikénél iratkozzon fel május 7-ig. 
 6. A bejáratnál elhelyezett kosárból a Kedves Testvérek, igekártyákon feltüntetett szentírási idézeteket vihetnek haza magukkal.
 7. Májusban minden Szentmise előtt, fél órával,Lorettói litániát imádkozunk.
 8. 2021.május 6-án, csütörtökön, egész napos csendes szentségimádás lesz a Belvárosi templomban, melyre szeretettel várunk mindenkit. Reggel 8 órától, délután 17 óráig templomunk nyitva lesz, és az oltáriszentség előtt lehet imádkozni. Kitettünk egy ívet, hátul az asztalra, melyre feliratkozva 1-1 óra szentségőrzést lehet vállalni.
 9. Kedves Barátaim!

  Ahogy az Ország lassan újra indul, újra indul a karitász csoport is. 
  A karitász, a szegényekkel való törődés, mindig is az Egyház egyik
  elsődleges feladata volt. Feladata Krisztust felismerni a szegényben,
  hisz a megtört Krisztus és a megtört ember ugyanaz. Ugyanakkor fontosnak
  tartom, a szegény és megtört embernek elsődlegesen Krisztusra van
  szüksége és ezt nem hagyhatjuk figyelmen kívül. Sajnos mára (minden
  bántás nélkül írom) a karitász egyfajta “öregasszonyos,” otthon unatkozó
  lelkes idős hölgyek ügyének van feltüntetve, mely kimerül ruhaosztásban,
  kampányszerű ajándék csomag készítésben. Krisztusnak ma nincs lába,
  keze, tekintete. Mi vagyunk az! Szolnokon nagyon sok ember él, akinek
  szüksége volna segítségre. Ebben szeretném most én is a ti
  támogatásotokat kérni. Aki érzi a Lélek noszogatását, hívását,
  kérem, jelentkezzen nálam. Kérlek
  benneteket továbbítsátok ezt az @-t barátaitok felé.

  Szeretettel és imával:
  István atya

Miserendünk

Május 03. hétfő, Szent Fülöp és Jakab apostolok Olv.:1Kor15, 1-8, Jn 14,6-14

 7,00 óra: Belvárosi templom

18,00 óra: Belvárosi templom

Május 04. kedd, Szent Flórián vértanú Olv.: ApCsel 14,19-28, Jn 14,27-31a

 7,00 óra: Belvárosi templom

18,00 óra: Belvárosi templom

Május 05. szerda, köznap Olv.: ApCsel 15,1-6, Jn 15,1-8

  7,00 óra: Belvárosi templom

18,00 óra: Belvárosi templom 

Május 06. csütörtök, Olv.: ApCsel 15,7-21, Jn 15,9-11

 7,00 óra: Belvárosi templom

17,00 óra: Vártemplom

18,00 óra: Belvárosi templom

 Május 07. péntek, Boldog Gizella Olv.: ApCsel 15,22-31, Jn 15,12-17

  7,00 óra: Belvárosi templom

17,00 óra: Vártemplom

18,00 óra: Belvárosi templom 

Május 08. szombat, Olv.: ApCsel 16,1-10, Jn 15,18-21

  8,00 óra: Szentlélek temetői templom

18,00 óra: Szent Orbán Szandaszőlősi templom

18,00 óra: Belvárosi templom

Május 09. Húsvét 6. vasárnapja Olv.: ApCsel 10,25-26.34-35.44-48, 1Jn 4,7-10, Jn 15, 9-17

  8,00 óra: Belvárosi templom

  9,30 óra: Belvárosi templom

  9,00 óra: Szent Orbán Szandaszőlősi templom

10,00 óra: Szentlélek temetői templom

11,00 óra: Vártemplom

16,00 óra: Görög katolikus templom

18,00 óra: Belvárosi templom

2021.04.25-én, Húsvét 4. vasárnapja

            Szeretettel köszöntjük a Kedves Testvéreket 2021.04.25-én, Húsvét 4. vasárnapján.

