Nagyböjt 1. vasárnapja

             Szeretettel köszöntjük a Kedves Testvéreket .

 1. Nagyböjt péntekjein 14 éves kortól nem eszünk húst. A Vár és a Belvárosi templomban 16, 15-korl keresztutat végzünk. A Szentlélek templomban, vasárnap 9,30-tól imádkozzuk a keresztutat.
 2. Az idén a járvány miatt, a betegek szentségének közösségben való kiszolgáltatása elmarad. Kérjük a Kedves a Testvéreket, hogy egyénileg kérjék az atyáktól, a szentség felvételét.
 3. “Közösségben lenni, együtt pihenni, s egyúttal nemcsak élményekben, hanem lelkiekben is gazdagodni…”, állítják, akik már voltak családtáborban. Ennek szellemében szeretnénk megszervezni közösségünk első családtáborát. A nyári szünetben megrendezésre kerülő, öt napos (négy éjszakás), teljes ellátással szerveződő táborban, a családokat közös és fakultatív programokkal várjuk. Család, szülők és gyerekek, de természetesen egyedülállók is jöhetnek, hisz a kisközösségünk is egy család. A helyszín kiválasztásánál szempont a víz, strand, kirándulóhely közelsége, a közösségi együttlétek megszervezésére alkalmas terek, feltételek megléte. Természetesen a fentiek “csak” látványos keretbe foglalják a tábort, és annak lelki iránytűjét, Jézust. A közös lelki alkalmakkal szeretnénk meghitté s teljessé tenni a keresztény családok pihenését és lelki töltekezését. A táborba felekezeti hovatartozástól függetlenül várjuk a családokat, aki a tábor keresztény értékrendjével azonosulni tud. Részvételi szándékot jelezni az alábbi helyen elérhető online kérdőív kitöltésével 2021.02.20-ig lehet: https://forms.gle/krhyYwUJrwUx7ZhL7 Minden érdeklődő családot szeretettel várunk 2021. február 22-én 18 órakor a Szentháromság Belvárosi Nagytemplomban tartandó tájékoztatóra.
 4. Pénteken ministránsgyűlés 14,30 –kor a Belvárosi Templomban.
 5. Szandaszőlősön, jövő szombaton, február 27-én, a szentmise után megbeszélés lesz azok számára, akik a szentmiséken felolvasását vállalnak. 
 6. Jövő vasárnap, a katolikus iskolák számára lesz országos templomi gyűjtés. A Belvárosi templomban, a 9, 30-kor Szentmisében bemutatjuk azokat a testvéreinket, akik keresztelkedni, előáldozni szeretnének.
 7. A Szandaszőlős Szent Orbán templomban, Nagyböjtben péntekenként 18 órakor is lesz szentmise péntekenként 17.15 és vasárnap 8,30-tól a szentmise előtt imádkozzuk a keresztutat alatta gyónási lehetőség lesz. Csütörtökönként pedig este 18 órától 19 óráig Szentségimádást tartunk. Szeretettel várunk mindenkit.

A SZENT NEGYVENNAP – A CSALÁDBAN

A fenti tervet közösen is élhetjük a családban, hogy több családtag vagy az egész család közösen is ünnepelje a Szent Negyvennapot. Hogy Jézus közöttünk lehessen (vö.Mt 18,20). A családban megélt nagyböjthöz még néhány szempontot adhatunk

a.) Közös családi ima: 

(Tervezzük meg, milyen külső formák lehetnek segítségünkre a lakásban, amelyek a szent 40 napra, s annak titkaira emlékeztetnek, illetve a gyermekekkel mondott családi közös imához is keretet szolgáltatnak… Pl. házi oltár, lila terítő, kereszt, töviskoszorú, gyertya stb.)

