Beszámoló a Szent Imre Művelődési Ház 2012. évi tevékenységéről

A Szent Imre Művelődési Ház 2012-es évi tevékenységét meghatározta az elmúlt évben befejeződött, de erre az időszakra is átkerült események a CSALÁD ÉVÉNEK programjaiból, továbbá a HIT ÉVE helyi megnyitása és az ezzel kapcsolatos események, valamint a hit évével együtt elkezdődött VÁCI EGYHÁZMEGYEI ZSINAT előkészületei és megnyitása, annak helyi programjai.   

A Család Évének plébániai eseményei nem értek véget azzal, hogy „letudtuk az évet és vége”.  Közösségeinkben továbbra is kiemelten szerepel, hogy többet foglalkozzunk a körünkben élő katolikus családok lelki gondozásával. Miután a családok megtalálták egymással a kapcsolatot, és megosztották egymással ünnepeiket és gondjaikat, ezt a feladatot, mint egy missziót tovább folytatták 2012 évben is, a plébániai közösségeink, de mindinkább a nevelési intézményeink családjai felé. Elsősorban a katolikus óvodánkhoz és iskolánkhoz tartozó szülői közösségekben és természetesen a nevelői (tantestületi) közösségben.

Milyen feladatokat végeztünk a Család évéhez kapcsolódóan egyházközségünkben?

Több tanítás hangzott el az óvodai és iskolai szülői közösségek összejövetelein arról, hogy a családi élet közössége a Szentháromság Egy Isten megjelenítője a szentségben, a méltóságban, a személyek kölcsönös ajándékozásában és elfogadásában.

Előadások és beszélgetések hangzottak el a családról, a szülői hivatásról, gyermeknevelésről, örömökről, kihívásokról, kérdésekről és válaszokról.

Mennyire fontos a családi nevelésben megszilárdítani az óvodai, iskolai nevelés során kapott értékeket (ima, viselkedés, beszéd, szeretetátadás, stb.).

Ebben az évben is öt alkalomból álló jegyes oktatáson a hittani anyag elsajátítása mellett sokrétűen megismertettük a családi élet szépségeit és a szükségszerűen adódó nehézségek orvoslásának lehetőségeit is, emellett a szentségi házasság titkának megélésének lehetőségét világunkban.

Több alkalommal találkoztak hitoktatóink a város iskolái hittanos gyerekeinek szüleivel, ahol a családi életben a hitre nevelés fontosságáról beszélgettek, melyben a szülőknek kell elsőként megjeleníteni Istennek a jóságát és szeretetét.

A katekumen csoportjainkban a hitre történő felkészítés kapcsán foglalkoztunk a keresztény családi élet értékeinek bemutatásával.

Folyamatos figyelmet fordítottunk a magányosokra, az idősekre és a betegekre.

A másik jelentős esemény, amely 2012-es évünket meghatározta, hogy XVI. Benedek pápa a II. Vatikáni Zsinat megnyitásának 50. évfordulója alkalmából, 2012. október 11-i kezdettel meghirdette a Hit évét. Az új evangelizáció szellemében rendezett tematikus év a Szentatya szándékának megfelelően 2013. november 24-én fejeződik be. Ezzel együtt Dr. Beer Miklós váci megyéspüspök egyházmegyei zsinatot hirdetett meg, amely október 11-én, csütörtökön, a II. Vatikáni Zsinat 50. évfordulóján, a Hit Éve nyitónapján vette kezdetét.

A Hit Éve és az Egyházmegyei Zsinat megnyitása a Belvárosi Templomban 2012 október 14-én, vasárnap történt meg.

Milyen fontosabb események történtek ezen a területen?

A plébániai közösségekben (katekumen csoportok, plébániai felnőtt hittan csoportok, stb.) beszéltünk a hit évének fontosságáról, szükségességéről a mindennapi keresztény életünkben.

Az iskolai lelki napokon tudatosítottuk azt, hogy „Újra fel kell fedeznünk a hit útját, hogy egyre világosabban meg tudjuk mutatni a Krisztussal való találkozás örömét és mindig megújuló életerejét”.

Minden családot szeretettel buzdítottunk arra, hogy ebben az évben fokozottan figyeljünk Egyházunk felhívására, hogy mélyüljünk el hitünkben, annak megismerésében a közösségi programokon keresztül és megfelelő lelki olvasmányokkal.

A felnőttek számára tartott katekézissorozat részeként elmélkedések sorozata kezdődött a plébánián heti két alkalommal, mely a hit évének egyik tanításához kapcsolódik: „egyedül az istenhit képes kiemelni minket – egyénileg és közösségileg is – nyomorunkból”.

  Bővebben…