1. Hálásan köszönjük a kedves híveknek a húsvéti tartós élelmiszer adományokat, amelyből hatvan rászoruló családnak tudott a Karitász segíteni. 

2. Az Új Ember és a Keresztény Élet c. újságot, valamint az Adoremus imafüzetet a továbbiakban csak előfizetéssel tudjuk biztosítani. Kérjük, hogy aki szeretné megrendelni valamelyik kiadványt erre az évre, az a sekrestyében Tóthné Terikénél iratkozzon fel május 7-ig. 

3. A bejáratnál elhelyezett kosárból a Kedves Testvérek, igekártyákon feltüntetett szentírási idézeteket vihetnek haza magukkal.

4.A Belvárosi templomban, minden csütörtökön 17 órától vezetett szentségimádást tartunk, melyre mindenkit szeretettel várunk.

5. Kérjük, hogy az adóbevallás alkalmával a személyi jövedelemadó 1 %-át a MAGYAR KATOLIKUS EGYHÁZ javára ajánlja fel, melynek technikai száma: 0011. Felajánlható egy másik 1 % is az adónkból valamely alapítvány vagy közhasznú szervezet számára. Így válik lehetővé a SZOLNOK BELVÁROSI TEMPLOMÉRT ALAPÍTVÁNY részére is az adónk 1 %-nak felajánlására, melynek adószáma: 18833520-1-16 illetve a VÁR-TEMPLOMÉRT ALAPÍTVÁNY részére, melynek adószáma: 19221197-1-16, Katolikus Karitász részére, melynek adószáma: 19666275-1-43.

6. Zoli atya, május 1-én, szombaton, 18 órára várja a fiatalokat a plébániára az újrainduló ifjúsági hittanra. Ha kérdéseid vannak az életről, Istenről, az emberről, ha kíváncsi vagy többre, mint amivel a mindennapjaidban találkozol, itt a helyed! Szeretettel várunk!

Miserendünk:

Április 26. hétfő, köznap Olv.: ApCsel 11,1-18, Jn 10,1-10

 7,00 óra: Belvárosi templom

18,00 óra: Belvárosi templom

Április 27. kedd, köznap Olv.: ApCsel 11,19-26, Jn 10,22-30

 7,00 óra: Belvárosi templom

18,00 óra: Belvárosi templom

Április 28. szerda, köznap Olv.: ApCsel 12,24-13,5a, Jn 12,44-50

  7,00 óra: Belvárosi templom

18,00 óra: Belvárosi templom 

Április 29. csütörtök, Sienai Szent Katalin szűz és egyháztanító, Európa társvédőszentje Olv.: 1Jn 1,5-2,2. Mt 11,25-30

 7,00 óra: Belvárosi templom

17,00 óra: Vártemplom

18,00 óra: Belvárosi templom

 Április 30. péntek, Szent V. Piusz pápa Olv.: ApCsel 13,26-33, Jn 14,1-6

  7,00 óra: Belvárosi templom

17,00 óra: Vártemplom

18,00 óra: Belvárosi templom 

Május 01. szombat, Szent József munkás Olv.: ApCsel 13,44-52, Jn 14,7-14

  8,00 óra: Szentlélek temetői templom

18,00 óra: Szent Orbán Szandaszőlősi templom

18,00 óra: Belvárosi templom

Május 02. Húsvét 5. vasárnapja Olv.: ApCsel 9,26-31, 1Jn 3,18-24, Jn 15,1-8

  8,00 óra: Belvárosi templom

  9,30 óra: Belvárosi templom

  9,00 óra: Szent Orbán Szandaszőlősi templom

10,00 óra: Szentlélek temetői templom

11,00 óra: Vártemplom

15,00 óra: Görög katolikus templom

18,00 óra: Belvárosi templom

2021.04.18-án, Húsvét 3. vasárnapja

                  

Szeretettel köszöntjük a Kedves Testvéreket 2021.04.18-án, Húsvét 3. vasárnapján.

1. Jövő vasárnap könyörgő nap lesz a jó termésért, ezen a napon búzaszentelést tartunk szentmiséken. 

2. Élő beszélgetés István atyával.