Amint az adventi koszorú körül sok család összeül hetente (néhol hetente többször, vagy naponta) imádkozni, hasonlóan próbáljunk a szent 40 nap alatt is leülni pl. gyertya és töviskoszorú körül, hogy közösen imádkozzunk, beszélgessünk – a nagyböjt titkairól.

b.) Választhatunk közös elhatározásokat, pl.:

– péntekenként kenyér-víz vacsora (s ennek árát felajánljuk szegények javára);

– közös családi erénygyűjtő lap (pl. rajzolt töviskoszorúval, melynek töviseit a gyermekek, illetve a családtagok minden jócselekedet alkalmával virággá alakíthatják);

– heti TV mentes este – amikor a család közös imát, “liturgiát” tart pl. az alábbi rend szerint;

– esetleg egy másik TV mentes nap – közös családi játék céljára;

– közös keresztút, rózsafüzér a fájdalmas titkokkal;

– néhány nap nézzük át ruháinkat, játékainkat, s feleslegünket adjuk oda valakiknek vagy a karitásznak; 

– ki-ki ápolja kapcsolatait közössége tagjaival – kiscsoporttal, hittanosokkal stb. – másik napon a rokonokkal vagy a hittől távolabb állókkal…(lehet váltogatva minden napra más személyért élni);

– figyeljünk lakásunk szépségére, hogy Isten Országát tükrözze;

– vegyük észre családtagjainkban ami szép, s este beszéljük meg.

A családi összejövetelek liturgiája hasonló, mint az adventi koszorú körüli liturgia:

1. Nagyböjti ének:  vö. Hozsanna: 58, 60, 63,70, 82 stb.

2. Szentírásolvasás: választhatók János első levelének részei, vagy a napi olvasmányok, vagy az elmúlt vagy következő vasárnap olvasmányai; vagy pl.: Iz 1,16-20; 42,1-7;  49,8-15; 50, 4-9; 58,6-11;  Jer 17,5-10; Mt 1, 16-18; 5,20-26;18; 21.35; 25,31-46; Lk 18,9-14; 

3. Beszélgetés: arról, hogyan éltük a szent 40 nap utóbbi idejét, illetve beszélhetünk ennek a lapnak gondolatairól…

4. Befejezés: imádság – akár olyan, amit saját szavainkkal fogalmazunk meg, akár a Miatyánk;  vagy egy ének.

Minél teljesebb odaadással éljük a Szent Negyvennapot, annál inkább kell átmennünk kisebb nagyobb meghalásokon (nagypéntekeken) s annál teljesebben fogunk egyesülni húsvét titkával: az értünk meghalt, s halálában is a feltámadást hordozó Jézussal. Annál inkább tapasztaljuk a Lélek kiáradását saját lelkünkbe és másokéba. S annál mélyebben szólal meg egyszer csak a lelkünkben Jézus a Lélekben: Atyám! Ez a jó felkészülés húsvét ünnepére – s egy húsvéti keresztény életre: arra, hogy életünkben folyamatosan uralkodjék a feltámadás titka és az Atya gyermekeinek öröme.

(Vigyázz! Ne tégy több elhatározást, mint amennyit örömmel tudsz vállalni!!! De jó, ha minden napra vállalsz legalább egy-egy lemondást, és teszel valamit szeretetből. Lemondásaidat kiválaszthatod az egész Szent Negyvennapra vagy válthatod hetente, esetleg néhány naponta.)

hívő ember életének első nagy fordulata, amikor felfedezi a Végtelen Istent – a teremtő és mindenható Szeretetet – aki átöleli őt, szereti, gondját viseli… de aki valamiképpen “kívül” van, távol van…

A második megtérés hogy felfedezzük a közeli Isten, aki “belül” van önmagukban, és aki “köztünk” is megjelenhet, ha tudatosan próbáljuk úgy szeretni egymást, ahogyan Ő szeret minket. Idei nagyböjtünk sajátos meghívása lehet, hogy fedezzük fel, és újra és újra “szüljük meg” Jézust magunk között (Mt 18,20).  Ez a megtérés minden napos új nekiindulást kíván, hogy ma ismét tetekkel próbálom szeretni embertársaimat, és sajátosan azokat, akikkel Jézus szeretete összeköt.

