Beszámoló a Szent Imre Művelődési Ház 2011. évi tevékenységéről

A Család éve

 A Magyar Katolikus Püspöki Konferencia döntése értelmében 2010 december 26-án kezdődött el a CSALÁD ÉVE  hazánkban és plébániáinkon is, amely 2011. december 30-án, Szent Család vasárnapján ért véget.

 A családi élet Isten tervének szerves része, sőt a család lehetővé teszi, hogy megérezzük az Istennel való közösség örömét. A férfi és a nő szerelmének szépsége, ha egész életre szóló szövetségre lépnek egymással, Isten legvonzóbb természetes képét jeleníti meg az emberi társadalomban. Ez az életszövetség a férj és a feleség kölcsönös javára, s az új emberi élet elfogadására és nevelésére irányul. Fontosnak tartottuk, hogy a család maga is a közös hit, a közös imádság otthona legyen.

Plébániai közösségeink jobban megismerték a körünkben élő katolikus családokat. Maguk a családok is megtalálták egymással a kapcsolatot. Örömmel megosztották egymással ünnepeiket és gondjaikat, segítették egymást munkával, személyes jelenléttel, tapasztalatok átadásával, és ha szükség úgy hozta anyagiakkal is.

Mit tettünk a Család évében egyházközségünkben?

–         Több tanítást hallottunk arról, hogy a családi élet közössége a Szentháromság Egy Isten megjelenítője a szentségben, a méltóságban, a személyek kölcsönös ajándékozásában és elfogadásában.

–         A Család évét remekül reprezentálta a Szolnokon megrendezésre került VII. Váci Egyházmegyei Találkozó családi programjai (előadások, vetélkedők, tanúságtételek).

–         Foglalkoztunk a fiatalok családi életre nevelésének kérdéseivel, hisz sokaknál az a családmodell is hiányzik, amely jelenvalóvá teszi, megjeleníti Istennek a jóságát, Istennek a hűségét.

–         Ebben az évben is öt alkalomból álló jegyes oktatáson a hittani anyag elsajátítása mellett sokrétűen megismertettük a családi élet szépségeit és a szükségszerűen adódó nehézségek orvoslásának lehetőségeit is.

–         Büszkeséggel töltött el bennünket, hogy egyre több olyan családdal találkoztunk, akik gyerekruhával, bútorral, baráti szóval, betegek ápolásával segítették egymást, a rászorulókat,

–         Figyelmet fordítottunk a magányosokra, az idősekre és a betegekre.

 Az elmúlt évben a művelődési házban folyt hitoktatás, jegyes kurzus, elsőáldozók felkészítése, énekpróba, ünnepségek, előadások megszervezése, valamint felnőttoktatás, melyért terembérleti díjat fizetnek a használók. Az átalakított szolgálati lakást, az LAURUS Alapfokú Művészetoktatási Intézmény bérli.

Az intézmény vezetőjeként igyekszem a szabad termek bérbeadásából származó bevételekből a működéshez szükséges minimális feltételeket biztosítani. A napi teendők elvégzésében egy alkalmazott (takarító) segít, valamint a „Munkalehetőség a Jövőért” Szolnok Nonprofit Kft alkalmazásában álló dolgozókat és az Önkéntes centrum által hozzánk irányított személyeket foglalkoztatunk, mely nagy segítség számunkra. A programok lebonyolítását önkéntes segítőkkel közösen végezzük.

Bővebben…