Kedves Testvéreim, Barátaim, kedves Szolnokiak! 

Sokan jeleztétek felém, hogy a misék utáni megszokott párbeszédek most hiányoznak. Ezért szeretnélek meghívni benneteket a plébánia társalgójába, természetesen ONLINE, hétfőn 19 órától a facebook oldalunkon egy kis beszélgetésre. Ekkor szívesen válaszolok az ott feltett kérdésekre, gondolatokra, hogy kicsit közelebb kerülhessünk egymáshoz! István atya

3. Kérjük, hogy az adóbevallás alkalmával a személyi jövedelemadó 1 %-át a MAGYAR KATOLIKUS EGYHÁZ javára ajánlják fel, melynek technikai száma:0011. Felajálható egy másik 1 % is az adónkból valamely alapítvány vagy közhasznú szervezet számára. Így válik lehetővé a SZOLNOK BELVÁROSI TEMPLOMÉRT ALAPÍTVÁNY részére is az adónk 1 %-nak felajánlása, melynek adószáma:18833520-1-16.illetve a VÁR-TEMPLOMÉRT ALAPÍTVÁNY részére, melynek adószáma:19221197-1-16.

Kedves Testvérek!

A Megyéspüspök Úr 2020 augusztus 1–én helyezett a Belvárosi Plébániára, rám bízva a Belvárosi, a Vár és a Szandaszőlősi plébánia vezetését.

Az Egyházmegye legnagyobb városában, a legnagyobb egyházközség nagy kihívást jelentett a számomra. Végtelenül hálás vagyok a szandaszőlősieknek, hogy augusztus elején nagy szeretettel befogadtak a plébániára, amíg a munkálatok tartottak a rendházban. Nehéz négy hónap volt, amíg nem tudtunk a rendházba beköltözni.

Nagy köszönet az atyáknak, akik a „szétszóratásban” is hősiesen végezték feladatukat. Decemberben költözhettünk be, azóta minden nap minden kis apró előrejutásnak örülünk. Immár a festők is elhagyták a rendházat, így a mindennapi munkához adott feltételek lassanként teljesülnek. Elkészült a plébániai iroda, a szükséges telefonvonal és internet, a hittantermek, az atyák lakrészei és a konyha.

Isten ezekben a napokban türelemre tanított bennünket, hisz internet nélkül, négy hónapon át zuhanyzó tálcában mosogatva nem volt egyszerű az élet. Miért is vállaltuk mindezt? Egyértelmű, Istenért, az evangéliumért és a ránk bízottakért.

Az elmúlt félévben az atyák közötti munkamegosztás a következőképen alakult: 

Ferenc atya a katekumenekkel és a keresztelőt kérőkkel foglalkozik és jórészt vasárnaponként a Vár és a görög templomban misézik. 

Domi atya a Szentlélek templom mellett, Feri atyával együtt a szociális otthonokat és a kórházakat látja el.

Zoltán atya főként Szandaszőlősön misézik, emellett a Tiszaparti Iskolánkban hitoktat. 

Jómagam vasárnap a 8 és 9, 30–as szentmiséket tartom a Belvárosi templomban.

Számomra a paptestvérek alkotják az elsődleges családot. Szeretnénk családként megélni papi közösségünket. Ebben segít a közös prédikációs készület, a vasárnapi közös ebéd, az esti teázások.

Hálás vagyok azoknak a munkatársaknak, akiket Gyuri atyától örököltem. Nagyszerű embereket ismerhettem meg személyükben. Sajnos a járvány miatt templomaink bevétele minimálisra csökkent, így kényszerű létszámleépítéssel kellett kezdenem itteni munkámat. Meg kellett válnunk Fózer Zoltántól, amit nagyon nehéz szívvel tettem meg. Molnár Zsuzsa főállású hitoktatónk lett, Fónagy Emese, amellett, hogy a Szentlélek templom sekrestyése maradt, az idősgondozásban helyezkedett el. Csontos Gyula a gondnoki, Tóth Péterné Terike a Belvárosi, Hernádi Ferenc a Vártemplom sekrestyési, Kovács Andrea és Kovács Attila karnagy úr az irodai adminisztrációs, Urbán – Papné Szarvák Edit a rendházzal kapcsolatos feladatokat látja el. Fogadjuk szeretettel az új és régi munkatársakat.