Hogyan kerülhetünk élő kapcsolatba a bennünk élő Jézussal? Ha törekszünk az Ő szemével látni, az Ő szavaival szólni, az Ő A szent negyven nap ezért természetszerűen a szentségekre felkészülés utolsó ideje – a katekumenek utolsó “lelkigyakorlata”. Hiszen a katekumenek a szentségekben éppen azt kérik, hogy egyesüljenek Jézussal: az ő halálával és feltámadásával. De ugyanezért volt ez az időszak az egész közösség ünnepe is, hiszen mindannyian ugyanezt az elhatározást újították meg magukban: hogy egyesülni szeretnének Jézus halálával és feltámadásával, s szeretnék hogy önmagukban és maguk között megjelenhessen Ő, a Feltámadott.

lelkével gondolkodni…; s ha Vele egyesülten fordulunk embertársaink felé.

Aki a benne élő Jézussal alakítja kapcsolatait keresztény testvéreivel (és embertársaival), az megtapasztalja, hogy Jézus megjelenik közöttük (Mt 18,20).

A Szent Negyven Nap vasárnapi olvasmányai a legjobb útmutatóink a Jézussal való benső találkozás útján. – Ezek alapján készíthetünk lelki tervet a nagyböjt 6 hetére:

Hamvazószerda utáni csütörtök, péntek, szombat

Minden porrá lesz, ami nem szeretetből fakad.

Nagyböjti feladat: Tervezzük meg nagyböjtünk elhatározásait: 

                        a napi jótetteket (konkrétan mit is fogok tenni ezen a héten pl. a családban?)

                        valamiről lemondok (édesség,  TV) vagy valamit vállalok szeretetből

                        a családi közös ima mikor és hogyan lesz?

Kiengesztelődés ideje – Istennel (gyónás?!) – embertársaimmal (kivel is kellene kiengesztelődnöm?)

Ima: Uram arra hívsz, hogy térjetek meg. Szeretnék megtérni! átadni neked nagyböjtömet. Szentlélek újíts meg – alakítsd bennem Jézust… Adj fényt, hogy felfedezzem bűneimet – s tudjak hinni az újrakezdésben. Add, hogy Te légy világosság bennem mások számára!

1. hét. Evangélium: Jézus megkísértése… Minket is megkísért a test, a hiúság, a pénz..

Ige: “Nemcsak kenyérrel él az ember, hanem minden igével, amely Isten ajkáról való!” (Mt 4,4)

Heti feladat: Ha még nem tettük meg – tervezzük meg a nagyböjtöt. Vö. előző hét feladata. 

Minden lemondás figyelmeztessen: a földi dolgoknál (kenyérnél) sokkal nagyobb, ha Isten akaratát teszem – ha szeretek

Ajánlás: Mondjunk Igent azonnal, örömmel Istennek – családtagok kérésére, Isten hívásaira, lefekvésre, felkelésre. Hogy ne a test uralkodjék rajtunk (nemcsak kenyérrel él az ember), hanem Isten igéje

Ima: “Dicsőítelek Uram, Istenem, hogy minden földi teljesítményemnél, erőforrásomnál Te nagyobb vagy… S ha nem a földi támaszokban – kenyérben – bízok, a Te Igéd isteni módon képes megújítani.”

Kedves Vendégünk!

Minden emberben a legmélyebb vágy Istenre irányul, hisz Hozzá tartozik, az Ő arcának vonásait viseli lelkén.

Isten gyermekévé akar tenni téged. Gyermekévé, akinek élete hasonló az Övéhez.

Aki ugyanúgy örök életű, szabad és boldog. Aki épp úgy tiszta szeretet, mint Ő.

Akár hisz benne valaki, akár nem, Isten kegyelme dolgozik benne, ahogy egész életén keresztül Isten fáradozik érte.

