2021.03.07-én, Nagyböjt 3. vasárnapján

           Szeretettel köszöntjük a Kedves Testvéreket 2021.03.07-én, Nagyböjt 3. vasárnapján


1. A Megyéspüspök úr rendelkezése alapján visszavonásig, templomainkban a nyilvános szentmisék szünetelnek. Minden hétköznap 17 órakor és vasárnap 9, 30 -kor online mise közvetítés lesz, mely megtekinthető plébániánk web és facebook oldalán. Segítsük az idősebbeket, hogy ők is követni tudják a számítógépen a szentmiséket. A szentmisék után vezetett szentségimádás lesz. Péntekenként 16,15 kor online keresztutat tartunk. Templomaink napközben továbbra is nyitva lesznek. Szeretettel kérjük, hogy mindenki lelkiismereti kötelességének érezze, hogy a vasárnapi szentmisére szánt adományát, plébániánk infrastruktúrának működéséhez akár átutalással, akár a perselybe dobással eljuttassa.

2. A katolikus iskolák számára múlt vasárnap 179.640 Ft –t gyűjtöttünk. Nagyon köszönjük mindenkinek a nagylelkűségét. 

3.  Pénteken 14, 30 –kor ministránsgyűlés lesz a Belvárosi templomban.

4.  Március 8-án és 9–én (hétfőn és kedden) 17 órára szeretettel várunk férfiakat a Belvárosi plébánia rendházába való bútor pakolásra.

Készület a nagyhétre

Bevezetés

            A nagyhét és húsvét az egyházi év szíve, középpontja. A nagyhét az igazi és ősi lelkigyakorlat, ezért elmélkedjük át most a szent jeleket és szövegeket – életünket merítsük az Úr szent titkaiba. A húsvéti misztérium a szó legszorosabb értelmében a keresztény élet forrása, hitünk legbelső magja. Jézus húsvétja Virágvasárnap kezdődött és a kereszten teljesedett be. Igyekezzünk magunkat minél jobban átadni az ünneplésnek, elmélyedni húsvét titkában, imádsággal, olvasmányainkkal és részt venni lehetőleg valamennyi szertartáson.

            A nagyhét utolsó három napja régen a nyugalom ideje volt, a kereskedelmi élet szünetelt, a nép nyugodtan részt vehetett a szertartásokon. Egészen természetes az, hogy a keresztények az év e három legnagyobb emléknapját jól felkészülve és lelki nyugalomban éljék át. Ügyes-bajos dolgainkat és a húsvéti előkészületeket (nagytakarítás) zárjuk le nagyszerdán. Ezekben a napokban elmélkedjünk Urunk megváltó haláláról, szenvedéstörténetéről, Isten ajándékairól.

Időzzünk tehát minél többet a Jézus társaságában. Ezekben a napokban felmenvén “Jeruzsálembe”, hogy Virágvasárnaptól, Húsvétvasárnapig az egész egyházközség megünnepelje az Úr Húsvétját.

Virágvasárnap

            Az Úr ünnepélyesen bevonul Jeruzsálembe, s mi elkísérjük Őt ezen az úton, a szenvedés útján. Szent színjáték zajlik le előttünk, melynek azonban nemcsak nézői, hanem szereplői is vagyunk. Az Olajfák-hegye (ágak megszentelése), az Olajfák-hegyétől a Jeruzsálem kapujáig vezető út (körmenet), majd a szent város (passió, Szentmise).          Személyek: Krisztus, Őt kell látnunk a papban és a körmeneti keresztben, a tanítványok serege mi vagyunk, de különös szerep jut ma a gyerekeknek, akik a hozsannázó gyermekeket képviselik. Ha ők elhallgattak volna, akkor a kövek szólaltak volna meg. Ez a kijelentés ma ránk is vonatkozik. Húsvét hajnalának sugaraiból már Virágvasárnap világosságot kapunk. Tehát a véres nagypéntek egy nagy arany ragyogásnak a közepén helyezkedik el, bekeretezi a dicsőség, a feltámadás, a Lélek kiáradása.

  1. stáció. Beszentelő imádsággal kezdjük, ez a közösségnek és a templomnak az új felszentelése. A beszentelés után /mely a “városon kívül” történik, ahonnan kezünkben pálmaágakkal/ ünnepélyesen bevonulunk a templomba. Innét, ahol vagyunk, az élet sűrűjéből indulunk el és megyünk Jeruzsálem felé. 
  2. stáció. Gyermekek leterítik a barkaágakat, a pap kezébe veszi a keresztet és úgy halad át rajta.

            III. stáció. Gyermekek díszes ruhákat hoznak a körmenettel szemben és leterítik azokat, a pap ismét kezébe veszi a keresztet és úgy halad át rajta.

            IV. stáció. A körmenet csúcspontja, az ünnepi himnusz éneklése és a gyermekek hódolata. Gyermekek lépnek egymásután a kereszt elé s éneklik a verseket. 

            Virágvasárnap másik nagy mozzanata a passió éneklése. Ezen a napon az örömhír a mi Urunk Jézus Krisztus kínszenvedése. A “feszítsd meg” számunkra imádsággá válik. 

Ez a Virágvasárnap szíve. Benne van nagypéntek sötétsége, Húsvét derengő hajnalfénye, de mivel mindez eukarisztikus keretben történik Nagycsütörtök is jelen van. Lehet pontosan megfogalmazni kit is ünneplünk? Egyszerűen, Virágvasárnapot!