Nagyon köszönöm Ferenc atyának a lelkiismeretes munkáját, amit a katekumenek között végez. Két csoportot, a kezdőket és haladókat vezeti. Februárban egy bensőséges lelkinap után mutattuk be a keresztelésre, elsőáldozásra, bérmálásra készülő felnőtteket és kezeseiket a templomi közösségnek.

Nagyon köszönöm a hitoktatók munkáját, akik városunk iskoláiban végzik evangelizáló munkájukat a gyerekek és családjaik körében. Havonta találkozunk és februárban csapatépítő lelkinapon vettünk részt.

Szépen halad az elsőáldozókkal és a szüleikkel való készület. Szintén lelkinapra és kezeseikkel együtt, templomi bemutatásra került sor.

Nagy öröm a ministránsokkal való foglalkozás, melyet Zoltán atyával közösen végzünk.   

Elindult a férfi felnőtt asszisztencia is, akik ünnepi szentmiséinken végeznek liturgikus szolgálatot. Közülük hárman elkezdték az akolitus képzést is.

Márciusban indult a jegyes kurzus, melyet team párokkal együtt, 12 jegyes párnak tartunk.

Márciusban indult útjára a legfrissebb ifjúsági közösség, melyet fiatalokkal együtt tartok.

Isten áldásaként élem meg óvodánkban végzett munkámat. Minden hétfőn átjönnek óvodásaink a templomunkba, ahol egy fél órás foglalkozást tartok nekik, illetve két hetente az óvodapedagógusok lelki délutánját vezetem.

Iskolánkban a járványhelyzet ellenére havonta találkozok bibliaóra formájában a pedagógusokkal. Februárban elkezdtük az osztálymiséket, mely nagyon pozitív visszhangra talált a gyerekek körében.

A Belvárosi és Szandaszőlősi plébánián megalakult gondnokság, egy évig (míg az egyháztanács megalakul) hordozza a közösségi élettel kapcsolatos feladatokat.

A Szandaszőlősi plébánia a hívek adományaiból és önkormányzati támogatásból megújította a liturgikus eszközeit és új miseruhákat is tudott vásárolni.  A járvány előtt, felnőtt hittan formájában Sejt csoport alakult Az ottani közösség tagjai büszkék arra, hogy templomuk szomszédságában egyházmegyei támogatással levendulás kert létesült.

Nagy öröm számomra, hogy elindulhatott az online miseközvetítés és a Belvárosi 9, 30–as szentmisék alatt a gyerekeknek szóló misekuckó.

Közel 20 fő végezte el az elmúlt időszakban a személyesen vezetett Szent Ignáci lelkigyakorlatot.

Amennyire a járvány helyzet engedte, megtartottuk a házasság hetét, illetve a házaspárok megáldását és a házassági ígéretek megújítását.

Plébániánk életében sok minden természetesnek tűnik, pedig egyáltalán nem az. A Belvárosi Templomban az ellopott erősítők helyére újat kellett vásárolni és a hangosítást kiépíteni. A régi templomi fűtés a munkálatok következtében tönkrement, így teljesen újat kell beszerelni. Sajnos a Belvárosi Templom szentélyére és a rendház jó néhány nyílászárójának cseréjére és a vendégszobák felújítására már nem maradt forrás. A vírushelyzet miatt a perselybevételek minimálisra csökkentek, ugyankor a templom és rendház rezsijét és a munkabéreket ki kell fizetni. A Jóisten gondviselésének tanúi lehettünk ily módon is az elmúlt félévben. 

Nagyon köszönöm mindenki imáját, segítségét, szeretetét és türelmét, amivel munkánkat segíti Isten Országának építésében.  

Szeretettel és imával: István atya