Krisztus az egész emberségemet megragadja. Lényemnek van egy helye, ahol érintkezem az istenivel, s az utána való mély vágyakozásom a mélyből a felszínre törhet

Szeretettel és imával köszöntöm:

Gáspár István plébános

Hírlevél: Évközi 6. Vasárnap

             Szeretettel köszöntjük a Kedves Testvéreket 2021. 02. 14-én, az évközi 6. vasárnapon.

 1. A héten Hamvazószerda lesz, szigorú böjti nap. Életünk végéig, 14 éves kortól e napon nem eszünk húst, 18 és 60 év között, 3x eszünk és 1x lakunk jól. Szentmisék a Belvárosi templomban 7 és 17 órakor, a Vár templomban és a Szentlélek templomban 17 órakor, Szandaszőlősön 18 órakor lesznek. Jövő vasárnap nagyböjt első vasárnapja lesz. 
 2. Azok a férfiak, akik szívesen részt vennének a felnőtt asszisztenciában, számukra szerdán, az esti szentmise után a Belvárosi templomban lesz megbeszélés. 
 3. Jövő vasárnap a Belvárosi templomban, a 9, 30 –as szentmisén lesz az elsőáldozók bemutatása. 
 4. Jövő vasárnap a Cserkészházban indul 11 órakor a jegyes felkészítő. Ha tudunk olyan jegyespárról, aki templomainkban szeretne házasságot kötni, kérjük, továbbítsuk feléjük az időpontot. 
 5. A Szandaszőlősi Szent Orbán templomban Február 17-én, Hamvazószerdán 7,00-18,00 óráig Szentségimádást tartunk,18,00 órakor Szentmisével zárjuk. Mindenkit szeretettel várunk.
 6. Az idén a járvány miatt, a Betegek szentségének közösségben való kiszolgáltatása elmarad. Kérjük a Kedves a Testvéreket, hogy egyénileg kérjék az atyáktól, a szentség felvételét.
 7. “Közösségben lenni, együtt pihenni, s egyúttal nemcsak élményekben, hanem lelkiekben is gazdagodni…”, állítják, akik már voltak családtáborban. Ennek szellemében szeretnénk megszervezni közösségünk első családtáborát. A nyári szünetben megrendezésre kerülő, öt napos (négy éjszakás), teljes ellátással szerveződő táborban, a családokat közös és fakultatív programokkal várjuk. Család, szülők és gyerekek, de természetesen egyedülállók is jöhetnek, hisz a kisközösségünk is egy család. A helyszín kiválasztásánál szempont a víz, strand, kirándulóhely közelsége, a közösségi együttlétek megszervezésére alkalmas terek, feltételek megléte. Természetesen a fentiek “csak” látványos keretbe foglalják a tábort, és annak lelki iránytűjét, Jézust. A közös lelki alkalmakkal szeretnénk meghitté s teljessé tenni a keresztény családok pihenését és lelki töltekezését. A táborba felekezeti hovatartozástól függetlenül várjuk a családokat, aki a tábor keresztény értékrendjével azonosulni tud. Részvételi szándékot jelezni az alábbi helyen elérhető online kérdőív kitöltésével 2021.02.20-ig lehet: https://forms.gle/krhyYwUJrwUx7ZhL7 Minden érdeklődő családot szeretettel várunk 2021. február 22-én 18 órakor a Szentháromság Belvárosi Nagytemplomban tartandó tájékoztatóra.

A SZENT NEGYVENNAP

A szent negyven nap felkészülés a húsvét titkában való elmélyülésre, vagyis az egyesülésre Jézus halálával és feltámadásával: magával Jézussal, aki értünk meghalt és feltámadt; Hogy mi is készek legyünk Vele meghalni a bűnnek, önzésünknek, s Vele élni a szeretet feltámadott életét.

A szent negyven nap ezért természetszerűen a szentségekre felkészülés utolsó ideje – a katekumenek utolsó “lelkigyakorlata”. Hiszen a katekumenek a szentségekben éppen azt kérik, hogy egyesüljenek Jézussal: az ő halálával és feltámadásával. De ugyanezért volt ez az időszak az egész közösség ünnepe is, hiszen mindannyian ugyanezt az elhatározást újították meg magukban: hogy egyesülni szeretnének Jézus halálával és feltámadásával, s szeretnék hogy önmagukban és maguk között megjelenhessen Ő, a Feltámadott.

A hívő ember életének első nagy fordulata, amikor felfedezi a Végtelen Istent – a teremtő és mindenható Szeretetet – aki átöleli őt, szereti, gondját viseli… de aki valamiképpen “kívül” van, távol van…

A második megtérés hogy felfedezzük a közeli Isten, aki “belül” van önmagukban, és aki “köztünk” is megjelenhet, ha tudatosan próbáljuk úgy szeretni egymást, ahogyan Ő szeret minket. Idei nagyböjtünk sajátos meghívása lehet, hogy fedezzük fel, és újra és újra “szüljük meg” Jézust magunk között (Mt 18,20).  Ez a megtérés minden napos új nekiindulást kíván, hogy ma ismét tetekkel próbálom szeretni embertársaimat, és sajátosan azokat, akikkel Jézus szeretete összeköt.

Hogyan kerülhetünk élő kapcsolatba a bennünk élő Jézussal? Ha törekszünk az Ő szemével látni, az Ő szavaival szólni, az Ő lelkével gondolkodni…; s ha Vele egyesülten fordulunk embertársaink felé.

Aki a benne élő Jézussal alakítja kapcsolatait keresztény testvéreivel (és embertársaival), az megtapasztalja, hogy Jézus megjelenik közöttük (Mt 18,20).

A Szent Negyven Nap vasárnapi olvasmányai a legjobb útmutatóink a Jézussal való benső találkozás útján. – Ezek alapján készíthetünk lelki tervet a nagyböjt 6 hetére:

Hamvazószerda utáni csütörtök, péntek, szombat

Minden porrá lesz, ami nem szeretetből fakad.

Nagyböjti feladat: Tervezzük meg nagyböjtünk elhatározásait: 

                        a napi jótetteket (konkrétan mit is fogok tenni ezen a héten pl. a családban?)

                        valamiről lemondok (édesség,  TV) vagy valamit vállalok szeretetből

                        a családi közös ima mikor és hogyan lesz?

Kiengesztelődés ideje – Istennel (gyónás?!) – embertársaimmal (kivel is kellene kiengesztelődnöm?)

Ima: Uram arra hívsz, hogy térjetek meg. Szeretnék megtérni! átadni neked nagyböjtömet. Szentlélek újíts meg – alakítsd bennem Jézust… Adj fényt, hogy felfedezzem bűneimet – s tudjak hinni az újrakezdésben. Add, hogy Te légy világosság bennem mások számára!

1. hét. Evangélium: Jézus megkísértése… Minket is megkísért a test, a hiúság, a pénz..

Ige: “Nemcsak kenyérrel él az ember, hanem minden igével, amely Isten ajkáról való!” (Mt 4,4)

Heti feladat: Ha még nem tettük meg – tervezzük meg a nagyböjtöt. Vö. előző hét feladata. 

Minden lemondás figyelmeztessen: a földi dolgoknál (kenyérnél) sokkal nagyobb, ha Isten akaratát teszem – ha szeretek

Ajánlás: Mondjunk Igent azonnal, örömmel Istennek – családtagok kérésére, Isten hívásaira, lefekvésre, felkelésre. Hogy ne a test uralkodjék rajtunk (nemcsak kenyérrel él az ember), hanem Isten igéje

Ima: “Dicsőítelek Uram, Istenem, hogy minden földi teljesítményemnél, erőforrásomnál Te nagyobb vagy… S ha nem a földi támaszokban – kenyérben – bízok, a Te Igéd isteni módon képes megújítani.”

Híreink 2021.01.31.

Szeretettel köszöntjük a Kedves Testvéreket,2021. 01. 31-én az Évközi 4. Vasárnapon.

 1. A mai vasárnap a Belvárosi templom elektromos fűtés szerelésére szeretnénk a Testvérek adományát kérni. A munkálatok 4 millió Forintba kerülnek. A hátul kihelyezett perselybe is elhelyezhetjük, vagy a plébánia irodájában átadhatjuk  adományainkat a fűtés kialakítására. 
 2. Hátul a templomban kihelyeztünk egy kérdőívet azzal kapcsolatban, ki milyen szolgálattal tudna hozzájárulni a plébániánk evangelizációs munkájához. Kérjük a kitöltött lapokat, a hátul kihelyezett kosárban szíveskedjenek leadni.
 3. Február 1 –én, hétfőn, az esti szentmisére szeretettel várjuk a Belvárosi templomba a februárban születetteket. 
 4. Február 2 –án, kedden Gyertyaszentelő Boldogasszony ünnepe lesz 7 és 17 órakor tartunk ünnepi Szentmisét, a Belvárosi templomban. 
 5. A jövő héttől, a Vártemplomban próba jelleggel, minden csütörtökön és pénteken 17 órakor tartunk Szentmisét.

Miserendünk:

Február 01. hétfő, köznap, Olv:Zsid 11,32-40 Mk 5,1-20

7, 00 óra: Belvárosi templom

17,00 óra: Belvárosi templom A februárban születettekért.

Február 02. kedd, Gyertyaszentelő Boldogasszony Urunk Bemutatása Olv: Mal 3,1-4 Lk 2,22-40

 7,00 óra: Belvárosi templom

17,00 óra: Belvárosi templom

Február 03. szerda, Szent Balázs püspök és vértanú Olv:Zsid 12,4-7.11-15 Mk 6,1-6

7,00 óra: Belvárosi templom

17,00 óra: Belvárosi templom

Február 04. csütörtök, köznap,  Olv: Zsid 12,18-19.21-24 Mk 6,6-13

7,00 óra: Belvárosi templom

16,00 óra: Belvárosi templom-Szentségimádás

17,00 óra: Belvárosi templom 

Február 05. péntek, Szent Ágota szűz és vértanú Olv: Zsid 13,1-8 Mk 6,14-29

17,00 óra: Belvárosi templom

Február 06. szombat, Miki Szent Pál és vértanútársai Olv:Zsid 13,15-17.20-21 Mk 6,30-34 

08,00 óra: Szentlélek temetői templom

17,00 óra: Belvárosi templom

18,00 óra: Szent Orbán templom Szandaszőlős

Február 07. vasárnap, Évközi 5. Vasárnap Olv: Jób 7,1-4.6-7 1Kor 9,16-19,22-23 Mk 1,29-39

8 és 9,30 és 17 órakor Belvárosi templom

09,00 óra: Szent Orbán Szandaszőlősi templom

10,00 óra Temetői Szentlélek templom

11,00 óra: Vártemplom

15,00 óra: Görög katolikus templom

2021.01.24. – Híreink

Szeretettel köszöntjük a Kedves Testvéreket,2021. 01. 24-én
az Évközi 3. Vasárnapon.

 1. A múlt vasárnap a Vártemplomban, az oltár és a felolvasóállvány restaurálására 56.000 Ft –t gyűjtöttünk, a Szentlélek templomban pedig a szentély padlószőnyeg cseréjére 35.650 Ft-t.
 2. Jövő vasárnap a Belvárosi templom elektromos fűtés szerelésére szeretnénk a Testvérek adományát kérni. A munkálatok 4 millió Forintba kerülnek. A hátul kihelyezett perselybe is elhelyezhetjük adományainkat a fűtés kialakítására. 
 3. Örömmel értesítjük a kedves testvéreket, hogy Belvárosi 9,30–as szentmiséket a jövőben online a www.szolkat.hu portálon vagy közvetlenül a www.facebook.hu/szolkat oldalunk tudjuk követni. Ezzel kapcsolatban megjelent egy sajtócikk, amely az alábbi linken érhető el: www.szoljon.hu/kozelet/helyi-kozelet/kozossegi-osszefogas-kereteben-nezhetove-teszik-a-miset-szolnokon-3174964/
 4. Szeretettel várjuk azoknak a férfiaknak a jelentkezését, akik a Belvárosi templomban szívesen vennének részt felnőtt férfi asszisztenciában, havonta egy alkalommal. Az érdeklődők István atyát keressék meg. 
 5. A templomban hátulról az asztalról elvihető egy „Meghívó személyesen kísért Szent Ignáci lelkigyakorlatra.” című írás. Aki szeretné elkezdeni a lelkigyakorlatot,kérjük István atyát keresse meg.
 6. Hátul a templomban kihelyeztünk egy kérdőívet azzal kapcsolatban, ki milyen szolgálattal tudna hozzájárulni a plébániánk evangelizációs munkájához. Kérjük a kitöltött lapokat, a hátul kihelyezett kosárban szíveskedjenek leadni.
 7. Örömmel értesítjük a kedves testvéreket, hogy a Belvárosi plébánia honlapja megújult, mindenkinek szeretettel ajánljuk. A honlap címe: szolkat.hu
 8. Előre hirdetjük a kedves testvéreknek, hogy 2021.02.01-től a belvárosi templomkripta mindennap látogatható. A bejárati kulcsa átvehető irodaidőben a plébánián.
 9. Azokat, a szentmiséinken felolvasásra vállalkoznak, szeretettel várjuk január 25 –e, hétfőn, az esti szentmise után rövid megbeszélésre.

Tervezett programok a félévre:

Elsőáldozási felkészítő folytatódik:

Január 16-án 10 óra Belvárosi templom (Cserkészház színháztermében)

Január 16-án 17 óra Szandaszőlősi templom

Február 2-án Gyertyaszentelő Boldogasszony ünnepe

Február 7-én Balázsolás

Február 11 Házasság hete. Előadás István atya Belváros 18 óra Házaspárok megáldása, 14-én, vasárnap 9, 30.  Szandaszőlős 12-én, pénteken 18 óra előadás. Házaspárok megáldása 13 szombat 18 óra.

Február 13-án szombat 10 óra – Ovis mise

Február 13-án szombat 17 óra – Szerelmesek miséje – középiskolások, egyetemisták

Február 17. Hamvazószerda

Elsőáldozók bemutatása, február 21-én, első gyónás: március 14-én.

Március 18-19-én Nagyböjti triduum, betegek kenetének kiszolgáltatása

Március 19-én, pénteken – Édesapák megáldása.

Március 21-én 9,30 ministráns avatás

Március 25-én, csütörtökön – Kismamák megáldása

Március 26-án, pénteken városi keresztút

Virágvasárnap – Szent Három Nap

Nagycsütörtök este éjszakai keresztút

Nagyszombat: Szentséglátogatás a város templomaiban egy-egy hittancsoporttal.

Húsvétvasárnap: tojáskeresés a szentmise után.

Április 18-án a Belvárosi templom megáldása

Május 1-2. NEK Missziós kereszt itt lesz Szolnokon.

Május 15-én Nagymarosi ifjúsági találkozó – Hittanos gyerekeket is várjuk.

Május 9-én Elsőáldozás a Szandaszőlősi templomban.

Május 8-án, szombat délután: Elsőáldozási próba, Vizsga a gyerekeknek, Gyónás

Május 16-án Elsőáldozás a Belvárosi templomban.

Május 15-én, szombat 16 óra Elsőáldozási próba, Vizsga a gyerekeknek, Gyónás

Május 23-án, Pünkösd – szombat este virrasztás

Május 25-én, Pünkösdhétfő Belvárosi plébánia majálisa

Május 30-án Szandaszőlősi templom 110 éves

Június 4-6-ig Ministráns tábor

Június 13-án Te Deum

Június 18-20-ig, Apa-fia kenuzás, Hittantábor

Családos tábor: 4-5 napos

Július 17-én, Vacsora fehérben